Prosessi_2.jpg
Iisalmen yleiskaava tulee ohjaamaan kaupunkirakenteen kehitystä pitkällä tähtäimellä. Kaavan tavoitevuosi on 2035.
Yleiskaava on laadittu siten, että se ohjaa Iisalmen yhdyskuntarakennetta elävästi riippuen väestökehityksestä ja kaupungin elinvoiman kehittymisestä.
Ylä-Savon alueelle on asetettu strategiseksi tavoitteeksi väestön kasvu 75 000 asukkaaseen. 

Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Alueiden ollessa jo asemakaavoitettuja, tullaan niitä muuttamaan yleiskaavan perusteella.

Iisalmessa on edellisen kerran laadittu oikeusvaikutteinen keskustaseudun osayleiskaava vuonna 2007.
Koko kunnan oikeusvaikutteista yleiskaavaa ei kaupunkiin ole koskaan laadittu.

Yleiskaavatyö koostuu:
1. PAIKKATIETOANALYYSEISTÄ, JOTKA OVAT JATKUVASTI PÄIVITTYVIÄ
2. YLEISKAAVAKARTASTA MERKINTÖINEEN
3. KAAVASELOSTUKSESTA, JOSSA ON ESILLÄ KAAVAMERKINTÖJEN TULKINNAT MUUTTUVIEN PAIKKATIETOANALYYSIEN POHJALTA 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, OAS, pidetään nähtävillä 20.3.-21.4.2017 klo 8.00-15.30 Iisalmen kaupungintalolla (1. krs), Pohjolankatu 14. Kannanotot on jätettävä nähtävillä oloajan kuluessa kaupungintalon info/ kirjaamoon, os. PL 10, Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.

Yleiskaavan OAS-vaiheen esittelytilaisuus järjestetään keskiviikkona 29.3.2017 klo 17 alkaen Edvin Laineen koululla, luokka 128, Savonkatu 8, 1. krs, käynti sisäpihan puolelta. Tervetuloa! 

 

 

Iisalmen strateginen yleiskaava, OAS

Karppinen Pirjo

paikkatietosuunnittelija
PL 10/Pohjolankatu 14
040 8302 788
pirjo.karppinen@iisalmi.fi

Kelavuori Hannele

asemakaava-arkkitehti
PL 10/Pohjolankatu 14
040 830 2783
hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Kärki Heli

kaavavalmistelija
PL 10/Pohjolankatu 14
040 355 1886
heli.karki@iisalmi.fi

Niemi Sari

kaavoituspäällikkö
PL 10/Pohjolankatu 14
040 830 4366
sari.niemi@iisalmi.fi

Vanhanen Maarit

kaavavalmistelija
PL 10/Pohjolankatu 14
040 830 2644
maarit.vanhanen@iisalmi.fi

Virtanen Jukka

paikkatietosuunnittelija
PL 10/Pohjolankatu 14
0400 570 954
jukka.virtanen@iisalmi.fi