Siirry sisältöön

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vastuualue muodostuu neljästä toimintayksiköstä:

Kunnalliset varhaiskasvatusyksiköt

Kirkkopuiston montessoripäiväkoti

Osoite: Kirkkopuistonkatu 27, 74100 IISALMI

Eteläisen päiväkotihoidon toimintayksikön johtaja Päivi Rönkkö p. 040 830 277
paivi.ronkko@iiisalmi.fi

Ryhmän puhelinnumero 040 830 2779

Kuva kirkkopuiston montessoripäiväkodista ulkoapäin

Maria Montessori (1870-1952), italialainen lääketieteen- ja kirurgian professori, tiedemies, filosofi ja kasvattaja havainnoi lapsia luoden nimeään kantavan kasvatusteorian, Montessoripedagogiikan. Hän kehitti kasvatusteoriansa toteutuksen avuksi myös metodin ja välineistön.

Kirkkopuiston Montessori päiväkodissa on 21 kokopäiväpaikkaa 3-6-vuotiaille lapsille.
Autamme lasta kehittämään sosiaalisia, taidollisia ja tiedollisia perusvalmiuksia yhteistyössä vanhempien kanssa montessorimetodin avulla. Luomme yhdessä pohjan ihmisen elinikäiselle kasvulle ja kehitykselle, huomioiden lapsen yksilöllisyyden ja eri kehitysvaiheet.

Tuemme lasta huolehtimaan itsestään, huomioimaan toiset sekä hoitamaan ympäristöä – vahvistamaan omia elämänvalmiuksiaan

Kuva päiväkodin sisätiloista

Vanhempainyhdistys

Iisalmen Montessori-yhdistys ry on vanhempainyhdistys, joka tukee Kirkkopuiston Montessori päiväkodin ja Edvin Laineen koulun montessori-yhdysluokkien toimintaa.
Yhdistys on perustettu v. 1995 aktiivisten vanhempien toimesta.

Montessori-yhdistykseen liittyminen ja sen järjestämään toimintaan osallistuminen on vanhemmille vapaaehtoista.
Yhdistys järjestää vuosittain mm. piparkakkutalotalkoot ja lasten leikkilauantai-tapahtuman.

Kuva piparitaloista

Paloisten päiväkoti

Osoite: Savonia Kampus, Haukisaarentie 2 F, 74130 IISALMI

Eteläisen päiväkotihoidon toimintayksikön johtaja Päivi Rönkkö p. 040 830 277
paivi.ronkko@iiisalmi.fi

paloistenpaivakoti@iisalmi.fi

Ryhmät 1.8.2024 alkaen:

 • Menninkäiset 1-2 v. p. 040 489 4995
 • Peikot 3-4 v.  p. 040 489 4047
 • Haltiat 5-6 v. p. 040 168 1014 ja p. 040 5177131
Kuvassa paloisten päiväkoti ulkoapäin kesällä

Tervetuloa Paloisten päiväkotiin!

Päiväkotimme on avoinna maanantaista perjantaihin klo 6:30 – 17:00 ja tarpeen mukaan laajennetuilla aukioloajoilla vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille.

Päiväkotimme sijaitsee väistötiloissa Savonia AMK:N kampuksella Iisalmen Kivirannalla kauniilla tontilla, jossa lapset voivat monipuolisesti leikkiä ja liikkua. Toimintamme perustana ovat valtakunnallinen esiopetussuunnitelma ja varhaiskasvatussuunnitelma. Toimintamme pohjautuu ajatukseen hyvästä lapsuudesta ja sen ainutkertaisuudesta. Siihen liittyy suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen.

Tuemme lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä lapsen huoltajien kanssa. Kannustamme lapsia ja huoltajia osallistumaan toimintamme suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Arvostamme avointa ja rehellistä vuoropuhelua kaikissa asioissa, mitkä liittyvät lapseen ja hänen hyvinvointiinsa.

Kuvassa paloisten päiväkodin pihaa kesällä

Paloisten päiväkodin arvot

 • Lapsilähtöisyys: Huomioimme lapset yksilöllisesti. Toimintamme lähtökohtana on lasten vahvuudet sekä mielenkiinnon kohteet. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
 • Tasa-arvo: Jokainen lapsi on yhtä arvokas. Toimimme niin, että jokainen lapsi pääsee osallistumaan kaikkeen toimintaan tasapuolisesti omassa ryhmässään omien taitojensa mukaan turvallisuus huomioiden.
 • Kunnioitus: Kunnioitamme lapsia, huoltajia sekä työkavereitamme. Kohtaamme ammatillisesti erilaiset kulttuurit ja tavat toimia. Arvostamme kaikkien työtä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Kaiken työmme keskiössä on lapsen etu; huolehdimme siitä kaikki yhdessä. 
 • Positiivisuus: Positiivinen asenteemme näkyy lapsille, huoltajille sekä työkavereille, ja on hyvä käyntikortti ulospäin. Työskentelytapamme on avointa ja rehellistä unohtamatta huumoria. Toimimme yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Peltosalmen päiväkoti

