Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Toukokuussa järjestimme työpajoja osallisille ja sidosryhmille. Työpajojen tavoitteena oli mahdollistaa avoin vuoropuhelu ja mielipiteiden ilmaisu osallisille. Työpajoissa saadut mielipiteet on koottu yhteenvetoihin (alla).

Työpajojen jälkeen ryhdymme työstämään kaavaehdotusta, jonka on tavoitteena valmistua alkusyksystä.

Suunnittelualue

Kaavan käsittelyvaiheet

Kaavaprosessin vaiheet ovat aloitusvaihe, luonnosvaihe, ehdotusvaihe, hyväksyminen. Nyt olemme ehdotusvaiheessa.

Aloitusvaihe

Iisalmen kaupunginhallitus päätti 23.11.2020 § 302 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Vuorimäen alueelle.

Vuorimäen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä Vuorimäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (YVA) asetettiin nähtäville ajalla 14.3.–13.4.2022.

Nähtävilläoloaikana 5.4.2022 järjestettiin yleisötilaisuus, jossa muun muassa esiteltiin OAS ja YVA-suunnitelma. Tutustu tilaisuuden esittelyaineistoihin (pdf(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)ja lue muistio (pdf)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimiva Pohjois-Savon ELY-keskus antoi lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta 12.5.2022.

Abo Wind Oy järjesti Vuorimäen tuulivoimakaavasta kiinnostuneille infopisteen Iisalmen kulttuurikeskuksella, projektijohtaja Jenni Elonen oli vastaamassa mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja tuomassa lisätietoa hankkeesta.

Luonnosvaihe

Kaupunginhallitus päätti18.12.2023 § 300(siirryt toiseen palveluun) asettaa Vuorimäen osayleiskaavan kaavaluonnokset (2 kpl) ja Vuorimäen tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron YVA-selostuksen osana kaavan vaikutusten arviointia nähtäville. Aineisto pidettiin nähtävillä 8.1. – 23.2.2024.

Kaavaluonnosten ja YVA-selostuksen esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 23.1.2024 Iisalmen kulttuurikeskuksen Eino Säisä -salissa sekä aulatilassa pääsi tutustumaan YVA- ja kaava-aineistoon ja keskustelemaan ABO Wind Oy:n edustajien kanssa.

Nähtävillä 8.1.-23.2.2024 ollut luonnosvaiheen kaava-aineisto

Kaavakartat
Kaavaselostus liitteineen

Nähtävillä 8.1.-23.2.2024 ollut ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) liitteineen

Ehdotusvaihe (meneillään)

Nähtävillä olleisiin kaavaluonnoksiin saatiin runsaasti palautetta osallisilta sekä lausunnot usealta viranomaistaholta. Saadun palautteen pohjalta kaavaa edistetään ehdotukseksi.

Toukokuussa järjestettiin työpajat Teamsin kautta ja LUMA-keskuksella. Työpajojen palaute pyritään huomioimaan kaavaehdotusta laadittaessa.

Kaavaehdotus on tavoitteena viedä luottamuselinkäsittelyyn alkusyksystä ja asettaa sen jälkeen ehdotuksena nähtäville.

Yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmän YVA-suunnitelmasta huhtikuussa 2024.

Hyväksyminen

Kaava-aineistoja

Nähtävillä 8.1.-23.2.2024 olleet kaavaluonnokset

Linkit

Ota yhteyttä

Lisätietoja hankkeesta antavat
Hankevastaava ABO Energy Suomi Oy /
projektijohtaja Jenni Elonen
p. 050 322 3104
jenni.elonen(at)aboenergy.com

YVA-konsultti FCG Finnish Consulting Group Oy /
projektijohtaja Christian Tallsten
p. 040 547 2876
christian.tallsten(at)fcg.fi

Lisätietoja YVA-menettelystä antaa (YVA menettely päättynyt / perusteltu päätelmä annettu)
Pohjois-Savon ELY-keskus /
YVA-yhteysviranomaisen yhteyshenkilö Laura Puoskari
p. 0295 016 408,
laura.puoskari(at)ely-keskus.fi.

Yleiskaavoitus

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittamisen yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen.

Yleiskaavoitus
Vastaa kyselyyn viheralueista!

Iisalmen kaupungilla on käynnistynyt viheraluejärjestelmän päivitystyö. Kaipaamme kaupunkilaisilta arvokkaita mielipiteitä viher- ja virkistysalueista.