Siirry sisältöön

Iisalmen kaupungissa lautakuntia valtuustokaudella 2021-2025 on yhteensä kuusi: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, sivistys- ja hyvinvointilautakunta, tekninen lautakunta ja Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunta, maaseutuhallinnon yhteislautakunta sekä Ylä-Savon alueellinen jätehuoltolautakunta. Teknisellä lautakunnalla on myös tekninen jaosto ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla hyvinvointijaosto.

Lautakunnat

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta vastaa lasten varhaiskasvatuksesta, perus- ja esiopetuksesta, lukiokoulutuksesta, kirjastopalveluista, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista, vapaasta sivistystyöstä sekä taiteen perusopetuksesta sekä ruokapalveluista. Lautakunta osallistuu aktiivisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen
kehittämiseen yhteistyössä kaupungin elinkeinotoimen ja -elämän kanssa
sekä muiden toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Katso lautakunnan jäsenet alla olevan linkin kautta.

Kokoukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii toimialajohtaja. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti tiistaisin klo 16.

Kokousaikataulu
 • ti 20.2. klo 16
 • ti 19.3. klo 16 
 • ti 16.4. klo 16
 • ti 7.5. klo 16 (päivä siirtynyt, aiemmin ilmoitettu 14.5.)
 • ti 11.6. klo 16
 • ti 13.8. klo 16
 • ti 3.9. klo 16
 • ti 8.10. klo 16
 • ti 29.10. klo 16
 • ti 19.11. klo 16
 • ti 10.12. klo 16

Kokousasiakirjat

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityslista on luettavissa Esityslistat-sivulta. 

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta verkkosivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä päivänä. Esityslistoja ja pöytäkirjoja voit hakea alla olevien sivustojen kautta etsimällä kokousta (Kokoushaku) tai kohdistamalla haun yksittäiseen pöytäkirjan asiaan (Asian haku).

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimivaan toimialajohtajaan tai sihteeriin, joiden yhteystiedot ovat alla.

Hyvinvointijaosto

Hyvinvointijaosto

 • edistää kaupunkilaisten hyvinvoinnin toteutumista kaupungin eri
  toimialoilla.
 • toimii yhteistyön koordinoijana kaupungin ja järjestöjen välillä sekä
  huolehtii yhteistyöstä viranomaisten, kansalaisryhmien ja muiden
  vaikuttajaryhmien kanssa.
 • valmistelee ja antaa lausuntoja hyvinvointiin liittyen.
 • valmistelee toimialan avustusten ja tunnustusten jakamiset.

Hyvinvointijaostossa on viisi jäsentä. Katso jaoston jäsenet alla olevan linkin kautta.

Kokoukset

Hyvinvointijaoston esittelijänä toimii kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja.

Kokousaikataulu
 • ma 12.2. klo 16
 • ti 9.4. klo 16
 • ti 28.5. klo 16
 • ti 27.8. klo 16
 • ti 12.11. klo 16

Kokousasiakirjat

Hyvinvointijaoston esityslista on luettavissa Esityslistat-sivulta. 

Hyvinvointijaoston esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta verkkosivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä päivänä. Esityslistoja ja pöytäkirjoja voit hakea alla olevien sivustojen kautta etsimällä kokousta (Kokoushaku) tai kohdistamalla haun yksittäiseen pöytäkirjan asiaan (Asian haku).

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä hyvinvointijaoston esittelijänä toimivaan kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajaan tai sihteeriin, joiden yhteystiedot ovat alla.

Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunta

Musiikkiopiston sijainti- ja kotikunta on Iisalmen kaupunki ja toiminta-alue on Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnat.

Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunnassa on yhdeksän jäsentä. Katso johtokunnan jäsenet alla olevan linkin kautta.

Kokoukset

Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunnan esittelijänä toimii musiikkiopiston rehtori.

Kokousasiakirjat

Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunnan esityslista on luettavissa Esityslistat-sivulta. 

Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunnan esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta verkkosivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä päivänä. Esityslistoja ja pöytäkirjoja voit hakea alla olevien sivustojen kautta etsimällä kokousta (Kokoushaku) tai kohdistamalla haun yksittäiseen pöytäkirjan asiaan (Asian haku).

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä Ylä-Savon musiikkiopiston johtokunnan esittelijänä toimivaan musiikkiopiston rehtoriin tai sihteeriin, joiden yhteystiedot ovat alla.

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää viihtyisää, taloudellista ja
turvallista toimitila- ja elinympäristöä

Teknisessä lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Katso lautakunnan jäsenet alla olevan linkin kautta.

Kokoukset

Teknisen lautakunnan esittelijänä toimii toimialajohtaja. Lautakunta kokoontuu pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 16.