Osoite: Asuntopolku 4, 74510 IISALMI

Eteläisen päiväkotihoidon toimintayksikön johtaja Päivi Rönkkö p. 040 830 277
paivi.ronkko@iiisalmi.fi

Ryhmät:

 • Tiitiäiset 1-3 vuotiaat p. 040 830 2774
 • Menninkäiset 4-5 vuotiaat p.040 489 4049
Kuva peltosalmen päiväkoti
Kuva peltosalmen päiväkodin piha-aluetta

Päiväkodissamme lapset oppivat toimimaan arjen erilaisissa tilanteissa vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Joka päivä harjoittelemme hyviä käytöstapoja, ongelmien ratkaisua, vuoron odottamista ja pettymysten sietämistä sekä suvaitsevaisuutta.

Lapset voivat tulla Peltosalmen päiväkotiin turvallisin mielin. Päiväkodin aikuiset huolehtivat, ettei lasten tarvitse pelätä tai empiä omaa olemistaan toisten lasten tai aikuisten seurassa. Turvallinen ilmapiiri mahdollistuu, kun aikuisia on riittävästi ja noudatamme suunnitelmallista pienryhmätoimintaa ja päiväjärjestystä.

Otamme kaikki perheet vastaan avoimin mielin ja perheiden tasa-arvoinen sekä oikeudenmukainen kohtaaminen ovat yhteistyömme perusta.

Päiväkoti Lumilinna

Osoite: Vihtakannankatu 15 74120 IISALMI

Aukioloaika 6.30 – 17.00 

vs. Pohjoisen päiväkotihoidon toimintayksikön johtaja Maija Kahelin                                 p. 040 708 6301 maija.kahelin@iisalmi.fi

Lapsiryhmät:

 • Sinisiivet 040 4894 970
 • Kultasiivet 040 8302 721
Kuvassa lumilinnan päiväkoti ulkoapäin talvella

Tutkien, kokeillen, liikkuen Lumilinnassa kiikkuen.
Opin vanhaa ja uutta, olenhan osa tulevaisuutta.

Toiminta-ajatuksenamme on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista hänen omista lähtökohdistaan yhdessä vanhempien kanssa.

Päiväkotimme painottaa toiminnassaan liikunta-, ympäristö- ja luontokasvatusta. Luontainen liikunta kuuluu mielestämme lasten jokapäiväiseen elämään ja liikunnasta onkin tullut tärkeä osa päiväkodin arkea.

Päiväkotimme ympäristö, niin sisällä kuin ulkonakin motivoi lapsia liikkumaan monipuolisesti.  Liikuntakasvatuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen liikunnan avulla. Haluamme tarjota lapselle onnistumisen elämyksiä ja liikunnan riemua ja sitä kautta vahvistaa lapsen minäkuvaa ja itsetuntoa.

Retkipäivät kuuluvat viikoittaiseen ohjelmaamme. Retkeilemme tutkien ja havainnoiden lähiympäristöä.

Pidämme tärkeänä vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Haluamme olla tukemassa vanhempia heidän kasvatustehtävässään.

Päiväkodissamme annetaan esiopetusta koulujen toiminta-aikoina. Esiopetuksessamme korostuu toiminnallinen oppiminen. Lapsen kasvu ja kehitys tapahtuu leikin kautta. Esiopetusryhmässä kiinnitämme erityistä huomiota sosiaalisten- ja itsehallintataitojen vahvistamista yhteistoiminnallisuuden kautta.

Ryhmät:

Kultasiivet 3-6 -vuotiaat, kokopäivä, 21 lasta
Sinisiivet 3-6 -vuotiaat, kokopäivä, 21 lasta

Päiväkoti Simpukka

Osoite: Pekankatu 1, 74120 IISALMI

Avoinna maanantaista sunnuntaihin ympäri vuorokauden.

Pikku-Simpukka sijaitsee osoitteessa Ahjolankatu 5, 74120 IISALMI.

Pohjoisen päiväkotihoidon vs. toimintayksikön johtaja Maija Kahelin p. 040 708 6301
maija.kahelin@iisalmi.fi                        

Kuvassa päiväkoti simpukka

Ryhmät:

 • Helmisimpukat 3-6 v. integroitu erityisryhmä p. 040 489 4044
 • Hopeakalat (alle 3 v.) p. 040 830 2781
 • Kaislat 3-5 v. p. 040 489 4992
 • Kultakalat 3-6 v. p. 040 489 4029
 • Meduusat 3-5 v. p. 040 642 9767
 • Meritähdet 3-5 v. p. 040 489 4990
 • Korallit 3-5 v. Pikku-Simpukka p. 040 357 5128
 • Ulpukat (alle 3v.) Pikku-Simpukka p. 040 489 4032

Me tarjoamme lapsille tavoitteellista ja suunnitelmallista varhaiskasvatusta ja esiopetusta, lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Toimintakulttuurimme tukee lasten osallisuutta ja kuulluksi tulemista.

