Siirry sisältöön

Luottamushenkilön perustiedot ja niiden muutokset

Luottamushenkilön henkilö- ja yhteystietojen sekä niiden muuttaminen luottamushenkilörekisteriä, kaupungin internetsivuja ja palkkioiden maksua varten. 

Luottamushenkilöilmoituksen voi tehdä alla olevan linkin kautta.

Luottamushenkilörekisteriin liittyen voit olla yhteydessä henkilöstöasiantuntijaan.

Sidonnaisuusilmoitukset

Kunnan luottamushenkilöiden ja tiettyjen viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Kuntalaki § 84  määrää sidonnaisuuksien ilmoittamisesta. Lue lisää sidonnaisuuksista alla olevasta linkistä.

Luottamushenkilöiden palkkiot

Toimielinten kokouspalkkiot, matkakorvaukset ja kuukausipalkkiot maksetaan automaattisesti pöytäkirjojen läsnäolotietojen perusteella.

Korvaushakemuksen ansionmenetyskorvauksesta sekä muiden kuin toimielinkokouksiin osallistumisten kustannuksista voi tehdä alla olevan linkin kautta.

Vastaavan paperilomakkeen voi pyytää yhteyshenkilöiltä.

Palkkioihin liittyen voit olla yhteydessä henkilöstöasiantuntijaan.

Verokortit ja valtakirjat puolueveron pidättämiseksi 

Verokortit ja valtakirjat puolueveron pidättämiseksi toimitetaan kaupungintalolle os. Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi tai postitse osoitteella Iisalmen kaupunki, Palkkatoimisto, PL 10, 74101 Iisalmi.

Jos luottamushenkilö toimittaa asiakirjat sähköpostitse, tulee viesti lähettää suojatusti osoitteeseen palkkatoimisto@iisalmi.fi. Iisalmi.fi -loppuisessa sähköpostiosoitteessa suojaus on automaattisesti. Muiden sähköpostiosoitteiden kohdalla luottamushenkilön tulee itse selvittää viestin suojaus. Tarvittaessa voi käyttää Iisalmen kaupungin suojattua sähköpostiasiointia, ks. lisätiedot alla olevasta linkistä.

Luottamuspalkkioiden maksatusaikataulu

 JaksoIlmoitukset mennessä Maksupäivä
1.12-2023-29.2.20247.3.202429.3.2024
1.3.-31.5.2024
Toimielinten kokouspalkkiot ja kuukausipalkkiot
7.6.202428.6.2024
1.6.-31.8.202413.9.202430.9.2024
1.9.-30.11.2024
Toimielinten kokouspalkkiot ja kuukausipalkkiot
29.11.202413.12.2024 ja 31.12.2024

Luottamushenkilöille maksettavissa palkkioissa ja korvauksissa noudatetaan voimassa olevaa kaupungin luottamushenkilöiden palkkio-ohjetta sekä soveltuvin osin työehtosopimusta (KVTES).

Palkkioiden maksatukseen liittyen voit olla yhteydessä henkilöstöasiantuntijaan.

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Ideoista ihmeiksi -osallistuva budjetointi: Iisalmelaisten ideoimat ulkoilmaelokuvatapahtuma ja Paloisvuoren keräsivät ääniä

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Maaliskuussa kuntalaiset pääsivät äänestämään työryhmän valitsemien kuuden kuntalaisehdotuksen joukosta omia suosikkejaan.

Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu on käynnistynyt – viestintää ja vuorovaikutusta uudella verkkosivulla

Iisalmen kaupunginhallitus päätti 18.12.2023 kokouksessaan nimetä ohjausryhmän valmistelemaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmään kuuluvat valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä viranhaltijoiden edustajina kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Ohjausryhmän tavoitteena on valmistella talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027 ja saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys sekä yhteinen tahtotila tasapainotusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen. Kuntalaisia ja muita sidosryhmiä tiedotetaan valmistelun edetessä www.iisalmi.fi/taloudentasapainotusohjelma -verkkosivulla.

Iisalmen kaupungin tilinpäätös 2023

Iisalmen kaupungin talous on pysynyt vakaana ja vahvana jo pitkään. Vuoden 2023 tilinpäätökseen kertyi ylijäämää 5,6 M€. Iisalmen kaupunki teki näin 11. peräkkäisen ylijäämäisen tilinpäätöksen, mikä on osoitus tarkasta kuntatalouden pidosta. Vuoden 2023 vuosikate 15,0 M€ kattaa poistot (9,9 M€) 151 prosenttisesti.

Iisalmen kaupungin kannanotto valtioneuvostolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle: Iisalmen sairaalan perusterveydenhuollon yöpäivystys tulee säilyttää

Iisalmen kaupunginhallituksen esityslistalla on päätösesitys, jonka mukaan Iisalmi antaisi valtioneuvostolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle kannanoton kehysriihen ratkaisuun sairaalaverkon tulevaisuudesta sekä tekisi aloitteen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Iisalmessa katsotaan, että Iisalmen sairaalan perusterveydenhuollon yöpäivystys tulisi säilyttää palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden turvaamiseksi Pohjois-Savossa.

Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä annettiin 412 ääntä – työryhmä esittää toteutettaviksi ulkoilmaelokuvatapahtumaa ja näköalatornia Paloisvuorelle

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Maaliskuussa kuntalaiset pääsivät äänestämään työryhmän valitsemien kuuden ehdotuksen joukosta omia suosikkejaan. Ääniä annettiin yhteensä 412 ja kärkiehdokkaiksi nousivat mm. näköalatorni Paloisvuorelle ja ulkoilmaelokuvatapahtuma. Talousarvioon on varattu yhteensä 100 000 euroa, jolla tulee kattaa valittavien toimenpiteiden toteutus vuonna 2024. Lopullisen toimeenpanopäätöksen tekee Iisalmen kaupunginhallitus.

 

 

Ylä-Savon työllisyysalueen valmistelutyö on edennyt hyvin – asiakasviestintä voimistuu syksyllä

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Suomeen tulee yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat 1.1.2025 alkaen työvoimapalvelujen järjestämisestä.