Kokousaikataulu
 • ke 21.2. klo 16
 • ke 20.3. klo 16 
 • ke 17.4. klo 16
 • ke 15.5. klo 16
 • ke 12.6. klo 16
 • ke 14.8. klo 16
 • ke 4.9. klo 16
 • ke 9.10. klo 16
 • ke 30.10. klo 16
 • ke 20.11. klo 16
 • ke 11.12. klo 16

Kokousasiakirjat

Teknisen lautakunnan esityslista on luettavissa Esityslistat-sivulta. 

Teknisen lautakunnan esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta verkkosivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä päivänä. Esityslistoja ja pöytäkirjoja voit hakea alla olevien sivustojen kautta etsimällä kokousta (Kokoushaku) tai kohdistamalla haun yksittäiseen pöytäkirjan asiaan (Asian haku).

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä teknisen lautakunnan esittelijänä toimivaan toimialajohtajaan tai sihteeriin, joiden yhteystiedot ovat alla.

Tekninen jaosto

Tekninen jaosto toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena. Jaosto osaltaan valvoo, että rakennukset, liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja yleiset ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset.

Teknisessä jaostossa on viisi jäsentä. Katso jaoston jäsenet alla olevan linkin kautta.

Kokoukset

Teknisen jaoston esittelijänä toimii

 • rakennusvalvonta-asioissa rakennustarkastaja.
 • poikkeamislupahakemuksissa kaavoituspäällikkö tai asemakaava-
  arkkitehti.
 • yksityistieasioissa katumestari.
 • kadut ja ympäristö vastuualueen osalta kaupungininsinööri.
Kokousaikataulu
 • to 21.3. klo 16.30
 • to 25.4. klo 16.30
 • to 23.5. klo 16.30
 • to 13.6. klo 16.30
 • to 8.8. klo 16.30
 • to 26.9. klo 16.30
 • to 7.11. klo 16.30
 • to 12.12. klo 16.30

Kokousasiakirjat

Teknisen jaoston esityslista on luettavissa Esityslistat-sivulta. 

Teknisen jaoston esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta verkkosivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä päivänä. Esityslistoja ja pöytäkirjoja voit hakea alla olevien sivustojen kautta etsimällä kokousta (Kokoushaku) tai kohdistamalla haun yksittäiseen pöytäkirjan asiaan (Asian haku).

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä teknisen jaoston esittelijöinä toimiviin viranhaltijoihin tai sihteeriin, joiden yhteystiedot ovat alla.

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunta

Iisalmen Vesi -liikelaitos vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollosta noudattaen
liiketaloudellisia periaatteita

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa on seitsemän jäsentä. Katso johtokunnan jäsenet alla olevan linkin kautta.

Kokoukset

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja.

Kokousaikataulu
 • ke 28.2. klo 16
 • ke 3.4. klo 16
 • ke 22.5. klo 16
 • ke 28.8. klo 16
 • ke 25.9. klo 16
 • ke 6.11. klo 16
 • ti 17.12. klo 16

Kokousasiakirjat

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen esityslista on luettavissa Esityslistat-sivulta. 

Iisalmen Vesi -liikelaitoksen esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta verkkosivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä päivänä. Esityslistoja ja pöytäkirjoja voit hakea alla olevien sivustojen kautta etsimällä kokousta (Kokoushaku) tai kohdistamalla haun yksittäiseen pöytäkirjan asiaan (Asian haku).

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä Iisalmen Vesi -liikelaitoksen esittelijänä toimivaan vesilaitoksen johtajaan tai sihteeriin, joiden yhteystiedot ovat alla.

Hujanen Samuli, vesilaitoksen johtaja, p. 040 572 6400, samuli.hujanen@iisalmi.fi

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta toimii jätelain tarkoittamana kunnan jätehuoltoviranomaisena. Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n osakaskunnat Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit, Vieremän, Lapinlahden, Sonkajärven, Pielaveden ja Keiteleen kunnat ovat 14.2.2013 hyväksyneet sopimuksen jätehuoltolautakunnan perustamisesta.

Ylä-Savon jätehuoltolautakunnassa on kahdeksan jäsentä. Katso lautakunnan jäsenet alla olevan linkin kautta.

Kokoukset

Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan esittelijänä toimii jätehuoltopäällikkö.

Kokousasiakirjat

Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan esityslista on luettavissa Esityslistat-sivulta. 

Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta verkkosivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä päivänä. Esityslistoja ja pöytäkirjoja voit hakea alla olevien sivustojen kautta etsimällä kokousta (Kokoushaku) tai kohdistamalla haun yksittäiseen pöytäkirjan asiaan (Asian haku).

