Siirry sisältöön

Talouspalvelut

Talouspalveluiden tehtävinä ovat myynti- ja ostolaskujen käsittely, reskontranhoito, vesiliikelaitoksen asiakaspalvelu ja taloushallinto, konserniyhteisöjen taloushallinto, avustusten maksatus sekä erilaiset taloushallinto- ja kirjanpitotehtävät

Lisäksi tehtäviin kuuluu talouden suunnittelu, seuranta ja raportointi, pääkirjanpito ja tilinpäätös (ml. konsernitilinpäätös), talous- ja toiminta- sekä investointisuunnitelman valmistelu, vakuutus-, takaus- ja riskienhallinta-asiat, sisäinen tarkastus, henkilö- ja joukkoliikenne-, logistiikka- ja hankintapalvelut, maksuliikenne ja rahoitus sekä hankkeiden taloushallinto.

Ostolaskudata

Kunnan hallinnon tulee olla mahdollisimman julkista. Siksi kunnan asiakirjat, ostolaskut mukaan lukien, ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei kunnalla ole lakisääteistä velvollisuutta salata asiakirjaa. Kunnan menoista valtaosa kohdistuu ostoihin eli tavaroiden tai palvelujen hankintaan yrityksiltä tai muilta yhteisöiltä.

Tällä hetkellä kuntien ostolaskudatan julkaiseminen on vapaaehtoista eli laista tulevaa velvoitetta siihen ei ole.  Ostolaskudatan julkaiseminen käytettävään muotoon ja kenen tahansa ulottuville voi edesauttaa kaupungin oman toiminnan suunnittelua ja johtamista.

Iisalmen kaupunginhallitus teki päätöksen ostolaskudatan julkaisemisesta 19.6.2023 § 167. Päätös tukee hallinnon avoimuutta ja liittyy kaupungin strategiseen tavoitteeseen digitalisaation, tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen kehittämisestä.

Uusi aineisto julkaistaan vuosittain ko. tilikauden tilinpäätöksen valmistuttua.

Aineiston muodostuksessa noudatettavat ohjeet:

 • Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohje, v. 2021, Kuntaliitto
 • Aura-käsikirja, automatisoitu talousraportointi

Aineiston muodostuksessa noudatettavat säädökset:

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus
 • tietosuojalaki
 • julkisuuslaki
 • tiedonhallintalaki
 • laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta
 • kirjanpitolaki, suoriteperiaate
 • valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista
 • kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet ja lausunnot
 • arvonlisäverolaki

Lista muodostetaan yrityksistä, julkisyhteisöistä ja osittain merkittävimmistä yhdistyksistä.

Lista ei sisällä yksityisiä elinkeinonharjoittajia eli toiminimiyrittäjiä.

JHS-tili vastaa Iisalmen kaupungin Aura-käsikirjasta johdettua tilikarttaa.

Iisalmen kaupunkia laskuttaville yrityksille

Iisalmen kaupunki ja Iisalmen Vesi -liikelaitos vastaanottavat laskuja vain sähköisesti. Verkkolasku nopeuttaa laskun perille tuloa sekä käsittelyä, jolloin lasku saadaan nopeasti kierrätetyksi ja ajallaan maksuun, mikä on laskuttajankin etu.

Verkkolaskut

Lasku osoitetaan Iisalmen kaupungille tai Iisalmen Vedelle, PL 109, 74101 Iisalmi.

Iisalmen kaupungin ja Iisalmen Vesi -liikelaitoksen verkkolaskutustiedot:

 • Verkkolaskuosoite:  003790860716                            Iisalmen Vesi: 00379086071601
 • Y-tunnus: 9086071-6
 • Operaattori:   CGI
 • Välittäjätunnus:  003703575029
 • OVT-tunnus: 003790860716                                         Iisalmen Vesi: 00379086071601

Laskuissa tulee olla tilaajan nimi sekä yksikkö (esim. elinvoimapalvelut, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, kaavoitus, kadut ja ympäristö, kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut, lomituspalvelut, maaseutupalvelut, perusopetus, talous- ja tietohallintopalvelut, toimitilat, varhaiskasvatus, Iisalmen Vesi -liikelaitos)

