Siirry sisältöön

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina 5.9.2023. Lokakuun loppuun mennessä on tavoitteena synnyttää suunnitelma, jossa esitellään useampi vaihtoehtoinen palveluverkkomalli. Varsinaisen, ohjausryhmän ohjauksessa laadittavan suunnitelman tuottamisesta vastaavat FCG:n johtavat konsultit. 

Tälle sivulle kokoamme ohjausryhmän työskentelystä kertovat tiedotteet ja tilannekuvamateriaalin, joka auttaa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä saamaan jo ennakoiden yhteisen, mahdollisimman hyvän ymmärryksen ja tilannekuvan ensin suunnittelun alla ja myöhemmin päätöksenteon kohteena olevista asioista, jotka koskevat kuntalaisille tärkeitä peruspalveluita, kasvatusta ja opetusta.

Iisalmen kasvatus- ja koulutuspalvelut

Iisalmi on merkittävä koulutuskaupunki. Iisalmen kaupungin opetus- ja koulutuspalvelujen tarjonnasta huolehtii 11 peruskoulua, Iisalmen lyseo, Kansalaisopisto sekä Ylä-Savon Musiikkiopisto. Kaupungin ylläpitämien koulujen lisäksi Iisalmessa toimii Snellman kesäyliopiston toimipiste, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. Iisalmen Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat perhelähtöistä varhaiskasvatusta jokaisen perheen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Tilannekuva ja selvitys

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman ohjausryhmä on saanut 11.10.2023 FCG:n laatiman tilannekuvan tulevan työskentelynsä taustatiedoksi. Tiivistetty tilannekuva julkaistaan kuntalaisille ja muille sidosryhmille FCG:n laatimana raporttina.

Iisalmen satamaranta iltavalaistuksessa

Talouden tasapainotusohjelma 2024-2027

Iisalmen kaupunkistrategian toiminta-ajatuksena on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista sekä vahvistaa koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous, jossa tulot kattavat menot, mahdollistaa kaupunkistrategian mukaisen toiminnan kehittämisen ja palveluiden tarjonnan. Varmistaakseen kaupunkistrategian toteutumista Iisalmi on käynnistänyt talouden tasapainotusohjelman laatimisen vuosille 2024 – 2027.

Talouden tasapainotusohjelma 2024-2027
Iisalmen kaupungin talouden tasapainotus ja palveluverkkosuunnitelma: Valtuusto määritteli hallituksen esitystä matalammat minimirajat koulujen oppilasmäärille

Iisalmen kaupunginvaltuustossa päätettiin maanantaina 10.6.2024 Iisalmen talouden tasapainotukseen liittyvästä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosta. Valtuusto päätti asiasta äänestämällä. Äänestys johti pohjaesitystä matalampiin oppilasmäärän minimirajoihin.

Talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027 tulee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 3.6.2024 ​

Iisalmen kaupungin talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmä kokoontui maanantaina 27.5.2024 viimeistelemään noin puolen vuoden ajan valmistelemaansa talouden tasapainottamisen toimenpidekokonaisuutta. Neljä kertaa kokoontuneen ohjausryhmän lisäksi talouden tasapainottamisen toimenpidesuunnitteluun ovat osallistuneet kaupungin toimialat, kaupunginhallitus ja valtuusto, joka on muun muassa talousseminaarin työpajoissa karsinut talouden vakauttamisen vaihtoehdoista parhaat kohti toimeenpanoa. Mikäli tasapainotusohjelma saa kaupunginhallituksen hyväksynnän 3.6.2024 kokouksessa, sinetöidään sen toimeenpano valtuustossa 10.6.2024.

Kaupunginhallituksen esityslistalla: Lapsimäärän kutistuessa kouluja lakkautetaan vuosina 2026-2030 – opetuksen ja kasvatuksen laadusta ei tingitä

Loppuvuodesta 2023 julkaistun Iisalmen kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa koskevan asiantuntijaselvityksen jatkotoimenpiteitä on valmisteltu eteenpäin osana talouden tasapainottamisohjelmaa keväällä 2024. Iisalmen kaupungin talouden tasapainotuksen ohjausryhmä tuo vuosille 2025–2030 ajoittuvat palveluverkkoa koskevat muutokset kaupunginhallituksen päätettäviksi 3.6.2024 kokoukseen, jossa käsitellään samanaikaisesti myös talouden tasapainotuksen muita toimenpiteitä.

Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu on käynnistynyt – viestintää ja vuorovaikutusta uudella verkkosivulla

Iisalmen kaupunginhallitus päätti 18.12.2023 kokouksessaan nimetä ohjausryhmän valmistelemaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmään kuuluvat valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä viranhaltijoiden edustajina kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Ohjausryhmän tavoitteena on valmistella talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027 ja saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys sekä yhteinen tahtotila tasapainotusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen. Kuntalaisia ja muita sidosryhmiä tiedotetaan valmistelun edetessä www.iisalmi.fi/taloudentasapainotusohjelma -verkkosivulla.

Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu etenee – toimenpidesuunnitelmista tiedotetaan kevään aikana

Iisalmen kaupungin talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmä kokoontui 18.3.2024 jatkamaan työtään talouden tasapainottamisen toimenpidesuunnittelun parissa. Ohjausryhmään kuuluvat valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä viranhaltijoiden edustajina kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Ohjausryhmän tavoitteena on valmistella talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027 ja saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys sekä yhteinen tahtotila tasapainotusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen. Kuntalaisia ja muita sidosryhmiä tiedotetaan valmistelun edetessä www.iisalmi.fi/taloudentasapainotusohjelma -verkkosivulla – seuraava, tarkempi tiedotus tasapainotussuunnitelmista ajoittuu huhti-toukokuulle.

Iisalmen kaupungin tilinpäätös 2023

Iisalmen kaupungin talous on pysynyt vakaana ja vahvana jo pitkään. Vuoden 2023 tilinpäätökseen kertyi ylijäämää 5,6 M€. Iisalmen kaupunki teki näin 11. peräkkäisen ylijäämäisen tilinpäätöksen, mikä on osoitus tarkasta kuntatalouden pidosta. Vuoden 2023 vuosikate 15,0 M€ kattaa poistot (9,9 M€) 151 prosenttisesti.