Siirry sisältöön

Suojattu sähköpostiasiointi Iisalmen kaupungin kanssa

Voit hoitaa sähköpostiasioinnin Iisalmen kaupungin kanssa täysin suojatusti.

Voit hoitaa sähköpostiasioinnin Iisalmen kaupungin kanssa täysin suojatusti. Käytössämme oleva suojatun postin palvelu SecMail® mahdollistaa luottamuksellisen asioinnin kaikkiin Iisalmen kaupungin sähköpostiosoitteisiin (@iisalmi.fi).

Käyttääksesi SecMail -suojattua postia sinun tulee ensin rekisteröityä palveluun.

Tietojasi ei käytetä markkinointiin tai mihinkään muuhun kuin tunnistautumiseen ja mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen.

Karttapalvelu

Iisalmen kaupungin karttapalvelu

Iisalmen kaupungin ylläpitämä Internet-karttapalvelu sisältää kartta- ja paikkatietoaineistoa koko kunnan alueelta. Karttapalvelusta voit itse tulostaa karttoja, tehdä matkanmittauksia sekä karttalinkkejä ja upotuksia omille verkkosivuillesi. Taustakartaksi voit valita ilmakuvan lisäksi perus-, opas- tai taustakartan.

Iisalmen kaupungin palvelujen karttasijaintien lisäksi löydät karttapalvelusta muutakin tarpeellista tietoa. Saatavilla ovat mm. osoite- ja kaavakartat, kiinteistö- ja rakennustietoja sekä vapaat tontit.

Karttapalveluun pääset alla olevasta linkistä. (avautuu uuteen välilehteen)

Karttapalvelu(avautuu uuteen ikkunaan)


Suomi.fi-viestit Suomi.fi-verkkopalvelussa

Voit ottaa Suomi.fi-viestit käyttöön Suomi.fi-verkkopalvelun Viestit-osiossa.

Kun otat Suomi.fi-viestit käyttöön, annat yleisen suostumuksen, että kaikki viranomaisviestit voidaan toimittaa sinulle sähköisesti Suomi.fi-viesteihin. Viranomaisen lähettämä viesti voi olla myös todisteellinen tiedoksianto, joka sinun on kuitattava vastaanotetuksi ennen kuin voit avata viestin. Viestien toimitustapaa voit muuttaa myöhemmin viestien asetuksissa.

Sinun on myös mahdollista lähettää viestejä viranomaiselle Viestit-palvelun avulla. Tämä ominaisuus ei ole kuitenkaan käytössä aivan kaikilla Viestit-palvelussa viestejä lähettävillä organisaatioilla.

Voit käyttää Suomi.fi-viestejä Suomi.fi-verkkopalvelun Viestit-osiossa. Myös ensimmäisen käyttöönoton teet verkkopalvelun Viestit-osiossa. Käyttöönoton jälkeen pääset lukemaan viestejäsi ja kirjoittamaan viestejä, kun tunnistaudut Suomi.fi-verkkopalveluun. Valitse sen jälkeen verkkopalvelun valikosta Viestit-osio.


Digiraati.fi

Digiraati.fi on verkkopalvelu, joka tarjoaa alle 29-vuotiaille nuorille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Digiraati.fi on osa oikeusministeriön verkossa toimivia demokratiapalveluita. Kehittämistyössä on ollut mukana sekä nuoria että nuorisoalan toimijoita. Palvelua voivat käyttää nuoret ja nuorten kanssa toimivat tahot. Palvelun voivat ottaa käyttöönsä kunnat, hyvinvointialueet ja muut viranomaiset, oppilaitokset, järjestöt ja nuorten toimijaryhmät.

Digiraadissa osallistujat keskustelevat ennalta sovitusta aiheesta 1-3 viikon ajan. Keskustelu käydään kirjallisesti nimimerkeillä palvelun omalla, suljetulla keskustelupalstalla. Tavoitteena on muodostaa raadin keskusteltavana olevasta aiheesta loppulausuma, joka välitetään eteenpäin päättäjille ja julkaistaan palvelussa. Keskustelua ohjaa ja valvoo koulutettu ohjaaja, joka huolehtii keskustelun etenemisestä, turvallisuudesta ja sujuvuudesta.


Sähköinen rakennuslupien hakeminen

Sähköinen asiointipalvelu rakennusvalvonnan lupien hakemiseen.

Hoida hankkeesi lupa-asiointi verkossa aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet tietoisina hankkeen etenemisestä. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana.

Sähköinen asiointi kattaa Iisalmen kaupungissa rakennus- ja toimenpidelupien sekä toimenpideilmoitusten hakemisen sekä näihin liittyvän ennakkoneuvonnan.


Kaavoitukseen vaikuttaminen

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentuminen. Kunta vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta. Seudullisella tasolla kaavoitusta ohjaa maakuntakaava, jonka laadinnasta vastaa maakunnan liitto.

Kaavoitukseen vaikuttaminen

Kuntalaisaloite

Voit tehdä sähköisesti kuntalaisaloitteen. Palvelussa voi myös kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Lue lisää kuntalaisaloitteesta (siirryt toiseen palveluun)

Ajankohtaista

Yritysneuvonnassa on käytössä sähköinen ajanvaraus

Yritysasiantuntijoiden tapaamisajat ovat varattavissa myös sähköisen ajanvarauskalenterin kautta. Tapaamisvaihtoehtoina ajanvarausjärjestelmässä ovat joko perinteinen live-tapaaminen yritysneuvojan kanssa, etätapaaminen Teamsilla tai puhelinneuvonta.