Siirry sisältöön

Kevään aikana on toteutettu muun muassa laaja lapsivaikutusten arviointi kyselyillä, jotka suunnattiin sekä lapsille, huoltajille että koulujen henkilöstölle, lisäksi koulu- ja varhaiskasvatustilojen investointitarpeita on kartoitettu päätöksenteon tueksi. Näin ollen päätöksenteko ei tukeudu vain asiantuntijaselvitykseen, vaan sitä on käsitelty huolellisesti niin pedagogiset kuin taloudellisetkin vaikutukset huomioiden.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman ohjausryhmän työskentelyprosessiin kuului laaja poliittisten taustaryhmien keskustelu, jotta kuntalaisille tärkeään varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuteen kuuluvat asiat tulisivat päätöksentekoon huolellisen valmistelun ja näkökulmia tarjonneen käsittelyn kautta. Niin ikään opettajien, lasten ja huoltajien ajatuksia kuultiin osana valmistelua toteutetussa lapsivaikutusten arvioinnissa.

Palveluverkkoselvityksen ohjausryhmä piti keskeisimpänä tavoitteena laadukkaan opetuksen säilyttämistä Iisalmen vahvuutena. Ohjausryhmä totesi tehdyn palveluverkkoselvityksen tarjoavan tärkeää taustatietoa myös niihin tilanteisiin, joissa tarkasteltiin koulujen elinkelpoisuuden kriteereitä. Elinkelpoisuuteen vaikuttaa luonnollisesti lapsimäärä, joka on Iisalmessa merkittävästi laskeva.

Käänteentekevänä voidaan pitää vuotta 2025: Peruopetuksen oppilasmäärä laskee ensi vuoden syksyllä noin sadalla oppilaalla, eli laskennallisesti noin neljän luokan lapsimäärällä. Ohjausryhmän tekemän taustatyön jälkeen palveluverkkosuunnitelmaa koskevat muutokset voitiin valmistella osana talouden tasapainotuksen kokonaisuutta tuntien, että opetuksen ja kasvatuksen vahvuuksista ei silti tarvitse tinkiä.

Päiväkotitoimintojen muutokset ja koulujen lakkautukset etenevät hallitusti vuosina 2025 – 2030

Iisalmen kaupunginhallitus saa 3.6.2024 kokoukseensa päätettäväksi kaupunginjohtajan esityksen, jonka mukaisesti varhaiskasvatuksen palveluverkkoon tulisi muutoksia vuosina 2025 ja perusopetuksen palveluverkkoon vuosina 2025 – 2030:

Varhaiskasvatuksen palveluverkkomuutokset:

Perusopetuksen palveluverkkomuutokset:

Perustelut:

Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy esityksen, siirtyy asia kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Esityksessä on kyse periaatelinjauksesta, jonka mukaisesti koulukohtaisia muutoksia tehtäisiin erillisillä päätöksillä myöhemmässä vaiheessa valtuuston periaatepäätöksen jälkeen.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman toimenpide-esitykset perusteluineen julkaistaan torstaina 30.5.2024 kaupunginhallituksen 3.6.2024 kokouksen esityslistan liitteenä.

Lisätietoja:

Jarmo Ronkainen
Iisalmen kaupunginjohtaja,
p. 040 661 5351, jarmo.ronkainen@iisalmi.fi

Jukka Ryhänen
Iisalmen kaupunginhallituksen puheenjohtaja
p. 044 5835 869, jukka.ryhanen@iisalmi.fi