Siirry sisältöön

Asioiden etenemiseen ja lopulliseen päätöksentekoon pääset vaikuttamaan silloin, kun asioita valmistellaan. Kaupungin kehittämiseen osallistuminen edellyttääkin aktiivisuutta.

Osallistua voit seuraavien väylien kautta:

Kuntalaisaloite

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Iisalmen kaupunki on ottanut käyttöön kuntalaisaloite-palvelun, jonka kautta kuntalaiset voivat tehdä sähköisesti kuntalaisaloitteita. Palvelussa voi myös kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Nuorten osallisuus

Nuorten osallisuutta tuetaan järjestämällä monipuolisesti maksutonta toimintaa. Tavoitteena on edistää ajanviettomahdollisuuksien kautta nuorten hyvinvointia. Iisalmen Nuorisoneuvosto INN on nuorten virallinen edustaja Iisalmessa. Sen tarkoituksena on ajaa nuorten etua ja edistää sekä kehittää nuorten elinoloja ja ajanviettomahdollisuuksia Iisalmessa.

Lue Nuorten osallisuus -sivulta lisää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista!


Vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto hyvinvointia edistämässä

Hyvinvoivat asukkaat ovat elinvoimaisen kaupungin edellytys. Iisalmelaisten halutaan olevan Elämänsä kunnossa läpi elämän! Hyvinvointia edistäviä toimia tehdään kaupungin kaikilla toimialoilla.

Lue lisää esimerkiksi vammaisneuvoston ja ikäihmisten neuvoston toiminnasta Hyvinvoinnin edistämisen sivulta.

Henkilöitä jumppaamassa Haukiniemen ulkokuntosalilla.

Hyvinvoiva Iisalmi

Asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia toimenpiteitä seurataan. Tutustu Iisalmen hyvinvoinnin edistämistyötä ohjaaviin suunnitelmiin sekä raportteihin.

Hyvinvoiva Iisalmi
Kaksi ihmistä kättelee

Päätöksenteko

Kaupungin johtaminen perustuu kaupunkistrategiaan, talous- ja toimintasuunnitelmaan sekä muihin kaupunginvaltuuston päätöksiin. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännöllä.

Päätöksenteko

Kaavoitukseen vaikuttaminen

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentuminen. Kunta vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta. Seudullisella tasolla kaavoitusta ohjaa maakuntakaava, jonka laadinnasta vastaa maakunnan liitto.

Kaavoitukseen vaikuttaminen

Ideoista ihmeiksi

Osallistuvassa budjetoinnissa kaikki iisalmelaiset otetaan mukaan yhteisten varojen käyttämisen suunnitteluun. Vuonna 2024 iisalmelaiset ideoivat ja äänestävät, miten 100 000 euroa käytetään iisalmelaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Ideoista ihmeiksi

Ajankohtaista

Vastaa kyselyyn viheralueista!

Iisalmen kaupungilla on käynnistynyt viheraluejärjestelmän päivitystyö. Kaipaamme kaupunkilaisilta arvokkaita mielipiteitä viher- ja virkistysalueista.

Vastaa uuden sivustomme käyttäjäkyselyyn!

Iisalmen kaupungin uudistetut, helppokäyttöiset ja käyttäjäystävälliset verkkosivut on avattu 10.6.2024. Anna palautetta uudesta sivustostamme, jotta voimme kehittää sitä entistä paremmaksi!