Siirry sisältöön

Iisalmen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää 43-jäseninen kaupunginvaltuusto. Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalaissa ja hallintosäännössä.

Kaupunginvaltuuston jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä kuntavaaleilla. Katso valtuuston jäsenet alla olevan linkin kautta.

Valtuustoryhmät

Iisalmen KD:n valtuustoryhmä, 2 jäsentä 
puheenjohtaja Hannu Haukka

Iisalmen Perussuomalaisten valtuustoryhmä, 6 jäsentä
puheenjohtaja on Kari Peltola
varapuheenjohtaja Aki Hirvonen

Iisalmen Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, 7 jäsentä
puheenjohtaja Marko Kyyriäinen
varapuheenjohtaja Sanna Kauppinen
sihteeri Heikki Rönkkö

Keskustan Iisalmen valtuustoryhmä, 14 jäsentä
puheenjohtaja Jani Rönkkö

Kokoomuksen valtuustoryhmä, 7 jäsentä
puheenjohtaja Kari Riihola

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, 4 jäsentä
puheenjohtaja Kirsti Puurunen
varapuheenjohtaja Seppo Hartikainen
sihteeri Elina Puustinen

Vihreä valtuustoryhmä, 3 jäsentä
puheenjohtaja Senni Martikainen
varapuheenjohtaja Anne Roponen

Valtuusto päättää muun muassa kaupungin talouden ja rahoituksen perusteista sekä kaupungin hallinnon rakenteesta. Valtuusto valitsee luottamushenkilöt kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin.

Kaupunginvaltuuston kokoukset

Kaupunginvaltuusto kokoontuu ennalta sovitun aikataulun mukaan maanantaisin klo 18. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Iisalmen kulttuurikeskuksen Karl Collan-salissa. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niitä voi seurata suorana live-lähetyksenä alla olevan linkin kautta. Kokoukset lisätään tekstitettyinä tallenteina Iisalmen kaupungin YouTube-kanavalle, josta niitä voi katsoa myös jälkikäteen.

Kokousaikataulut

  • ma 18.3. klo 18
  • ma 6.5. klo 18
  • ma 10.6. klo 18
  • ma 2.9. klo 18 (ylimääräinen kokous)
  • ma 7.10. klo 18
  • ma 11.11. klo 18
  • ma 2.12. klo 18

Kaupunginvaltuuston kokousasiakirjat

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa Esityslistat-sivulta. 

Kaupunginvaltuuston esityslista julkaistaan kokousta edeltävänä torstaina verkkosivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä päivänä. Esityslistoja ja pöytäkirjoja voit hakea alla olevien sivustojen kautta etsimällä kokousta (Kokoushaku) tai kohdistamalla haun yksittäiseen pöytäkirjan asiaan (Asian haku).

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä kaupunginvaltuuston sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimivaan hallintojohtajaan, jonka yhteystiedot ovat alla.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Talous

Talouspalvelujen tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita talouspalveluita kaupunkiorganisaatiolle. Tutustu tällä sivulla Iisalmen kaupungin talouteen.

Tutustu kaupungin talouteen
Ruskea nuija ja sen alunen sekä kaksi ruskeakantista kirjaa

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus on Iisalmen kaupungin keskeisin toimielin. Sen tehtävänä on johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Lue lisää

Ajankohtaista

Ideoista ihmeiksi -osallistuva budjetointi: Iisalmelaisten ideoimat ulkoilmaelokuvatapahtuma ja Paloisvuoren keräsivät ääniä

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Maaliskuussa kuntalaiset pääsivät äänestämään työryhmän valitsemien kuuden kuntalaisehdotuksen joukosta omia suosikkejaan.

Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu on käynnistynyt – viestintää ja vuorovaikutusta uudella verkkosivulla

Iisalmen kaupunginhallitus päätti 18.12.2023 kokouksessaan nimetä ohjausryhmän valmistelemaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmään kuuluvat valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä viranhaltijoiden edustajina kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Ohjausryhmän tavoitteena on valmistella talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027 ja saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys sekä yhteinen tahtotila tasapainotusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen. Kuntalaisia ja muita sidosryhmiä tiedotetaan valmistelun edetessä www.iisalmi.fi/taloudentasapainotusohjelma -verkkosivulla.

Iisalmen kaupungin tilinpäätös 2023

Iisalmen kaupungin talous on pysynyt vakaana ja vahvana jo pitkään. Vuoden 2023 tilinpäätökseen kertyi ylijäämää 5,6 M€. Iisalmen kaupunki teki näin 11. peräkkäisen ylijäämäisen tilinpäätöksen, mikä on osoitus tarkasta kuntatalouden pidosta. Vuoden 2023 vuosikate 15,0 M€ kattaa poistot (9,9 M€) 151 prosenttisesti.

Iisalmen kaupungin kannanotto valtioneuvostolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle: Iisalmen sairaalan perusterveydenhuollon yöpäivystys tulee säilyttää

Iisalmen kaupunginhallituksen esityslistalla on päätösesitys, jonka mukaan Iisalmi antaisi valtioneuvostolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle kannanoton kehysriihen ratkaisuun sairaalaverkon tulevaisuudesta sekä tekisi aloitteen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Iisalmessa katsotaan, että Iisalmen sairaalan perusterveydenhuollon yöpäivystys tulisi säilyttää palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi Pohjois-Savossa.

Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä annettiin 412 ääntä – työryhmä esittää toteutettaviksi ulkoilmaelokuvatapahtumaa ja näköalatornia Paloisvuorelle

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Maaliskuussa kuntalaiset pääsivät äänestämään työryhmän valitsemien kuuden ehdotuksen joukosta omia suosikkejaan. Ääniä annettiin yhteensä 412 ja kärkiehdokkaiksi nousivat mm. näköalatorni Paloisvuorelle ja ulkoilmaelokuvatapahtuma. Talousarvioon on varattu yhteensä 100 000 euroa, jolla tulee kattaa valittavien toimenpiteiden toteutus vuonna 2024. Lopullisen toimeenpanopäätöksen tekee Iisalmen kaupunginhallitus.

 

 

Ylä-Savon työllisyysalueen valmistelutyö on edennyt hyvin – asiakasviestintä voimistuu syksyllä

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Suomeen tulee yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat 1.1.2025 alkaen työvoimapalvelujen järjestämisestä.