Siirry sisältöön

Perheiden valinnanvapautta kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen välillä tuetaan palvelusetelillä. Palvelusetelillä tarkoitetaan tapaa järjestää Iisalmen kaupungin lakisääteistä varhaiskasvatuspalvelua. Palvelusetelillä Iisalmen kaupunki maksaa asiakkaalle kaupungin hyväksymältä yksityiseltä palveluntuottajalta asiakkaan hankkimat palvelut kaupungin määrittelemän setelin arvon mukaisesti.

Palveluseteli on lapsikohtainen ja se rinnastetaan varhaiskasvatuslain 11a §:n mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidon tukea eikä yksityisen hoidon tukea. Palveluseteli sulkee pois kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut. Palveluntuottaja voi olla yksityinen päiväkoti, ryhmäperhepäiväkoti tai perhepäivähoitaja, joka on hyväksytty palvelusetelituottajaksi.

Palvelusetelille määritellään kattohinta, eli enimmäisarvo palvelun laajuuden mukaan. Kattohinnasta vähennetään perheen omavastuuosuus, eli asiakasmaksu, jonka perhe maksaisi lapsen kunnallisesta varhaiskasvatuksesta. Palveluseteli myönnetään ensisijaisesti yli kaksi kuukautta kestävään varhaiskasvatukseen. Palveluseteliä haetaan Iisalmen varhaiskasvatuksen sähköisessä asioinnissa ennen varhaiskasvatuksen alkamista.

Palveluseteli astuu voimaan ja sen arvo määritellään sitten, kun palvelutuottaja toimittaa perheen ja palveluntuottajan välisen palvelusopimuksen ja perhe toimittaa tuloselvitykset liitteineen sähköisen asioinnin kautta varhaiskasvatustoimistoon.

Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi, ellei erillisestä määräajasta ole sovittu. Perheen tulee irtisanoa varhaiskasvatuspaikka kuukautta ennen hoidon päättymistä.

Ota yhteyttä

Lisää aiheesta