Siirry sisältöön

Iisalmen talous on jatkanut vahvalla pohjalla 11 peräkkäisen vuoden ajan – ylijäämää kertyi 5,6 miljoonaa euroa

Kaupungin lainamäärä kasvoi 21,3 M€ ja asukaskohtainen velka oli viime vuoden lopussa 4 220  €. Kaupungin investointitaso vuonna 2023 oli historiallisen suuri 57,8 M€ (sis. vesiliikelaitoksen, brutto), johtuen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen lunastamisesta.  

Merkittävimpiä uusinvestointeja olivat uuden uimahallin Saukon, lastenkoti Taskukellon ja Mansikkaniemen koulun valmistumiset. Saukko-uimahalli on kaupungin lähihistorian suurin yksittäinen investointi – seuraavana samalla tavalla merkittävänä investointina on vuorossa kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja uudistaminen, joka niin ikään on investointi kuntalaisten hyvinvointiin. 

Maankäytön kehittämisen puolelta keskeisiä kaavatöitä vuonna 2023 olivat strategisen yleiskaavan jatkovalmistelu ja Peltosalmen teollisuusalueen asemakaava. 

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän purkaminen merkittävänä muutoksena – Iisalmi vastuukunnaksi ympäristönsuojeluun ja ympäristöterveydenhuoltoon 

Vuoden 2023 aikana saatettiin loppuun Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän purkaminen. Soten purkamista valmisteltaessa omistajakunnat päättivät, että ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto järjestetään vuoden 2023 alusta vastuukuntamallilla siten, että vastuukuntana toimii Iisalmen kaupunki. Kaupungin organisaatioon perustettiin Ylä-Savon ympäristölautakunta. Toisena merkittävän toiminnallisena muutoksena tapahtui koko maakunnan lomituspalvelujen siirtyminen kaupungin vastuulle. Molemmat muutokset huomioon ottaen kaupungin työntekijämäärä kasvoi noin 160 henkilöllä. 

Elinvoimaa aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja vetovoimamarkkinoinnilla, vaikka väki luontaisesti vanhenee ja vähenee

Työllisyydenhoito siirtyy TE-keskuksilta kokonaan kuntien vastuulle vuoden 2025 alusta lukien. Ylä-Savon työllisyysalue muodostuu Iisalmen, Kiuruveden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän alueille. Muodostettavalla työllisyysalueella pyritään parantamaan palveluita kuntalaisten ja alueen työnantajien tarpeiden mukaiseksi ja vaikuttamaan siten myönteisesti koko seudun elinvoimaan. 

Iisalmen työikäisistä oli ennakkotiedon mukaan keskimäärin v. 2023 työttömänä 12,0 %. Iisalmen työttömyys on sekä ammatti- että ikärakennesyistä miehiin painottuvaa. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on koronapandemian seurauksena lisääntynyt. Toisaalta osaavan työvoiman saatavuudessa on edelleen haasteita. Tilanteen korjaaminen edellyttää joustavia ja räätälöityjä koulutuspolkuja nykyiselle työvoimareserville, osaajien rekrytointia lähimaakunnista ja lisäksi ammattitaitoisen työvoiman hankkimista ulkomailta. By Iisalmi -brändiyhteistyön ja hankkeiden avulla kehitetään kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaa yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa. 

Iisalmessa syntyi viime vuonna 120 lasta eli syntyvyys aleni vuosien 2019–2022 tasosta noin 30 lapsella. Syntyvyyden ja kuolleisuuden välinen erotus on selittävä tekijä kaupungin väestön vähenemisessä. Viime vuonna Iisalmen väestö väheni 194 henkilöä. Kaupungin asukasluku oli viime vuoden lopussa 20 607 asukasta. Kokonaisuutena Ylä-Savon seutu menetti viime vuonna 580 asukasta ja sen väestömäärä oli vuoden lopussa 50 185. Väestökehitys oli vähenevää Kuopiota ja Siilinjärveä lukuun ottamatta lähes kaikissa maakunnan kunnissa.

Iisalmen kaupunkistrategian vision mukaisesti haluamme olla vuonna 2030 houkuttelevin seutukaupunki. Tavoitteeseen pääseminen tarkoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja uusia työpaikkoja. Kaupungin työpaikkaomavaraisuus on kasvanut 110 %:n tasolle. Iisalmi ja Vieremä muodostavat Ylä-Savoon vahvan työssäkäyntialueen. Uusien työmahdollisuuksien lisäksi tarvitsemme pehmeitä vetovoimatekijöitä eli toimintaa ja tapahtumia, jotka tuottavat iloa, yhteisöllisyyttä ja elämyksiä. Tässä monipuoliset harrastusmahdollisuutemme, kulttuuritoiminnan laaja kirjo ja eri vuodenaikoihin sijoittuvat tapahtumamme ovat avainasemassa.  

Vuoden 2023 positiivisen tuloksen ja 11. perättäisen ylijäämäisen vuoden avittamina meillä on hyvät edellytykset jatkaa päämäärätietoista kehittämistyötä. Kaupungin käyttötalouden pitäminen vakaana sekä pito- ja vetovoiman vahvistaminen ovat valtuustokauden keskeisiä tavoitteita”, kiteyttää Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen mennyttä vuotta. 

Iisalmen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023 julkaistaan kaupunginhallituksen 25.3.2024 esityslistan liitteenä torstain 21.3.2024 aikana Esityslistat ja pöytäkirjat -sivulla.


Tiedotetta on korjattu 21.3.2024 klo 10.45: Asukaskohtainen velka oli viime vuoden lopussa 4 220  €. (aiemmin kerrotun 4 259 € sijaan).