Vammaisneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin kunnassa.

Vammaisneuvosto voi toimia aloitteentekijänä vammaisryhmiä koskevissa asioissa. Se voi antaa lausuntoja ja esityksiä vammaispoliittisissa kysymyksissä. Vammaisneuvostolla ei ole itsenäistä päätöksenteko-oikeutta, vaan se toimii asiantuntijaelimenä ja vammaisasioiden äänitorvena kunnan viranomaisiin ja muihin yhteiskunnan toimijoihin päin.

Iisalmessa kunnallinen vammaisneuvosto on toiminut vuodesta 1989 lähtien. Vammaisneuvoston toimikausi on 1.1.2005 lähtien 4 vuotta. Vammaisneuvoston kokoonpano muodostuu vammaisjärjestöjen esittämistä henkilöistä (7), jotka  kaupunginhallituksen nimeää. Kaupunginhallitus valitsee neuvostoon myös oman edustajansa. Vammaisneuvostossa on lisäksi virkamiesedustajat teknisestä palvelukeskuksesta, sivistyspalvelukeskuksesta sekä Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymästä.

Vammaisjärjestöjen yhteystiedot
Kokoonpano

Puheenjohtaja: Osmo Turkki
Iisalmen Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
Puh. 044 064 2704
osmo.turkki@gmail.com

Sihteeri: Jaana Hynninen, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
PL 4, 74101 Iisalmi
040 620 7145
jaana.hynninen@ylasavonsote.fi

Varapj.Tuija Sariola
Pohjois-Savon Neuroyhdistys ry / Iisalmen Neurokerho 
050 304 8288
tuijaana@gmail.com

vj. Marjatta Heilio
Pohjois-Savon Neuroyhdistys ry / Iisalmen Neurokerho 

Eila Huusko
Iisalmen Seudun
Hengitysyhdistys ry
Puh. 044 559 2210
eila.huusko@hengitysyhdistys.fi

vj. Anja Bovellan
P-S:n Syöpäyhdistys / Iisalmen osasto

Jani Kukkonen
Iisalmen Mielenterveystuki ry
Puh. 044 255 4855
jani.kukkonen(at)meili.fi

vj. Liisa Kumpulainen
Iisalmen Mielenterveystuki ry

Pertti Laajalahti
Iisalmen Invalidit ry
Puh. 0440 195 204
papi@meili.fi

vj. Raija Patronen
Iisalmen Invalidit ry
www.iisalmeninvalidit.fi

Kaarina Räisänen
Iisalmen Seudun Kuulo ry
Puh. 050 375 6106
raisanen.kaarina(at)gmail.com

vj. Annikki Hartikainen
Ylä-Savon AVH-yhdistys / Iisalmen kerho.

Senja Jäderholm
Iisalmen Reumayhdistys

vj. Kaarina Korhonen
Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry

Riitta Korpihalla kaupunginhallituksen edustaja
Puh. 050 544 8622
riitta.korpihalla(at)ylasavonsote.fi 

Elina Siirola
kaupunginhallituksen varaedustaja

Vammaisneuvoston sihteeri
Jaana Hynninen
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
PL 4, 74101 Iisalmi 
Puh. 040 620 7145
jaana.hynninen(at)ylasavonsote.fi

Kaupungin ja Soten viranhaltijat:
Jyrki Könttä, suunnittelupäällikkö
Tekninen keskus
PL 10, 74101 IISALMI
Puh. 040 588 9022
jyrki.kontta(at)iisalmi.fi

Hannele Kelavuori
asemakaava-arkkitehti
Tekninen keskus
PL 10, 74101 IISALMI
Puh. 040 830 2783
hannele.kelavuori(at)iisalmi.fi

Minna Taipale, rehtori Sivistyspalvelukeskus
Savonkatu 8 74100 Iisalmi
Puh. 040 588 9067
minna.taipale(at)iisalmi.fi

Annamari Kurtelius. sivistyspalvelukeskus
040 830 2798
annamari.kurtelius@iisalmi.fi

SOTE ky viranhaltijaedustaja
Ritva Pääkkönen
Sosiaalityön päällikkö
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
puh. 040 594 9012