Siirry sisältöön

Iisalmen kaupungin taloustilanne on tällä hetkellä vakaa ja talous kestää muutamia alijäämäisiä vuosia

Talouden tasapainotustarpeen taustalla vaikuttaa yleinen talouden kehityssuunnan muuttuminen, joka johtuu hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamasta verotulo- ja valtionosuusjärjestelmän muutoksesta (tulopohjan muutos) sekä toimintakulujen kasvusta. Tarvetta ”äkkijarrutukseen” ei ole. Oikea-aikaisen talouden tasapainottamisen tavoitteena on kääntää talouden kehityssuunta siten, että talouden tasapaino saavutetaan viimeistään vuonna 2027: Tavoite tarkoittaa sitä, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Ennakoitu alijäämä/sopeutustarve vuosille 2025-2026 on n. 5 M€/v (yhteensä 10,1 M€). Vuosittainen 5 M€:n sopeutustarve vastaa n. 5 %:a kaupungin kaikista vuosittaisista toimintamenoista.

Iisalmen kaupunkistrategian toiminta-ajatuksena on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista sekä vahvistaa koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous, jossa tulot kattavat menot, mahdollistaa kaupunkistrategian mukaisen toiminnan kehittämisen ja palveluiden tarjonnan. Talouden tasapainottamisella varmistetaan kaupunkistrategian toteutumisedellytyksiä pitkällä tähtäimellä.

Nyt vuoden 2024 alussa talouden tuoreinta toteumaa ajalta 1.1.-29.2.2024 tarkastellessa Iisalmen kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää vuoden 2023 lopussa n. 26,3 M€. Ennakointina kuluvan vuoden talouteen verotuloja on arvioitu kertyvän noin 42,4 M€, kertymä 29.2.2024 on n. 8,0 M€ (18,9 %). Helmikuussa 2024 päivitetyn verotuloennusteen mukaan arvioitu verotulokertymä vuodelle 2024 on 42,8 M€, mikä ylittää talousarviossa olevan arvion 0,5 M€:lla. Tämänhetkinen arvio on, että vuosi 2024 toteutuu lähelle talousarvion ennustetta.

Tasapainotustoimenpiteiden suunnitelma tiedotukseen kevään aikana

Maanantain 18.3.2024 kokouksessa talouden tasapainotuksen ohjausryhmä sai valmistelutyönsä tueksi muun muassa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitykseen liittyviä lisäselvityksiä. Lisäksi kaupungin toimialojen toimialajohtajat esittelivät omien toimialojensa toimenpidesuunnitelmia, joilla taloutta voitaisiin tasapainottaa. Ennen seuraavaa, 15.4.2024 toteutuvaa ohjausryhmän kokousta on valtuustoryhmillä aikaa käydä toimenpide-esitykset läpi omissa ryhmissään. Tavoitteena on, että huhtikuisessa kokouksessa toimenpiteistä pystyttäisiin luomaan yhteinen kuva.

Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteistä ja mahdollisista sidosryhmien osallistamistoimista tiedotetaan taloudentasapainotusohjelma -verkkosivulla.

Ohjausryhmän tuleva kokousaikataulu sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset ja seminaarit, joissa ohjausryhmän valmistelemaa talouden tasapainottamisohjelmaa käsitellään:

15.4.2024 Ohjausryhmän kokous

29.4.2024 Kaupunginhallituksen kokous

6.5.2024 Kaupunginvaltuuston seminaari

27.5.2024 Ohjausryhmän kokous

3.6.2024 Kaupunginhallituksen kokous

10.6.2024 Kaupunginvaltuuston kokous

Lisätietoja