Siirry sisältöön

Talouden tasapainotustarpeen taustalla vaikuttaa yleinen talouden kehityssuunnan muuttuminen, joka johtuu hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamasta verotulo- ja valtionosuusjärjestelmän muutoksesta (tulopohjan muutos) sekä toimintakulujen kasvusta. Iisalmen kaupungin taloustilanne on tällä hetkellä vakaa ja talous kestää muutamia alijäämäisiä vuosia. Tarvetta ”äkkijarrutukseen” ei ole. Oikea-aikaisen talouden tasapainottamisen tavoitteena on kääntää talouden kehityssuunta siten, että talouden tasapaino saavutetaan viimeistään vuonna 2027: Tavoite tarkoittaa sitä, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Ennakoitu alijäämä/sopeutustarve vuosille 2025-2026 on n. 5 M€/v (yhteensä 10,1 M€). Vuosittainen 5 M€:n sopeutustarve vastaa n. 5 %:a kaupungin kaikista vuosittaisista toimintamenoista.

Iisalmen kaupunkistrategian toiminta-ajatuksena on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista sekä vahvistaa koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous, jossa tulot kattavat menot, mahdollistaa kaupunkistrategian mukaisen toiminnan kehittämisen ja palveluiden tarjonnan. Talouden tasapainottamisella varmistetaan kaupunkistrategian toteutumisedellytyksiä pitkällä tähtäimellä.

Talouden tasapainotusohjelman toimenpiteistä ja mahdollisista sidosryhmien osallistamistoimista tiedotetaan taloudentasapainotusohjelma-verkkosivulla. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen jatkotoimet ovat tasapainottamisen osa-alueita, kuten myös kaupungin käyttötalousmenojen läpikäynti.

Ohjausryhmän kokousaikataulu sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset ja seminaarit, joissa ohjausryhmän valmistelemaa talouden tasapainottamisohjelmaa käsitellään:

24.1.2024 Ohjausryhmän ensimmäinen kokous

18.3.2024 Ohjausryhmän kokous

15.4.2024 Ohjausryhmän kokous

29.4.2024 Kaupunginhallituksen kokous

6.5.2024 Kaupunginvaltuuston seminaari

27.5.2024 Ohjausryhmän kokous

3.6.2024 Kaupunginhallituksen kokous

10.6.2024 Kaupunginvaltuuston kokous

Lisätietoja Talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmän puolesta antaa talousjohtaja