Yksityinen elinkeinonharjoittaja, toimitathan todistuksen voimassaolevasta yrittäjäeläkevakuutuksesta (YEL) vuosittain ensimmäisen laskun yhteydessä joko verkkolaskun liitteenä tai sähköpostilla osoitteeseen laskutus@iisalmi.fi

Toimittajaportaali

Iisalmen kaupunki tarjoaa yritys- ja henkilökäyttäjille ilmaisen web-pohjaisen toimittajaportaalin, jonka kautta Iisalmen kaupunkia laskuttavat toimittajat voivat tehdä ja lähettää laskuja verkkolaskuina.

Laskutuspyynnön voi lähettää osoitteeseen laskutus@iisalmi.fi. Laskutuspyynnössä tulee olla yritysten osalta mainittuna yrityksen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö sekä sähköpostiosoite, johon yritys laskutuskutsun haluaa. Henkilöasiakkaan osalta ilmoitetaan nimi ja sähköpostiosoite. Pyynnön jälkeen ilmoitettuun sähköpostiin lähetetään käyttäjätunnus ja salasana, joilla toimittajaportaaliin pääsee kirjautumaan alla olevasta linkistä. 

Alla olevasta linkistä pääset toimittajaportaalin käyttöohjeisiin. Lisäohjeita voi tiedustella sähköpostilla osoitteesta laskutus@iisalmi.fi

Rakentamispalvelun käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Iisalmen kaupungilla y-tunnus 9086071-6 on “ostajan status”
Iisalmen kaupunki myy rakentamispalveluita Iisalmen kaupungin ulkopuolisille tahoille muutoin kuin satunnaisesti. Iisalmen kaupungilla on siten niin sanottu “ostajan status”, jonka vuoksi Iisalmen kaupungin yksiköiden suorittamiin ostoihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. 

Kaupungille lähetettävät rakentamispalveluiden laskut

Koska Iisalmen kaupunki myy muutoin kuin satunnaisesti rakentamispalveluita, tulee kaupungin saada kaikista ostamistaan rakentamispalveluista arvonlisäveroton ostolasku. Laskulla tulee olla tällöin vastaavanlainen merkintä: “Lasku ei sisällä arvonlisäveroa. Ostaja on verovelvollinen AVL 8 c §:n mukaan”. 

Kaupunki suorittaa myyjän puolesta myynnin arvonlisäveron.

Iisalmen kaupungin asiakas – ota käyttöön e-lasku!

Tilaa paperilaskun tilalle vaivaton e-lasku omassa verkkopankissasi.

Iisalmen kaupungin henkilöasiakkaat voivat tehdä e-laskuvaltuutuksen verkkopankissaan, jolloin laskut tulevat suoraan asiakkaan omaan verkkopankkiin sähköisesti. E-lasku on turvallinen, ympäristöystävällinen ja taloudellinen lasku, joka saapuu nopeasti ja oikea-aikaisesti vastaanottajalleen. Lisäksi laskut säilyvät tallessa sähköisessä arkistossa.  

Miten saan e-laskun käyttööni?

 • Tee e-laskusopimus omassa verkkopankissasi
 • Valitse laskun lähettäjäksi Iisalmen kaupunki ja laskutusaiheeksi laskulla näkyvä yksikkö, esimerkiksi päivähoito
 • Lisää tunnistetiedoksi maksettavan laskun viitenumero

Näin seuraava Iisalmen kaupungin lähettämä lasku tuleekin jo e-laskuna suoraan

Iisalmen satamaranta iltavalaistuksessa

Talouden tasapainotusohjelma 2024-2027

Iisalmen kaupunkistrategian toiminta-ajatuksena on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista sekä vahvistaa koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous, jossa tulot kattavat menot, mahdollistaa kaupunkistrategian mukaisen toiminnan kehittämisen ja palveluiden tarjonnan. Varmistaakseen kaupunkistrategian toteutumista Iisalmi on käynnistänyt talouden tasapainotusohjelman laatimisen vuosille 2024 – 2027.