Meille on tärkeää vanhempien kiinnostus lasten arkeen päiväkodissa, ja siksi haluamme luoda avoimen ja arvostavan ilmapiirin, johon vanhempien on helppo tulla ja osallistua.

Tiedustelut kunnallisista perhepäivähoitopaikoista:

Tanja Järveläinen, perhepäivähoidonohjaaja
p. 040 5494393
tanja.jarvelainen@iisalmi.fi
Pekankatu 1, 74120 Iisalmi

Yksityiset päiväkodit

Pilke Vipinä

Yksityinen päiväkoti

Pilke tarjoaa laadukasta ja lapsilähtöistä varhaiskasvatusta lämminhenkisessä päiväkodissa, jossa on 75 päivähoitopaikkaa 0-6-vuotiaille lapsille.

Pöllösenlahdenkatu 23, 74130 Iisalmi

Palveluajat

Maanantai–perjantai 06:30–17:00

Päiväkoti PikkuKengurun Koti Oy

Yksityinen päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee ihanteellisella paikalla lähellä luontoa sekä kaupungin palveluita.
PikkuKengurun Koti on ilmapiiriltään lämminhenkinen päiväkoti, jossa tavoitteena on toimia avoimessa yhteistyössä vanhempien kanssa.

Luuniemenkatu 3, 74100 Iisalmi

Palveluajat

Maanantai–perjantai 06:30–17:00

Päiväkoti Ruskolinna

Yksityinen päiväkoti

Päiväkoti sijaitsee Sourunsalon koulun rakennuksessa.

Huotarintie 15, 74150 Iisalmi

Palveluajat

Maanantai–perjantai 06:30–17:00

Päiväkoti Touhula Kangaslampi

Yksityinen päiväkoti Touhula Kangaslampi

Päiväkoti Touhula Kangaslampi tarjoaa lapsille laadukasta ja virikkeellistä varhaiskasvatusta iloisessa, turvallisessa ja oppimaan innostavassa ympäristössä.

Petter Kumpulaisentie 28, 74130 Iisalmi

Palveluajat

Maanantai–perjantai 06:30–17:00

Päiväkoti Tuike

Tuike on yksityinen päiväkoti

Päiväkodissa toimii kolme ryhmää

 • Eskarit on esiopetusryhmä, jossa esiopetusta toteutetaan koulujen lukuvuosikellon mukaisesti.
 • Tenavat, 5 – vuotiaat
 • Pikkujätit, 3-4 -vuotiaat
 • Lilliputit, 1-2 -vuotiaat

Eteläinen puistoraitti 2, 74100 Iisalmi

Palveluajat

Maanantai–perjantai 06:30–16:30

Yksityinen perhepäivähoito

Perhepäivähoitaja Aila Aulakoski

Yksityinen perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan lapset mukaan lukien, sekä lisäksi yhtä osapäivähoitoa tarvitsevaa esikoululaista tai koululaista.

Partalantie 4, 74160 Iisalmi

Perhepäivähoitaja Jenni Tikkanen

Yksityinen perhepäivähoitaja.

Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan lapset mukaan lukien, sekä lisäksi yhtä osapäivähoitoa tarvitsevaa esikoululaista tai koululaista.

Vanha Kainuuntie 109, 74170 Iisalmi

Perhepäivähoitaja Katja Voutilainen

Yksityinen perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan lapset mukaan lukien, sekä lisäksi yhtä osapäivähoitoa tarvitsevaa esikoululaista tai koululaista.

Latukankatu 5, 74130 Iisalmi

Perhepäivähoitaja Marjut Kokkonen

Yksityinen perhepäivähoitaja

Yksityinen perhepäivähoitaja

Joutsenjoentie 14, 74160 Iisalmi

Perhepäivähoitaja Mira Lukkari

Yksityinen perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan lapset mukaan lukien, sekä lisäksi yhtä osapäivähoitoa tarvitsevaa esikoululaista tai koululaista.

Kattaalankuja 10, 74160 Iisalmi

Perhepäivähoitaja Nea Hokkanen

Yksityinen perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan lapset mukaan lukien, sekä lisäksi yhtä osapäivähoitoa tarvitsevaa esikoululaista tai koululaista.

Emmankuja 9, 74120 Iisalmi

Perhepäivähoitaja Päivi Herd

Yksityinen perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan lapset mukaan lukien, sekä lisäksi yhtä osapäivähoitoa tarvitsevaa esikoululaista tai koululaista.

Kirkkopuistonkatu 29 as 5, 74100 Iisalmi

Perhepäivähoitaja Tiia Ruotsalainen

Yksityinen perhepäivähoitaja

Jännekatu 1, 74120 Iisalmi

Ryhmäperhepäiväkoti Nallekarhu

Yksityinen ryhmäperhepäiväkoti

Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kaksi hoitajaa.

Välimäenkuja 33, 74140 Iisalmi

Ryhmäperhepäiväkoti Päivänhelmi

Yksityinen ryhmäperhepäiväkoti

Ryhmäperhepäiväkodissa työskentelee kaksi hoitajaa.

Päiviönkatu 26 B 13, 74100 Iisalmi