Siirry sisältöön

Hankinnoilla edistetään kaupunkistrategian mukaisten tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on lisäksi parantaa hankintatoiminnan laatua ja tehokkuutta, yhdenmukaistaa hankintaprosessia sekä edistää alueen elinvoimaa. Tarkoitus on myös lisätä aktiivista vuoropuhelua ja viestintää yrittäjien kanssa. Kaupunki toimii hankinnoissa avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen, lähtökohtanaan toimittajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.

Uusi Iisalmen kaupungin hankintaohje on hyväksytty 23.1.2023 kaupungin valtuustossa.

Iisalmen kaupunki ilmoittaa verkkosivuillaan käynnissä olevista hankinnoista, joiden tarjousaika on vireillä. Yleisesti hankinnoista ilmoitetaan myös HILMA -ilmoituskanavassa. 

Tarjoajan/ehdokkaan tulisi seurata hankinnat -sivua tarjousaikana, koska tarjouspyynnön yhteyteen saatetaan liittää lisätietoja hankinnasta. Lisätietoja voi syntyä hankintayksikön aloitteesta tai muuttuneesta tilanteesta sekä tarjoajan/ehdokkaan esittämistä lisätietopyynnöistä.

Vireillä olevat tarjouspyynnöt ja infotilaisuudet

Pihlajaharjun talvikunnossapitotyöt 2024/2025

Iisalmen kaupunki pyytää kokonaishintatarjouksia katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapitotöihin Pihlajaharjun alueella. HILMA -linkki: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/100855/notice/147341/overview(avautuu uuteen…

Mattohissi, Paloisvuori

Iisalmen kaupunki on hankkimassa katetun mattohissin Paloisvuoren laskettelurinteeseen. Tarjouspyyntö käsittää käyttämättömän mattohissin ja oheislaitteet sekä…

Linkit

Ota yhteyttä