Asioi sähköisesti asiointitilin kautta

Iisalmen kaupungin asiointilomakkeet voi palauttaa joko paperisina lomakkeessa merkittyyn osoitteeseen tai sähköisesti Asiointitili-palvelun liitetiedostona. Kun sinulla on käytössäsi asiointitili, saat myös kaikki päätökset ja tiedoksiannot omalle asiointitilillesi.

Asiointitilin käyttö on kansalaiselle vapaaehtoista ja maksutonta.
Kansalainen tunnistautuu asiointitilille mobiilivarmenteella, omilla pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Asiointitilin kautta lähetettäessä lomakkeita ei tarvitse erikseen allekirjoittaa, sillä Asiointitili-palveluun tunnistautuminen riittää allekirjoitukseksi. Kaupunki lähettää Asiointitilille kuntalaisen asiointia koskevat toimielinten kokouspäätökset ja viranhaltijapäätökset. Jos asiakas on määritellyt Asiointitilille tavoitettavuustietonsa, Asiointitili lähettää muistutusviestin asiakkaan matkapuhelimeen ja/tai sähköpostiin Asiointitilille saapuneista uusista viesteistä. 

1. Etsi lomake, tallenna se ensin omalle koneellesi 
2. Täytä lomake
3. Kirjaudu asiointitilille
4. Valitse toiminto Lähetä viesti viranomaiselle ja valitse viranomaiseksi Iisalmen kaupunki. Kirjoita saateviesti ja liitä lomake viestin liitteeksi. 
 -huom. voit liittää liitteeksi myös lomakkeeseen liittyviä liitteitä.
5. Lähetä

Voit halutessasi lopettaa Asiointitilin käytön milloin tahansa. Asiointitilillä olevat tiedot näkyvät vain kansalaiselle itselleen. Viestit ja asiakirjat säilyvät tallessa Asiointitilillä ja tapahtumat tallentuvat omaan asiointi-historiaan (tapahtumatiedot). Asioinnin verkossa voit aloittaa helpoiten osoitteesta: http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/index.html  


Tiedote tulevasta muutoksesta
Asiointitili poistuu käytöstä syksyllä 2017. Asiointitilin nykyinen kirjautumisosoite tulee ohjaamaan käyttäjän automaattisesti uuteen palveluun www.suomi.fi/viestit.

Asiointilomakkeet

Lomakkeista löytyvät täyttöohjeet ja palautusosoitteet, johon ne tulee toimittaa mahdollisen määräajan kuluessa. Lomakkeet löytyvät pääosin täytettävinä ja tulostettavina (pdf-muodossa). 

Asukkaiden vaikuttaminen
Liikuntavuorojen varaukset
Nimi
Liikuntavuorohakemus.pdf (64,4 kB)