Siirry sisältöön

Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän, Sonkajärven ja Pielaveden TE-palveluiden järjestämisestä tulee 1.1.2025 alkaen vastaamaan Ylä-Savon työllisyysalue

Uudistuksen yhteydessä TE-toimistot lakkaavat ja palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille ja työllisyysalueille. Ylä-Savon työllisyysalue sai poikkeusluvan TE-palveluiden järjestämiseen, ja tulee jatkossa vastaamaan Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän, Sonkajärven ja Pielaveden työvoimapalveluista vastuukuntamallilla, jossa Iisalmi on hallinnoijana. Ylä-Savon työllisyysalueen valmistelua ohjaava ohjausryhmä sai 10.4.2024 kokouksessa katsauksen valmisteluryhmien työn etenemisestä, minkä todettiin sujuneen hyvin ja aikataulussaan.

Työllisyysalueuudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. TE-palveluilla on merkittävä rooli osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisessa. Yritysten rekrytointitarpeet on tärkeä huomioida valmistelussa, jotta työpaikat ja työntekijät saadaan kohtaamaan nopeasti. Ylä-Savon työllisyysalueen tavoitteena on tarjota laadukkaat ja tehokkaat lähipalvelut työllisyysalueen kuntien kaikille asiakaskohderyhmille ja vaikuttaa siten myönteisesti työllisyyden kehitykseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen alueen yrityksille ja muille työnantajille. Tätä tavoitetta silmällä pitäen valmisteluryhmät tarkastelevat ja työstävät keskeisiä toimintoja ja osa-alueita, ja ohjausryhmä ohjaa valmistelutyön etenemistä.

”Valmisteluryhmät ovat toimineet oikein aktiivisesti. Seuraava tilannekatsaus on toukokuisessa ohjaryhmässä, jolloin osa ryhmistä voinee jo todetakin saaneen valmistelutehtävänsä tehdyksi”, kertoo Iisalmen kaupungin työllisyys- ja kansainvälisyyspäällikkö Virpi Jukarainen, joka toimii myös ohjausryhmän puheenjohtajana.

Asiakasviestintä voimistuu syksyllä alueellisesti ja valtakunnallisesti

Työllisyysalueen valmisteluun liittyvä ulkoinen muutos- ja valmisteluviestintä keskitetään uudelle www.iisalmi.fi/työllisyysalueuudistus -verkkosivulle. Myös aktiivinen mediatiedottaminen on osa valmisteluvaiheen viestintää. Varsinainen asiakasviestintä aloitetaan syksyllä 2024. Viestinnän suunnittelusta vastaa viestinnän ja Työmarkkinatorin valmisteluryhmä, jonka valmisteleman viestintäsuunnitelman ohjausryhmä hyväksyi 10.4.2024 kokouksessaan.

Valmistelu- ja muutosvaiheen viestinnällä tuetaan sitä, että sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät tietävät, miten palvelut, yhteistyö ja kehittäminen jatkossa toimivat, mitä viestintäkanavia työllisyysalue ja kunnat jatkossa käyttävät palveluviestinnässään ja sidosryhmätyössään, ja mitkä ovat paikallisia lähipalvelupisteitä- ja yhteystahoja eri sidosryhmiä ajatellen.

”Viestintäsuunnitelmassa linjataan, että Ylä-Savon työllisyysalueelle avataan oma nettisivunsa, josta löytyy kaikki lakisääteiset palvelutiedot. Työllisyysalueen kuntien omilta nettisivuilta on selkeä ohjaus tälle yhteiselle palvelusivulle ja muihin tarvittaviin sivustoihin, joten kuntalaiselle palvelut ovat myös verkossa saavutettavissa oman kunnan palveluina, oman kunnan nettisivuston kautta, vaikka järjestämisvastuu onkin työllisyysalueella”, kuvailee Virpi Jukarainen.


Koska TE-uudistus on valtakunnallinen, on syksyllä tiedossa myös valtakunnallista muutosviestintää, jossa Ylä-Savon työllisyysaluevalmistelu on myös mukana välittämässä tietoa oman alueensa asukkaille. Valtakunnallinen kampanja alkaa syyskuun lopussa, ja samaan aikaan myös Ylä-Savon työllisyysalueella voidaan aktivoida paikallisempaa asiakasviestintää esimerkiksi palvelupistetietoineen.

Lisää aiheesta

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tiedote:

Ylä-Savon työllisyysalueen valmistelun viestintään keskittyvä verkkosivu:

Lisätietoja