Siirry sisältöön

Halusimme kuulla asukkailta ajatuksia siitä,millaisilla toimenpiteillä voisimme lisätä viihtyvyyttä, yhteenkuuluvuutta, onnellisuutta ja hyvinvointia Iisalmessa.

Toteutetut osallistuvan budjetoinnin vaiheet

1. Ideointivaihe

Ideahaku oli avoinna 8.1 – 7.2.2024. Keräsimme ideoita iisalmelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Halusimme kuulla asukkailta ajatuksia siitä, millaisilla toimenpiteillä voisimme lisätä viihtyvyyttä, yhteenkuuluvuutta, onnellisuutta ja hyvinvointia Iisalmessa.

Ideoita tuli sähköisellä kyselylomakkeella ja paperisena yhteensä 83. Useissa vastauksissa yhden vastauksen sisällä saattoi olla useampi idea, jotka käsiteltiin erillisinä ideoina.

Kaupungin toimialojen ja luottamushenkilöiden sekä neuvostojen edustajista koostuva työryhmä arvioi ideoiden toteuttamiskelpoisuutta. Toteuttamiskelpoisuudessa huomioidaan esimerkiksi, onko ideaa mahdollista toteuttaa käytettävissä olevalla summalla, sen toteuttamisen aikataulu ja onko idea jo toteutumassa jotain toista kautta. Lisäksi kriteereinä olivat:

 • Idean tulee olla Iisalmen kaupungin arvojen ja strategian mukainen
 • Idean tulee olla kaupungin toimivallassa.
 • Toteutettavan idean tulee kaikkien kaupunkilaisten saatavilla.
 • Toteutettava toimenpide ei voi vaatia jatkuvia henkilöstö- tai ylläpitokustannuksia.
 • Osallistuvan budjetoinnin määräraha on 100.000 euroa ja se on mahdollista jakaa useamman idean kesken.

2. Äänestysvaihe

Äänestys oli avoinna  11.3.-31.3.2024 verkossa sekä uimahallilla ja kirjastolla paperisena äänestyksenä. Juhani Ahon koululla ja Iisalmen lyseolla toteutettiin kohdennettua nuorten äänien keräämistä oppilaitosten toimesta.

Äänestykseen edenneet ideat:

Äänestämään pystyi yhtä ideaa, jonka asukas toivoi etenevän toteutusvaiheeseen. 

 • Näköalatorni Paloisvuorelle: Näköalatorni kehittäisi jo ennestään monipuolista ulkoilualuetta innostaen asukkaita liikkumaan luonnossa.
 • Valoteokset syksylle: Teokset toisivat valoa pimeään syksyyn innostaen asukkaita ulkoilemaan valaistuilla alueilla.
 • Koirapuisto keskustan alueelle: Koirapuisto keskustan alueella palvelisi asukkaita, joilla ei ole mahdollisuutta kulkea kauempana sijaitseviin koirapuistoihin. Puistot toimivat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina lemmikinomistajille sekä lemmikeistä kiinnostuneille.
 • Uusi frisbeegolfrata: Frisbeegolf kasvattaa suosiotaan ja olemassa olevien ratojen käyttöaste on korkea. Lajin harrastaminen on edullista ja aloittamiseen on matala kynnys ikään katsomatta.
 • Ulkokuntosali Luuniemelle: Ulkokuntosalit ovat maksuttomia, matalan kynnyksen lihaskunnon kehittämiseen kannustavia lähiliikuntapaikkoja ulkoilureittien varrella.
 • Ulkoilmaelokuva ja tapahtuma: Matalan kynnyksen maksuton uudenlainen tapahtuma, jonka yhtenä ohjelmanumerona on ulkoilmaelokuvan katselu.

3. Äänestystulos ja päätösten toteutusvaihe

Iisalmen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä annettiin 412 ääntä – työryhmä esitti kaupunginhallitukselle toteutettaviksi ulkoilmaelokuvatapahtumaa ja Paloisvuoren näköalatornia. Molempien toimenpiteiden osalta käynnistetään jatkoselvittelyt, jotka tarkentavat toteuttamisen aikataulua ja kustannuksia. Talousarvioon on varattu yhteensä 100 000 euroa, jolla tulee kattaa valittavien toimenpiteiden toteutus vuonna 2024.

Näköalatorni Paloisvuorelle 142 ääntä

Ulkoilmaelokuva ja tapahtuma 71 ääntä

Koirapuisto keskustan alueelle 59 ääntä

Valoteokset syksylle 57 ääntä

Ulkokuntosali Luuniemelle 43 ääntä

Uusi frisbeegolfrata 40 ääntä

Iisalmen kaupunginhallitus päätti 3.6.2024 § 132 kokouksessaan toteuttaa osallistuvan budjetoinnin kohteina näköalatornin Paloisvuorelle sekä ulkoilmaelokuvatapahtuman.

Molemmat toimenpiteet etenevät jatkosuunnitteluun ja toteutukseen. Tiedotamme näköalatornin etenemisestä ja elokuvatapahtuman ajankohdasta verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla! #ideoistaihmeiksi

Ota yhteyttä

Lisätietoa ideointivaiheesta:

Ajankohtaista

Vastaa kyselyyn viheralueista!

Iisalmen kaupungilla on käynnistynyt viheraluejärjestelmän päivitystyö. Kaipaamme kaupunkilaisilta arvokkaita mielipiteitä viher- ja virkistysalueista.

Vastaa uuden sivustomme käyttäjäkyselyyn!

Iisalmen kaupungin uudistetut, helppokäyttöiset ja käyttäjäystävälliset verkkosivut on avattu 10.6.2024. Anna palautetta uudesta sivustostamme, jotta voimme kehittää sitä entistä paremmaksi!

Ideoista ihmeiksi -osallistuva budjetointi: Iisalmelaisten ideoimat ulkoilmaelokuvatapahtuma ja Paloisvuoren keräsivät ääniä

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Maaliskuussa kuntalaiset pääsivät äänestämään työryhmän valitsemien kuuden kuntalaisehdotuksen joukosta omia suosikkejaan.

Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä annettiin 412 ääntä – työryhmä esittää toteutettaviksi ulkoilmaelokuvatapahtumaa ja näköalatornia Paloisvuorelle

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Maaliskuussa kuntalaiset pääsivät äänestämään työryhmän valitsemien kuuden ehdotuksen joukosta omia suosikkejaan. Ääniä annettiin yhteensä 412 ja kärkiehdokkaiksi nousivat mm. näköalatorni Paloisvuorelle ja ulkoilmaelokuvatapahtuma. Talousarvioon on varattu yhteensä 100 000 euroa, jolla tulee kattaa valittavien toimenpiteiden toteutus vuonna 2024. Lopullisen toimeenpanopäätöksen tekee Iisalmen kaupunginhallitus.