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan esittelijänä toimivaan jätehuoltopäällikköön tai sihteeriin, joiden yhteystiedot ovat alla.

Ylä-Savon ympäristölautakunta

Isäntäkunta toimii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Iisalmen kaupunki ja
toiminta-alue on Iisalmen ja Kiuruveden kaupungit sekä Sonkajärven ja
Vieremän kunnat.

Ylä-Savon ympäristölautakunnassa on seitsemän jäsentä. Katso lautakunnan jäsenet alla olevan linkin kautta.

Kokoukset

Ylä-Savon ympäristölautakunnan esittelijöinä toimivat ympäristöjohtaja ympäristösuojelussa ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö ympäristöterveydessä.

Kokousasiakirjat

Ylä-Savon ympäristölautakunnan esityslista on luettavissa Esityslistat-sivulta. 

Ylä-Savon ympäristölautakunnan esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta verkkosivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä päivänä. Esityslistoja ja pöytäkirjoja voit hakea alla olevien sivustojen kautta etsimällä kokousta (Kokoushaku) tai kohdistamalla haun yksittäiseen pöytäkirjan asiaan (Asian haku).

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä Ylä-Savon ympäristölautakunnan esittelijöinä toimiviin viranhaltijoihin tai sihteeriin, joiden yhteystiedot ovat alla.

Maaseutuhallinnon yhteislautakunta

Maaseutuhallinnon yhteislautakunta toimii maaseutuelinkeinoviranomaisena Iisalmen kaupungin sekä Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän kuntien alueilla maaseutuhallinnon
järjestämisestä kunnissa annetun lain sekä Iisalmen kaupungin ja Ruokaviraston solmiman maksajavirastosopimuksen mukaisesti. Toiminnasta on sovittu kuntien yhteistoimintasopimuksessa.

Maaseutuhallinnon yhteislautakunnassa on kahdeksan jäsentä, jotka valitaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Katso lautakunnan jäsenet alla olevan linkin kautta.

Kokoukset

Maaseutuhallinnon yhteislautakunnan esittelijänä toimii maaseutujohtaja.

Kokousasiakirjat

Maaseutuhallinnon yhteislautakunnan esityslista on luettavissa Esityslistat-sivulta. 

Maaseutuhallinnon yhteislautakunnan esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta verkkosivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä päivänä. Esityslistoja ja pöytäkirjoja voit hakea alla olevien sivustojen kautta etsimällä kokousta (Kokoushaku) tai kohdistamalla haun yksittäiseen pöytäkirjan asiaan (Asian haku).

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä Maaseutuhallinnon yhteislautakunnan esittelijänä toimivaan maaseutujohtajaan tai sihteeriin, joiden yhteystiedot ovat alla.

Tarkastuslautakunta

Lakisääteisten tehtävien lisäksi tarkastuslautakunta

 • seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä seuraa
  tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tekee esityksiä tilintarkastuksen
  kehittämiseksi.
 • huolehtii, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka
  mahdollistavat tilintarkastuksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan
  edellyttämässä laajuudessa.
 • tekee aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja
  sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta.
 • valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja
  huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin
  verkkosivuilla. Lautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuuston
  tiedoksi kerran vuodessa. Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin
  rekisterinpitäjä

Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä. Katso lautakunnan jäsenet alla olevan linkin kautta.

Kokoukset

Tarkastuslautakunnassa asiat päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Kokousasiakirjat

Tarkastuslautakunnan esityslista on luettavissa Esityslistat-sivulta. 

Tarkastuslautakunnan esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta verkkosivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä päivänä. Esityslistoja ja pöytäkirjoja voit hakea alla olevien sivustojen kautta etsimällä kokousta (Kokoushaku) tai kohdistamalla haun yksittäiseen pöytäkirjan asiaan (Asian haku).

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä tarkastuslautakunnan sihteeriin, jonka yhteystiedot ovat alla.

Vaalilautakunta

Vaalilautakunta huolehtii suhteellisten vaalien toimittamisesta.

Vaalilautakunnassa on viisi jäsentä. Katso lautakunnan jäsenet alla olevan linkin kautta.

Kokoukset

Keskusvaalilautakunnan esittelijänä toimii hallintojohtaja.

Kokousasiakirjat

Vaalilautakunnan esityslista on luettavissa Esityslistat-sivulta. 

Vaalilautakunnan esityslista julkaistaan vähintään neljä päivää ennen kokousta verkkosivuilla. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä päivänä. Esityslistoja ja pöytäkirjoja voit hakea alla olevien sivustojen kautta etsimällä kokousta (Kokoushaku) tai kohdistamalla haun yksittäiseen pöytäkirjan asiaan (Asian haku).

