Siirry sisältöön

Talouden tasapainotustarpeen taustalla vaikuttaa yleinen talouden kehityssuunnan muuttuminen, joka johtuu hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamasta verotulo- ja valtionosuusjärjestelmän muutoksesta (tulopohjan muutos) sekä toimintakulujen kasvusta. Iisalmen kaupungin taloustilanne on tällä hetkellä vakaa ja talous kestää muutamia alijäämäisiä vuosia. Tarvetta ”äkkijarrutukseen” ei ole. Oikea-aikaisen talouden tasapainottamisen tavoitteena on kääntää talouden kehityssuunta siten, että talouden tasapaino saavutetaan viimeistään vuonna 2027: Tavoite tarkoittaa sitä, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Ennakoitu alijäämä/sopeutustarve vuosille 2025-2026 on n. 5 M€/v (yhteensä 10,1 M€). Vuosittainen 5 M€:n sopeutustarve vastaa n. 5 %:a kaupungin kaikista vuosittaisista toimintamenoista.

Iisalmen kaupunkistrategian toiminta-ajatuksena on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista sekä vahvistaa koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous, jossa tulot kattavat menot, mahdollistaa kaupunkistrategian mukaisen toiminnan kehittämisen ja palveluiden tarjonnan. Talouden tasapainottamisella varmistetaan kaupunkistrategian toteutumisedellytyksiä pitkällä tähtäimellä.

Iisalmen kaupungin talousjohtaja Eeva Suomalainen esitteli ohjausryhmälle vuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin talouskatsauksen. Kokonaisuudessaan tämänhetkinen arvio on, että vuosi 2024 toteutuu lähelle talousarvion ennustetta.

Valtuustoryhmien näkemykset huomioiva luonnos talouden tasapainotusohjelmasta esittelyssä 29.4.2024 kokouksessa

Edeltävän, 15.3.2024, talouden tasapainotuksen ohjausryhmän kokouksen jälkeen valtuustoryhmät ovat käyneet keskustelua talouden tasapainotusohjelman toimenpide-esityksistä. Nyt kokoontuneessa ohjausryhmässä pystyttiinkin vetämään yhteen valtuustoryhmissä syntyneitä näkemyksiä esitetyistä toimenpiteistä. Yhteisesti todettiin, että valmistelua jatketaan ja sovittiin, että käydyn keskustelun perusteella talouden tasapainotusohjelmaluonnos valmistellaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 29.4.2024 kokoukseen.

Lisäksi ohjausryhmässä sovittiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoon liittyvän keskustelun olevan aiheena seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 27.5.2024.

Ohjausryhmältä pyydettiin näkemystä Iisalmen kaupungin toimialojen täyttölupien myöntämisiin. Sovittiin, että täyttölupien myöntämistä avautuviin tehtäviin käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 29.4.2024.

Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteistä ja mahdollisista sidosryhmien osallistamistoimista tiedotetaan verkkosivulla.

Ohjausryhmän tuleva kokousaikataulu sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset ja seminaarit, joissa ohjausryhmän valmistelemaa talouden tasapainottamisohjelmaa käsitellään:

29.4.2024 Kaupunginhallituksen kokous

6.5.2024 Kaupunginvaltuuston seminaari

27.5.2024 Ohjausryhmän kokous

3.6.2024 Kaupunginhallituksen kokous

10.6.2024 Kaupunginvaltuuston kokous

Lisätietoja