Siirry sisältöön

Ympäristössä näkyy ihmisen toiminta sekä vuorovaikutus luonnon kanssa esihistoriasta nykypäivään asti. Erilaisista ja eri-ikäisistä maisemista, rakennetuista ympäristöistä ja arkeologisesta perinnöstä muodostuvaa kokonaisuutta kutsutaan kulttuuriympäristöksi. (Lähde: Museovirasto)

Lue tarkemmin kulttuuriympäristön määrittelystä Museoviraston sivuilta.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Iisalmi on historiallinen kaupunki, jonka kerroksellinen kaupunkirakenne ilmentää monimuotoista kulttuurihistoriaa. Rakennettua kulttuuriympäristöä on selvitetty ja arvotettu.

Taajaman kulttuuriympäristö

Iisalmen kulttuuriympäristö, keskustaseutu -raportti julkaistiin painettuna loppuvuodesta 2014. Julkaisua on päivitetty alkuvuodesta 2023 mm. suojelutilanteen osalta.

Moderni rakennusperintö

Moderniksi rakennusperinnöksi kutsutaan pääasiassa 1960-luvulla ja sen jälkeen syntynyttä rakennuskantaa. Modernin rakennusperinnön kohteita kartoitettiin vuonna 2019. Kohteiden arvotuksen suoritti arvottamisryhmä vuonna 2021.

Nimistö

Nimistön suunnittelu

Nimet kantavat mukanaan kaupungin historiaa. Nimistön suunnittelussa käytetään paikallisia, maantieteellisiä nimiä tai muuta paikkaan liittyvää tietoa. Uusilla alueilla nimistö kehitetään yleensä jonkin aihepiirin ympärille, mikä helpottaa hahmottamaan nimen kuuluvan tietylle alueelle.

Asemakaava-alueen nimistö (katujen, puistojen ym. nimet) vahvistuu asemakaavoituksen yhteydessä.

Haja-asutusalueen nimistö syntyy kylätoimikuntien ja alueen asukkaiden ehdotusten perusteella.

Nimistötyöryhmä

Nimistötyöryhmä esittää nimistöä asemakaavaan, luottamuselinten ratkaistavaksi.

Iisalmen kaupungissa toimivaan nimistötyöryhmään kuuluvat teknisen lautakunnan 23.2.2016 § 30 päätöksen mukaisesti filosofian tohtori Jaana Luttinen, kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Sanna Marin, asemakaava-arkkitehti Hannele Kelavuori, kaavoituspäällikkö Sari Niemi ja kiinteistöinsinööri Sirkku Eloranta.

Taisteluiden ja tarinoiden Koljonvirta

Koljonvirran kulttuurimaiseman näkymättömät kerrostumat heräävät eloon Taisteluiden ja Tarinoiden Koljonvirralla. Miljöö, muistomerkit ja muinaisjäänteet, jotka ovat painaneet jälkensä maisemaan, kertovat alueen värikkäästä historiasta. Parhaiten Koljonvirta tunnetaan kuuluisasta taistelusta, joka käytiin Ruotsin ja Venäjän välisessä Suomen sodassa 27.10.1808.

Taisteluiden ja tarinoiden Koljonvirta

Ota yhteyttä

Ajankohtaista

Kaikille avoin työpaja kokosi kuntalaiset kulttuurikeskukselle

Torstaina 18.4.2024 kirjastolla järjestettävä kuntalaisille avoin työpaja keräsi kulttuurikeskuksen hankkeesta kiinnostuneet saman pöydän ääreen.

Kuntalaisille aukeaa mahdollisuus vaikuttaa Kulttuurikeskuksen uudistamiseen

Kulttuurikeskuksen peruskorjaus ja uudistaminen hankkeen ehdotussuunnitteluvaiheessa alkaa loppukiri, jonka jälkeen suunnittelun suuret linjat lyödään lukkoon. Nyt kuntalaisille aukeaa vielä kerran mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin, kun projektin arkkitehdit saapuvat 18.4.2024 Iisalmeen Kulttuurikeskukselle.

Kulttuurikeskuksen ehdotussuunnitteluvaihe on käynnissä – suunnittelijat vierailivat Kulttuurikeskuksella

Iisalmen Kulttuurikeskuksen ehdotussuunnitteluvaihe lähti vauhdikkaasti käyntiin torstaina 11.1.2024, kun suunnittelijat ympäri Suomen kokoontuivat Iisalmen Kulttuurikeskukselle tutustumaan taloon.

Iisalmen keskustaan suunnitteilla oleva moderni asuin- ja toimitilarakennus avaa monia mahdollisuuksia liiketoiminnalle ja kaupunkilaisille

Iisalmen Teollisuuskylä Oy suunnittelee modernia asuin- ja toimitilarakennusta torin laidalle. Kevään aikana laadittu Uusi Tietotalo -viitesuunnitelma tarjoaa usealle toimijalle tilaisuuden kasvulle ja uudelle liiketoiminnalle. Hankkeeseen haetaan nyt uusia kumppanuuksia.