Iisalmen kaupungin hankinnat

Iisalmen kaupungin uusi hankintaohjelma ja uusine ohjeineen on työn alla ja julkaistaan vuoden 2018 aikana.

Pienhankintojen osalta (hankinnan arvo alle 60 000€)  olemme ottaneet käyttöön HankintaSampo-ohjelman, jonka käyttöönoton ohjeet ja yleistä tietoa löytyy ohesta liitetiedostot- kohdasta.

Iisalmen kaupunki ilmoittaa internetissä käynnissä olevista hankinnoista, joiden tarjousaika on vireillä. Yleisesti hankinnoista ilmoitetaan kaupungin kotisivujen ohella myös HILMA -ilmoituskanavassa. 

Tarjoajan/ehdokkaan tulisi seurata tarjouspyyntösivua tarjousaikana, koska tarjouspyynnön yhteyteen saatetaan liittää lisätietoja hankinnasta. Lisätietoja voi syntyä hankintayksikön aloitteesta tai muuttuneesta tilanteesta sekä tarjoajan/ehdokkaan esittämistä lisätietopyynnöistä.

Vireillä olevat tarjouspyynnöt, tiedustelut ja vastaukset