Siirry sisältöön

Tavoitteet ja tausta

Iisalmen kaupungin taloustilanne on vakaa ja talous kestää muutamia alijäämäisiä vuosia. Tarvetta ”äkkijarrutukseen” ei ole. Oikea-aikaisen talouden tasapainottamisen tavoitteena on kääntää talouden kehityssuunta siten, että talouden tasapaino saavutetaan viimeistään vuonna 2027: Tavoite tarkoittaa sitä, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Ennakoitu alijäämä/sopeutustarve vuosille 2025-2026 on n. 5 M€/v (yhteensä 10,1 M€). Talouden kehityssuunnan muuttuminen johtuu hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamasta verotulo- ja valtionosuusjärjestelmän muutoksesta (tulopohjan muutos) sekä toimintakulujen kasvusta.

Ohjausryhmä 

Kaupunginhallitus nimesi 18.12.2023 kokouksessaan Talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmään valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä viranhaltijoiden edustajiksi kaupunginjohtajan ja talousjohtajan. Ohjausryhmän tavoitteena on valmistella talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027 ja saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys ja yhteinen tahtotila tasapainotusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen. Ohjausryhmä kuulee tarvittaessa eri toimialojen asiantuntijoita ja kutsuu heidät kokouksiinsa tarpeen mukaan. 

Viestintä talouden tasapainottamisen toimenpiteistä

Ohjausryhmän työskentelystä ja sen käynnistämistä talouden tasapainottamisen toimenpiteistä viestitään tällä verkkosivulla. Talouden tasapainottamisen osa-alueita ovat palveluverkon ja investointien tarkastelu sekä käyttötalousmenojen läpikäynti.

Talouden tasapainotusohjelman osa-alueet

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämiseen liittyvä selvitys sekä muuta taustatietoa palveluverkostosta löytyy Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma 2023 -sivulta.

Ohjausryhmän kokousaikataulu sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset ja seminaarit, joissa ohjausryhmän valmistelemaa talouden tasapainottamisohjelmaa käsitellään:

24.1.2024 Ohjausryhmän ensimmäinen kokous
18.3.2024 Ohjausryhmän kokous
15.4.2024 Ohjausryhmän kokous
29.4.2024 Kaupunginhallituksen kokous
6.5.2024 Kaupunginvaltuuston seminaari
27.5.2024 Ohjausryhmän kokous
3.6.2024 Kaupunginhallituksen kokous
10.6.2024 Kaupunginvaltuuston kokous

lapsia leikkimässä
Tulotietojen toimittaminen elokuussa 2024 alkavalle varhaiskasvatuksen toimintakaudelle

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät perheen koon, tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Asiakasperheiden tulot tarkastetaan vuosittain.

Edlevo appin selainversion linkki muuttuu

Edlevo App -järjestelmässä on uusi linkki.

Iisalmen kaupungin avoin varhaiskasvatus sai Vuoden Lapsellinen Teko -diplomin Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:ltä

Vuoden Lapsellinen Teko luovutetaan henkilölle tai taholle, joka toimii lapsen oikeuksien puolustajana.