Siirry sisältöön

”Kun nuoret voivat niin huonosti…” – tällainen toteamus kuuluu yhä useammin erilaisissa yhteyksissä niin paikallisessa kuin valtakunnallisessakin keskustelussa pohjautuen osin tutkittuun tietoon, mutta myös yleiseen tuntumaan. Iisalmen kaupungilla tehdään moniammatillisesti työtä sen eteen, että toteamus voisi yhä useammin kuulua myönteisemmässä sävyssä kertoen nuorten hyvinvoinnista. Iisalmen kaupungin hyvinvoinnin edistämisen vuosiraportti 2023 antaakin jo runsaasti ilonaiheita:

“Iisalmen lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoista 78,2 % kertoo pitävänsä opiskelusta, kun valtakunnallinen vertailuluku on 62,2 % ja koulukiusaamista vähintään kerran viikossa kokevia kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisia on 3,6 %, kun koko maassa lukema on 7,9 %”, kertoo Iisalmen kaupungin hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori Hanna Holopainen.

”Keskimääräistä heikompia tuloksia Iisalmessa saatiin muun muassa siinä, että jopa 45 % kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista nukkuu arkisin alle kahdeksan tuntia, kun koko maan luku on noin 36 %. Iisalmessa kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta kertoo kokevansa 23,2 % kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista, kun koko maan lukema on 21,4 %”, valottaa Holopainen tilastoja.

Neljä nuorta istuvat sohvalla.
Keskeisellä paikalla sijaitsevalla Luukku-nuorisotilalla kohdataan nuoria matalalla kynnyksellä.

Keskeistä onkin, miten havaittuihin ongelmiin voidaan löytää ratkaisuja sekä toisaalta ymmärrys siitä, mitä on nuoruus ja millaisia kehitysvaiheita ikään liittyy.

Iisalmen kaupungin nuorisotyön koordinaattori Tarja Immosen mukaan murrosikä on elämänvaiheista kaikkein nopeimpia ja laajimpia kehityksiä sisältävä ajanjakso. Murrosikä kuohuttaa nuorta esimerkiksi siksi, että oma keho muuttuu, mieli myllertää ja oma identiteetti askarruttaa. Myös suhde kavereihin ja muihin läheisiin, erityisesti omiin vanhempiin, muuttuu merkittävästi.

Jos nuorella itsellään tai hänen lähipiirillään herää huolta nuoren hyvinvoinnista, on tukea saatavilla. Iisalmessa on tehty paikallisesti monia, nuorten hyvinvointiin myönteisesti vaikuttavia asioita: Iisalmen nuorisopalvelut ovat toimineet vuoden alusta alkaen paraatipaikalla Iisalmen torilla hieman uudenlaisella konseptilla – linja-autoasemanakin palvelevan rakennuksen suojista löytyy Ohjaamon ja etsivän nuorisotyön lisäksi myös nuorten oleskelutila Luukku, jossa nuoria kohtaamassa ja tarvittaessa ohjaamassa ovat nuoriso-ohjaajat ja -työntekijät sekä ankkurinuorisotyöntekijä ja jelppari. Nuorten palvelut eivät toki rajaudu vain tähän, sillä myös kouluissa on tarjolla nuorisotyön tukea, ja kokonaishyvinvointia edistäviin liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin kannustetaan monin erilaisin eduin.

Me Iisalmen nuorisopalveluissa tarjoamme matalalla kynnyksellä juttukaveria ja tarvittaessa ohjausta tarvittavien palveluiden pariin. Tervetuloa tutustumaan meihin linja-autoasemalle!

Tarja Immonen

Nuorisotila Luukku onkin saavuttanut hyvin nuoret, sillä kävijöitä oli vuonna 2023 yhteensä 7 800, noin 60 kävijää aukiolokertaa kohden. Tila on keskeisellä paikalla nuorten arkisten kulkureittien varrella ja helposti nuorten saavutettavissa. Parkkipaikkoja nuorten pyörille ja mopoille on lähellä runsaasti. Nuorisotilan ansiosta häiriöt lähellä olevissa kauppaliikkeissä ovat vähentyneet. Nuorisotiloissa on tarjolla avointen ovien nuorisotoimintaa ja lisäksi ryhmiä, retkiä, kursseja sekä tapahtumia.

