Julkaistut blogit -blogiarkisto

Valmiimpana tulevaisuuden haasteisiin

20.1.2017 7:00
5

Kaupungin uusi palveluorganisaatio aloitti toimintansa vuoden alusta lukien. Kaupungin järjestämät palvelut on organisoitu kolmeen toimialaan: tekniseen, sivistys- ja hyvinvointi- ja elinvoima- ja konsernipalvelujen toimialaan. Elinvoima- ja konsernipalvelut tuottaa tukipalvelut koko organisaatiolle. Kaupungin uusi päätöksenteko-organisaatio aloittaa kunnallisvaalien jälkeen kesällä 2017.

Kaupungin palvelu- ja päätöksenteko-organisaatio on rakenteeltaan selkeä ja ennakoi hyvin maakuntauudistuksen mukanaan tuomiin muutospaineisiin. Kaupungin uudella toimintamallilla tavoitellaan vaikuttavampia ja kustannustehokkaampia palveluita. Kyse ei ole vain organisaatiorakenteen muutoksesta vaan samalla toimintatapojen uudistamisesta. Kaupungin uudistettu organisaatio, johtamisjärjestelmä ja toimialuejako vastaavat 2020-luvun ja tulevaisuuden kaupungille asetettuja vaatimuksia.

Uudistamiseen liittyy aina runsaasti positiivisia odotuksia, mutta myös epävarmuutta ja huolia kun vanha tutuksi ja turvalliseksi koettu organisaatio muuttuu. Kaupungin organisaation toimialajako ja erityisesti tukipalvelujen järjestäminen muuttavat monen henkilön tehtäväkuvia ja samalla myöskin työyhteisö ja esimieskin vaihtuivat. Viime vuoden lopulla henkilöstölle ja esimiehille järjestetyn muutosvalmennuksen avulla onnistuttiin viemään uudistus suunnitellusti ja turvallisesti eteenpäin. Muutostilanteessa korostuukin esimiestyö ja lähijohtaminen. Organisaatiouudistuksen toteuttamisen alkuvaihe onkin sujunut jouhevasti, joten väliarviona on paikallaan todeta, että olemme onnistuneet muutoksen valmistelussa ja läpiviennissä hyvin.

Kaupungin organisaatiouudistuksen tavoitteet asetettiin valtuustossa keväällä 2015. Hyvin valmistellun ja päätöksenteon osalta jämäkästi ja yksimielisesti läpi viety uudistus antavat meille erinomaiset lähtökohdat palvelu- ja kehittämistehtävän toteuttamisessa. Samalla olemme valmiimpia vastaamaan tulevaisuuden ja maakuntauudistuksen mukanaan tuomiin haasteisiin.


Jarmo Ronkainen
kaupunginjohtaja
Iisalmen kaupunki
p. 040 661 5351