Talouden tasapainotusohjelma 2024-2027

Ota yhteyttä

Aiheesta lisää

Ajankohtaista

Iisalmen kaupungin talouden tasapainotus ja palveluverkkosuunnitelma: Valtuusto määritteli hallituksen esitystä matalammat minimirajat koulujen oppilasmäärille

Iisalmen kaupunginvaltuustossa päätettiin maanantaina 10.6.2024 Iisalmen talouden tasapainotukseen liittyvästä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta. Valtuusto päätti asiasta äänestämällä. Äänestys johti pohjaesitystä matalampiin oppilasmäärän minimirajoihin.

Talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027 tulee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 3.6.2024 ​

Iisalmen kaupungin talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmä kokoontui maanantaina 27.5.2024 viimeistelemään noin puolen vuoden ajan valmistelemaansa talouden tasapainottamisen toimenpidekokonaisuutta. Neljä kertaa kokoontuneen ohjausryhmän lisäksi talouden tasapainottamisen toimenpidesuunnitteluun ovat osallistuneet kaupungin toimialat, kaupunginhallitus ja valtuusto, joka on muun muassa talousseminaarin työpajoissa karsinut talouden vakauttamisen vaihtoehdoista parhaat kohti toimeenpanoa. Mikäli tasapainotusohjelma saa kaupunginhallituksen hyväksynnän 3.6.2024 kokouksessa, sinetöidään sen toimeenpano valtuustossa 10.6.2024.

Kaupunginhallituksen esityslistalla: Lapsimäärän kutistuessa kouluja lakkautetaan vuosina 2026-2030 – opetuksen ja kasvatuksen laadusta ei tingitä

Loppuvuodesta 2023 julkaistun Iisalmen kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa koskevan asiantuntijaselvityksen jatkotoimenpiteitä on valmisteltu eteenpäin osana talouden tasapainottamisohjelmaa keväällä 2024. Iisalmen kaupungin talouden tasapainotuksen ohjausryhmä tuo vuosille 2025–2030 ajoittuvat palveluverkkoa koskevat muutokset kaupunginhallituksen päätettäviksi 3.6.2024 kokoukseen, jossa käsitellään samanaikaisesti myös talouden tasapainotuksen muita toimenpiteitä.

Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu on käynnistynyt – viestintää ja vuorovaikutusta uudella verkkosivulla

Iisalmen kaupunginhallitus päätti 18.12.2023 kokouksessaan nimetä ohjausryhmän valmistelemaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmään kuuluvat valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä viranhaltijoiden edustajina kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Ohjausryhmän tavoitteena on valmistella talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027 ja saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys sekä yhteinen tahtotila tasapainotusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen. Kuntalaisia ja muita sidosryhmiä tiedotetaan valmistelun edetessä www.iisalmi.fi/taloudentasapainotusohjelma -verkkosivulla.

Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu etenee – toimenpidesuunnitelmista tiedotetaan kevään aikana

Iisalmen kaupungin talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmä kokoontui 18.3.2024 jatkamaan työtään talouden tasapainottamisen toimenpidesuunnittelun parissa. Ohjausryhmään kuuluvat valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä viranhaltijoiden edustajina kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Ohjausryhmän tavoitteena on valmistella talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027 ja saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys sekä yhteinen tahtotila tasapainotusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen. Kuntalaisia ja muita sidosryhmiä tiedotetaan valmistelun edetessä www.iisalmi.fi/taloudentasapainotusohjelma -verkkosivulla – seuraava, tarkempi tiedotus tasapainotussuunnitelmista ajoittuu huhti-toukokuulle.

Iisalmen kaupungin tilinpäätös 2023

Iisalmen kaupungin talous on pysynyt vakaana ja vahvana jo pitkään. Vuoden 2023 tilinpäätökseen kertyi ylijäämää 5,6 M€. Iisalmen kaupunki teki näin 11. peräkkäisen ylijäämäisen tilinpäätöksen, mikä on osoitus tarkasta kuntatalouden pidosta. Vuoden 2023 vuosikate 15,0 M€ kattaa poistot (9,9 M€) 151 prosenttisesti.