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä vaalilautakunnan esittelijänä toimivaan hallintojohtajaan, jonka yhteystiedot ovat alla.

Muut työryhmät

Elinkeinoryhmä

Kaupunginhallitus on 31.10.2022 § 248 perustanut elinkeinoryhmän, jonka tavoitteena on keskustella ajankohtaisista elinkeinojen kehittämiseen ja yritysyhteistyöhön liittyvistä asioista. Elinkeinoryhmässä on edustajat yrittäjäjärjestöistä ja oppilaitoksista. Iisalmen kaupungilta elinkeinoryhmän kokouksiin osallistuvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja elinkeinojohtaja. Muita viranhaltijoita kutsutaan kokouksiin tarpeen mukaan.

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä elinkeinoryhmän sihteerinä toimivaan elinkeinojohtajaan, jonka yhteystiedot ovat alla.

Talous

Talouspalvelujen tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita talouspalveluita kaupunkiorganisaatiolle. Tutustu tällä sivulla Iisalmen kaupungin talouteen.

Talous
Tummalla kokouspöydällä papereita ja kyniä.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuustolla on yleinen toimivalta päättää kaupungin asukkaiden yhteisistä asioista. Päätösvalta kuuluu valtuustolle, jollei erikseen ole toisin säädetty tai jollei valtuusto ole itse siirtänyt toimivaltaansa kaupungin muille viranomaisille hallintosäännöllä.

Kaupunginvaltuusto
Ideoista ihmeiksi -osallistuva budjetointi: Iisalmelaisten ideoimat ulkoilmaelokuvatapahtuma ja Paloisvuoren keräsivät ääniä

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Maaliskuussa kuntalaiset pääsivät äänestämään työryhmän valitsemien kuuden kuntalaisehdotuksen joukosta omia suosikkejaan.

Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu on käynnistynyt – viestintää ja vuorovaikutusta uudella verkkosivulla

Iisalmen kaupunginhallitus päätti 18.12.2023 kokouksessaan nimetä ohjausryhmän valmistelemaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmään kuuluvat valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä viranhaltijoiden edustajina kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Ohjausryhmän tavoitteena on valmistella talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027 ja saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys sekä yhteinen tahtotila tasapainotusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen. Kuntalaisia ja muita sidosryhmiä tiedotetaan valmistelun edetessä www.iisalmi.fi/taloudentasapainotusohjelma -verkkosivulla.

Iisalmen kaupungin tilinpäätös 2023

Iisalmen kaupungin talous on pysynyt vakaana ja vahvana jo pitkään. Vuoden 2023 tilinpäätökseen kertyi ylijäämää 5,6 M€. Iisalmen kaupunki teki näin 11. peräkkäisen ylijäämäisen tilinpäätöksen, mikä on osoitus tarkasta kuntatalouden pidosta. Vuoden 2023 vuosikate 15,0 M€ kattaa poistot (9,9 M€) 151 prosenttisesti.

Iisalmen kaupungin kannanotto valtioneuvostolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle: Iisalmen sairaalan perusterveydenhuollon yöpäivystys tulee säilyttää

Iisalmen kaupunginhallituksen esityslistalla on päätösesitys, jonka mukaan Iisalmi antaisi valtioneuvostolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle kannanoton kehysriihen ratkaisuun sairaalaverkon tulevaisuudesta sekä tekisi aloitteen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Iisalmessa katsotaan, että Iisalmen sairaalan perusterveydenhuollon yöpäivystys tulisi säilyttää palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi Pohjois-Savossa.

Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä annettiin 412 ääntä – työryhmä esittää toteutettaviksi ulkoilmaelokuvatapahtumaa ja näköalatornia Paloisvuorelle

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Maaliskuussa kuntalaiset pääsivät äänestämään työryhmän valitsemien kuuden ehdotuksen joukosta omia suosikkejaan. Ääniä annettiin yhteensä 412 ja kärkiehdokkaiksi nousivat mm. näköalatorni Paloisvuorelle ja ulkoilmaelokuvatapahtuma. Talousarvioon on varattu yhteensä 100 000 euroa, jolla tulee kattaa valittavien toimenpiteiden toteutus vuonna 2024. Lopullisen toimeenpanopäätöksen tekee Iisalmen kaupunginhallitus.

 

 

Ylä-Savon työllisyysalueen valmistelutyö on edennyt hyvin – asiakasviestintä voimistuu syksyllä

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Suomeen tulee yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat 1.1.2025 alkaen työvoimapalvelujen järjestämisestä.