Harrastamisen etuja, työpajatoimintaa ja kesätöitä nuorten kokonaishyvinvoinnin rakennuspalikoina

”Iisalmessa on erittäin monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja tuemme lasten ja nuorten harrastamista monin eri tavoin. Hallitusohjelman mukaista harrastamisen mallia on meillä toteutettu Iisalmen harrastamisen -mallin mukaisin toimenpitein vuodesta 2021 lähtien. IHMe toimii kaikilla 10 alakoululla ja yläkoululla yhteistyössä eri kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden kanssa. Käynnissä olevat noin 50 viikoittain kokoontuvaa ryhmää pohjautuvat lasten ja nuorten omiin toiveisiin”, kertoo Iisalmen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pekka Partanen.

Lasten ja nuorten omatoimisen harrastamisen kannustamiseksi Iisalmessa on käytössä älypuhelimella toimiva nuorisopassi, joka tarjoaa erilaisia etuja lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastamiseen. Nuorisopassin käyttäjäryhmää laajennettiin alkuvuodesta 2024 ulottumaan 5.-9. luokkaisten lisäksi myös lukiolaisiin, ja sen on ottanut käyttöön suurin osa sen piirissä olevista ikäluokista.

”Lisäksi tuemme perheiden harrastamista ilmaisilla liikuntatilojen vuoroilla sekä vähävaraisten kulttuurin ja liikunnan harrastamista vuoden alussa käyttöönotetulla Kaiku-kortilla”, summaa Partanen.  

Harrastuksiin on haluttu tarjota kannustusta, sillä harrastamisella on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia kokonaishyvinvointiin. Etujen myötä harrastukset tulevat yhä useamman ulottuville.
Myös järjestöt tarjoavat lapsille ja nuorille lukuisia mahdollisuuksia osallistua harrastuksiin ja tarjontaa löydät niin kulttuurista kuin yleisurheilusta, palloilulajeista, budolajeista, moottori- ja ammuntalajeista, tanssi- ja voimistelulajeista kuin vesiliikunta- ja jäälajeistakin.

kaupungissa on liikunta-alan yrityksiä, joissa niin ikään on kattavaa tarjontaa myös nuorille”

Pekka Partanen


Monen nuoren kotona pohditaan, mikä toisi rytmiä ja merkityksellisyyttä nuoren arkeen koulujen loma-aikana – kaikille kun ei kesätyöpaikkojakaan riitä. Twist-kesätyö on Iisalmen nuorisopalveluiden 7.-8.-luokkalaisille iisalmelaisille tarjoama kesätyömuoto iisalmelaisille yläkoululaisille, ja sen puitteissa opetellaan käytännön työelämätaitoja erilaisia työtehtäviä ohjatusti tehden. Twist-kesätyöt ovat saaneet suuren suosion myös tänä vuonna:

”Tänä keväänä Twist-kesätyö kiinnosti peräti 191 hakijaa. Suosituimmat ryhmät olivat perustwistit, lasten tapahtumat ja tunnelimaalarit, joskin kaikkiin ryhmiin oli hyvin hakijoita. Jokainen nuori sai esittää hakemuksessaan viisi eri toiveryhmävaihtoehtoa. Paikka Twist-kesätyössä pystytään tarjoamaan yhteensä 116 nuorelle”iloitsee Tarja Immonen.

Kaupungin nuorisopalveluiden lisäksi mm. Iisalmen Nuorison Tuki ry:n on vahva toimija nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. INTRY:n uudet tilat sijaitsevat Karjalankadulla ja ovat myös helposti nuorten saavutettavissa. Yhdistyksen tärkeimpinä toimintoina on toteuttaa nuorten työpajatoimintaa, edistää nuorten hyvinvointia erilaisilla hankkeilla ja ratkaisukeskeisellä neuropsykiatrisella valmennuksella sekä tarjota nuorille suunnattua avointa toimintaa. Myös seurakunnilla on nuorisotyötä ja monet järjestöt tekevät osaltaan tärkeää työtä nuorten parissa.

Muistetaan myös, että kuka tahansa meistä voi olla se yksi tärkeä ihminen nuoren polulla, joka kannustaa, hymyilee, tuuppaa lempeästi eteenpäin. Annetaan nuoruuden olla positiivisella tavalla ihmeellinen Iisalmessa!

Pekka Partanen

Lisätietoa nuorten palveluista

Iisalmen nuorisopalvelut somessa