Siirry sisältöön

Tälle sivulle on koottu kaupunginvaltuuston hyväksymät Iisalmen kaupungin päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavat yhteiset säännöt ja ohjeet. Tiedostot ovat pdf-muodossa eivätkä ne kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Säännöt ja ohjeet

Hallintosääntö

Jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä valtuuston toiminnasta. Hallintosääntö on siis kunnan hallinnon ja toiminnan keskeisin ohjausväline. Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Iisalmen kaupungin hallintosäännön muutokset 2.10.2023 § 76.

Konserniohje

Konserniohje tukee kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia voidaan johtaa ja ohjata yhtenäisillä ohjeilla ja toimintaperiaatteilla. Konserniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen ja kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen.

Kaupungin konserniohjeella luodaan puitteet ensisijaisesti kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen ja kuntayhtymien omistajaohjauksessa. Konserniohjeen tarkoituksena on luoda puitteet konserniyhtiöiden ja yhteisöjen hyvälle hallintotavalle ja raportoinnille.

Yhtiön hallituksen tulee noudattaa ohjeita mm. omassa toiminnassaan ja valmistellessaan asioita yhtiökokoukselle. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös kaupungin liikelaitoksessa ja sen johtokunnassa. Konserniohjeella konsernijohto antaa konsernitason toimintaohjeet ja -periaatteet sekä täsmentää kaupungin, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan asemaa konsernin johtajana.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Iisalmen kaupungin 1.4.2024 voimaan tulevan konserniohjeen 18.3.2024 § 8.

Iisalmen kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Hyvän hallinto- ja johtamistavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen tarkoituksena on varmistaa ja edistää hyvää hallintoa ja johtamista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön toteutusta Iisalmen kaupunkikonsernissa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Iisalmen kaupungin hyvän hallinto- ja johtamistavan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 13.6.2022 § 48.

Luottamushenkilöiden palkkio-ohje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi luottamushenkilöiden palkkio-ohjeen 3.5.2021 § 35.

Liputusohje

Kaupunginhallitus hyväksyi Iisalmen kaupungin liputusohjeen 20.5.2024 § 122.

Ota yhteyttä

Voit olla yhteydessä hallintojohtajaan, jonka yhteystiedot ovat alla.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Talous

Talouspalvelujen tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita ja laadukkaita talouspalveluita kaupunkiorganisaatiolle. Tutustu tällä sivulla Iisalmen kaupungin talouteen.

Talous

Hankinnat

Lue tältä sivulta käynnissä olevista hankinnoista, hankintaan liittyviä ohjeita sekä tarkempia tietoja kaupungin hankintamenettelyistä.

Hankinnat
Ideoista ihmeiksi -osallistuva budjetointi: Iisalmelaisten ideoimat ulkoilmaelokuvatapahtuma ja Paloisvuoren keräsivät ääniä

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Maaliskuussa kuntalaiset pääsivät äänestämään työryhmän valitsemien kuuden kuntalaisehdotuksen joukosta omia suosikkejaan.

Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu on käynnistynyt – viestintää ja vuorovaikutusta uudella verkkosivulla

Iisalmen kaupunginhallitus päätti 18.12.2023 kokouksessaan nimetä ohjausryhmän valmistelemaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmään kuuluvat valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä viranhaltijoiden edustajina kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Ohjausryhmän tavoitteena on valmistella talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027 ja saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys sekä yhteinen tahtotila tasapainotusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen. Kuntalaisia ja muita sidosryhmiä tiedotetaan valmistelun edetessä www.iisalmi.fi/taloudentasapainotusohjelma -verkkosivulla.

Iisalmen kaupungin tilinpäätös 2023

Iisalmen kaupungin talous on pysynyt vakaana ja vahvana jo pitkään. Vuoden 2023 tilinpäätökseen kertyi ylijäämää 5,6 M€. Iisalmen kaupunki teki näin 11. peräkkäisen ylijäämäisen tilinpäätöksen, mikä on osoitus tarkasta kuntatalouden pidosta. Vuoden 2023 vuosikate 15,0 M€ kattaa poistot (9,9 M€) 151 prosenttisesti.

Iisalmen kaupungin kannanotto valtioneuvostolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle: Iisalmen sairaalan perusterveydenhuollon yöpäivystys tulee säilyttää

Iisalmen kaupunginhallituksen esityslistalla on päätösesitys, jonka mukaan Iisalmi antaisi valtioneuvostolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle kannanoton kehysriihen ratkaisuun sairaalaverkon tulevaisuudesta sekä tekisi aloitteen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Iisalmessa katsotaan, että Iisalmen sairaalan perusterveydenhuollon yöpäivystys tulisi säilyttää palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi Pohjois-Savossa.

Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä annettiin 412 ääntä – työryhmä esittää toteutettaviksi ulkoilmaelokuvatapahtumaa ja näköalatornia Paloisvuorelle

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Maaliskuussa kuntalaiset pääsivät äänestämään työryhmän valitsemien kuuden ehdotuksen joukosta omia suosikkejaan. Ääniä annettiin yhteensä 412 ja kärkiehdokkaiksi nousivat mm. näköalatorni Paloisvuorelle ja ulkoilmaelokuvatapahtuma. Talousarvioon on varattu yhteensä 100 000 euroa, jolla tulee kattaa valittavien toimenpiteiden toteutus vuonna 2024. Lopullisen toimeenpanopäätöksen tekee Iisalmen kaupunginhallitus.

 

 

Ylä-Savon työllisyysalueen valmistelutyö on edennyt hyvin – asiakasviestintä voimistuu syksyllä

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Suomeen tulee yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat 1.1.2025 alkaen työvoimapalvelujen järjestämisestä.