Siirry sisältöön

Strategiset yleiskaavat

Iisalmessa maankäyttöä ja asemakaavoitusta ohjaavat vuonna 2007 hyväksytty Keskustaseudun osayleiskaava ja vuonna 2016 hyväksytty Kirmanseudun strateginen osayleiskaava.

Koko kunnan kattava Iisalmen strateginen yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.3.2024 § 4. Kaavasta on valitettu, eikä se ole vielä tullut voimaan. Lainvoimaisuuden saadessaan kaava kumoaa tällä hetkellä voimassa olevat strategiset osayleiskaavat.

Keskustaseudun strateginen osayleiskaava, 2007

Keskustaseudun strategisella osayleiskaavalla on ratkaistu kaupungin laajenemissuunnat, asumisen, kaupankäynnin sekä teollisuuden tarpeisiin. Suunnitelmassa on linjattu keskusta-alueen tie-, katu- ja kevyen liikenteen yhteydet. Lisäksi kaavalla on osoitettu viheralueiden asema kaupunkialueella ja tutkittu mahdollisuudet omarantaisiin asuinalueisiin Iisalmen keskustaseudulla.

Keskustaseudun osayleiskaava kumoutui osittain Kirmanseudun kaavan tultua voimaan.

Kirmanseudun strateginen osayleiskaava, 2016

Kimanseudun strategisessa osayleiskaavassa esitetään alueen maankäytön kehittämisen päälinjaukset vuoteen 2030 saakka. Kaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yksityiskohtaisempia osayleis- tai asemakaavoja.

Iisalmen strateginen yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.3.2024

Koko kunnan kattava Iisalmen strateginen yleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 18.3.2024 § 4. Kaavasta on valitettu, eikä se ole vielä tullut voimaan. Lainvoimaisuuden saadessaan kaava kumoaa tällä hetkellä voimassa olevat strategiset osayleiskaavat (Keskustaseutu ja Kirmanseutu).

Osayleiskaavat

Osayleiskaavoilla tarkoitetaan koko kaupungin yleiskaavaa tarkempia yleiskaavoja, joita suunnitellaan esimerkiksi ranta-alueille. Osayleiskaavakartat ja -määräykset löydät karttapalvelusta.

Ohje karttapalvelun käyttöön:

Ota yhteyttä

Ajankohtaista

Vastaa kyselyyn viheralueista!

Iisalmen kaupungilla on käynnistynyt viheraluejärjestelmän päivitystyö. Kaipaamme kaupunkilaisilta arvokkaita mielipiteitä viher- ja virkistysalueista.