Iisalmen kaupungin strateginen yleiskaava on edennyt vaiheeseen,
jossa hahmotellaan mahdollisia tulevaisuuden kuvia vuoteen 2035.

Kaupunkistrategia on kaupunginvaltuustossa pian hyväksyttävänä ja
perusopetuksen palveluverkkosuunnittelua tehdään.
Käydyn vuorovaikutuksen pohjalta ovat syntyneet kolme kaupungin
tulevaisuuden kehittämistä kuvaavaa mallia.
Nämä vaihtoehdot esiteltiin tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle työpajassa 27.11.2017.
Nyt niiden pohjalta käydään laaja vuorovaikutus tammikuun 2018 aikana.

Minkälaisessa Iisalmessa sinä haluaisit asua?

Suunniteltavat pääteemat:

  • Elinkeinot ja uudet työpaikka-alueet
  • Asuminen
  • Palveluverkko
  • Liikenneverkko
  • Reitistöt ja virkistysalueet

 

Kehitysvaihtoehdot