Siirry sisältöön

Kunnilla on lakisääteinen velvoite edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä (Kuntalaki 410/2015, 1 § ja Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021, 6§).Hyvinvoivat asukkaat ovat elinvoimaisen kaupungin edellytys. Iisalmelaisten halutaan olevan Elämänsä kunnossa läpi elämän! Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä kunnassa on laaja-alainen ja poikkihallinnollinen. Hyvinvointia edistäviä toimia tehdään kunnan kaikilla sektoreilla.

Iisalmelaisten hyvinvoinnin edistämistyötä ohjaa laaja hyvinvointikertomus- ja suunnitelma. Hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 tavoite kiteytyy ajatukseen jokaisen kuntalaisen hyvinvoinnista, osallisuudesta ja aktiivisuudesta. Tähän pyritään seuraavin tavoittein:

Yhteistyön kehittäminen eri järjestöjen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa on hyvinvoinnin edistämistyön keskiössä. Konkreettisena esimerkkinä yhteistyöstä hyvinvointialueen kanssa nostettakoon elintapaohjauksen palvelupolun rakentaminen. Iisalmessa on käynnistetty liikuntapalveluiden toteuttamana vuoden 2024 alusta Elämäni kunnossa Elintapaohjauksella -palvelu. Elintapaohjauksen asiakkaat ohjautuvat terveydenhuollon henkilökunnan ohjaamana maksuttomaan elintapaohjaukseen.

Yritysten sekä järjestöjen tekemä työ iisalmelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi on korvaamatonta ja mahdollistaa osallistumisen jokaiselle, juuri oman näköiseen arkeen ja vapaa-aikaan. Mikäli etsit vielä omaa merkityksellistä harrastetta, kannattaa tutustua kaupungin palveluiden ohella myös paikallisiin yrityksiin sekä yhdistysten ja järjestöjen toimintaan. Iisalmessa toimii mm. useita aktiivisia kyläyhdistyksiä ja eläkeläisjärjestöjä, joten jokaiselle löytyy varmasti itselleen mieluisa harrastus tai vapaaehtoistehtävä.

Ota yhteyttä

Maastopyöräilijöitä metsässä

Elämäni kunnossa By Iisalmi

Elämäni kunnossa By Iisalmi on Iisalmen kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden yhteinen markkinointiyhteistyö, jonka puitteissa haluamme nostaa esille kaupunkimme upeita puitteita kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen sekä kannustamme kokeilemaan ennakkoluulottomasti laajaa harrastustarjontaa sekä liikunnan että kulttuurin osalta.

Elämäni kunnossa By Iisalmi

Iisalmi on mukana Terve Kunta -verkostossa jo vuodesta 2019

Terve Kunta -verkoston toiminnan tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia.

Tutustu tarkemmin: Terve Kunta- verkoston verkkosivut(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Paloisvuoren Menestyksen portaat mukana valtakunnallisessa kuntoporraskilpailussa

Paloisvuoren Menestyksen portaat edustavat Pohjois-Savoa valtakunnallisessa kuntoporraskilpailussa, jossa on mukana kaikkiaan 18 kuntoporrasta ympäri Suomea. Kävijälaskurit ovat asennettuina ajalla 30.5.-30.9.2024.

Ideoista ihmeiksi -osallistuva budjetointi: Iisalmelaisten ideoimat ulkoilmaelokuvatapahtuma ja Paloisvuoren keräsivät ääniä

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Maaliskuussa kuntalaiset pääsivät äänestämään työryhmän valitsemien kuuden kuntalaisehdotuksen joukosta omia suosikkejaan.

Nuoruus saa olla ihmeellistä – ikävaiheeseen kuuluvia haasteita taklataan Iisalmessa yhdessä ja moniammatillisesti

Nuorten hyvinvointi on puhuttanut jo pitkään valtakunnallisesti. Huolipuhe on merkki siitä, että tarvitaan tekoja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Iisalmessa keskeisenä ajatuksena on, että nuoruuskin saa olla ihmeellistä – täynnä erilaisia tunteita ilosta pettymyksiin. Tarvittaessa ikävaiheeseen kuuluvia haasteita taklataan yhdessä ja moniammatillisesti.

Iisalmen Uimarit ry palkittiin Iisalmen Vuoden liikuttaja – palkinnolla Pohjois-Savon Urheilugaalassa

Iisalmen Uimarit ry vastaanotti tilaisuudessa myös Olympiakomitean Onnenpantti-kannustusstipendin.

Iisalmen kaupunki mukana Mieliteko-ohjelmassa

Iisalmen kaupunki on mukana kymmenvuotisessa Mieliteko-ohjelmassa, jonka tavoite on lisätä mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia sekä vähentää päihteiden käyttöä Pohjois-Savossa vuosina 2021–2030.

Nuorisopassilla tuetaan nuorten harrastamista

Iisalmelaisia 5-9.luokkalaisia aktivoidaan omatoimiseen vapaa-ajan harrastamiseen Nuorisopassilla.