Siirry sisältöön

Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta, jossa arvostetaan lapsuuden ainutkertaisuutta. Toimintamme lähtökohtia ovat lasten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus ja hyvinvointi sekä yhteistyö perheiden kanssa. Myönteisyys on varhaiskasvatuksemme voimavara.

Henkilöstö

Varhaiskasvatuspalveluissa työskentelee varhaiskasvatusjohtaja, palveluohjaaja sekä maksu- ja laskutusasioissa toimistosihteerit. Varhaiskasvatuspalvelut sijaitsevat kaupungintalossa osoitteessa Pohjolankatu 14.  Perhepäivähoidonohjaajan työpiste löytyy päiväkoti Simpukasta, Pekankatu 1. Palveluohjaaja tekee kiinteää yhteistyötä varhaiskasvatuksen yksiköiden esimiesten kanssa sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja vastaa asiakaspalvelusta asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta hoitopaikan myöntämiseen saakka.

Varhaiskasvatusyksiköt

Varhaiskasvatusta tarjotaan perheen tarpeen mukaan tuntiperusteisena hoitona päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen vastuualueen muodostavat 4 toimintayksikköä eli eteläisen-, pohjoisen-, perhepäivähoidon- ja esiopetuksen toimintayksiköt. Kunnallisia päiväkoteja on viisi ja kunnallista perhepäivähoitajia 18. Varhaiskasvatuspalveluja tuottaa lisäksi kaupungin valvomana 5 yksityistä päiväkotia, 9 yksityistä perhepäivähoitajaa ja 2 yksityistä ryhmäperhepäiväkotia. Perheiden valinnanvapautta kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen välillä tuetaan palvelusetelillä.

Aukioloajat

Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30 -17.00. Vuorohoitoa järjestetään päiväkoti Simpukassa ja Paloisten päiväkodissa. Päiväkoti Simpukka tarjoaa ympärivuorokautista vuorohoitoa ja Paloisten päiväkoti on avoinna laajennetuilla aukioloajoilla ma-pe.

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään 4 kunnallisessa ja 5 yksityisessä päiväkodissa. Lisäksi koulujen yhteydessä on kokopäiväisiä esiopetusryhmiä Kauppis-Heikin, Kangaslammin, Edvin Laineen, Kilpijärven ja Mansikkaniemen kouluissa. Kouluilla sijaitsevat esiopetusryhmät ovat varhaiskasvatuslain alaisia.

Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Varhaiskasvatuksessa tehdään lapselle yhdessä huoltajien kanssa lapsen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suunnitelma, jonka toteutumista seurataan ja tarkistetaan huoltajien kanssa vähintään kerran vuodessa.

Liitetiedostot

Sähköiset lomakkeet

Linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Tulostettavat lomakkeet

Lomake postitetaan tai viedään Iisalmen kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen.

Iisalmen kaupungin sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen palvelu kattaa sekä julkiset että yksityiset sosiaalihuollon ja varhaiskasvatuksen tuottajat.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät on kirjattu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 § ja varhaiskasvatuslakiin 53 §.

Sosiaaliasiamiehen rooli on neuvoa-antava ja puolueeton. Hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä. 


Sosiaaliasiamies:

  • neuvoo ja tiedottaa oikeuksistasi sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen asiakkaana sekä toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • antaa puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi
  • neuvoo, jos olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin
  • neuvoo, jos olet tyytymätön sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi
  • neuvoo, jos asiassasi tehdyt sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen päätökset tai sopimukset ovat vaikeaselkoisia 
  • neuvoo ja avustaa sosiaalipalveluita tai varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:
 
Sosiaaliasiamies Teuvo Räsänen, p. 040 860 8206

puhelinaika:
maanantaista perjantaihin kello 9.00-11.30

Ota yhteyttä