Siirry sisältöön

Viheraluejärjestelmän uudistamis- ja täydentämistarpeet liittyvät etenkin toimintaympäristön muutokseen: esimerkiksi ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen sekä luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ovat nousseet huomioitaviksi teemoiksi suunnittelussa.

Ajankohtaista

Asukaskysely 17.6.-16.8.2024

Kyselyllä kartoitetaan asukkaiden mielipiteitä Iisalmen keskustan ja taajama-alueiden viher- ja virkistysalueista.

Kerro, mitkä viher- ja virkistysalueet ovat mielestäsi miellyttäviä ja mitkä kaipaisivat kehittämistä. Kyselyn vastauksia hyödynnetään vireillä olevassa viheraluejärjestelmän uusimisessa.

Yleisötilaisuus 20.8.2024

Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään 20.8.2024. Tilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin elokuussa.

Vastaa asukaskyselyyn 16.8.2024 mennessä

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn Iisalmen viheralueista! 

Kyselyn avulla kartoitetaan asukkaiden mielipiteitä Iisalmen keskustan ja taajama-alueiden viher- ja virkistysalueista. Kysely on auki 16.8.2024 saakka. Vastaamiseen kuluu noin 5-10 minuuttia.  

Tällä sivulla olevien linkkien kautta pääset kertomaan mitkä viher- ja virkistysalueet ovat mielestäsi miellyttäviä ja mitkä kaipaisivat kehittämistä.

Miellyttävät viher- ja virkistysalueet 

Klikkaamalla yllä olevaa linkkiä pääset karttakyselyyn, jonne kerätään tietoa Iisalmen miellyttävistä ja tärkeistä viher- ja virkistysalueista.

 • Merkitse kartalle miellyttävänä/tärkeänä kokemasi viher- ja virkistysalueet.
 • Perustele vastauksesi kommenttikentässä muutamalla sanalla. Esim. “Kirkkopuistoon on helppo saapua” tai “Täällä on hienoa puustoa”.  

Huom! Vastaajat näkevät toistensa kommentit. Kommentin voi jättää joko anonyymisti tai nimellä.  

Kehitettävät viher- ja virkistysalueet

Klikkaamalla yllä olevaa linkkiä pääset karttakyselyyn, jonne kerätään tietoa Iisalmen kehitettävistä viher- ja virkistysalueista.

 • Merkitse kartalle viher- ja virkistysalueet, joita pitäisi mielestäsi kehittää.
 • Perustele vastauksesi kommenttikentässä muutamalla sanalla. Esim. “Polkuja voisi alueella kunnostaa” tai “Tässä kohdin on usein roskaista”. 

Huom! Vastaajat näkevät toistensa kommentit. Kommentin voi jättää joko anonyymisti tai nimellä. 

Ohjeet vastauksen jättämiseen

 • Linkistä aukeavan selainnäkymän yläreunassa olevaa puhekuplaa napauttamalla näkyviin tulee musta osoitin. Kännykällä puhekupla löytyy ruudun oikeasta alakulmasta.
 • Klikkaa osoitin kartalla haluamaasi kohtaan. Näkyviin ilmestyy kommenttikenttä.
 • Kenttään täytyy kirjoittaa, jotta vastauksen voi jättää.
 • Anna halutessasi nimesi tai jätä nimikenttä tyhjäksi, jolloin vastaus tallentuu anonyyminä. Huomio, että nimesi tulee näkyviin kaikille vastaajille.
 • Napauta vielä kentän oikeassa alareunassa olevaa Post-näppäintä tallentaaksesi vastauksesi. Julkaistuasi vastauksen, sitä ei voi enää muokata.  

Kartalla voi liikkua hiirellä raahaamalla. Karttanäkymää voi lähentää ja loitontaa sivun oikeasta alakulmasta löytyvillä + ja – painikkeilla. 

Kyselyn tulokset jäävät Iisalmen kaupungin kaavoitusyksikön käyttöön. Valittuja kommentteja voidaan käyttää viheraluejärjestelmän raportissa ilman tunnistetietoja. 

Kyselyyn voi vastata myös paperilla

Kyselyyn voi vastata paperisena kirjastolla (Kulttuurikeskus, Kirkkopuistonkatu 9) ja 22.7.2024 jälkeen myös uimahallilla (Joukolankatu 15).

Puistossa lapsia, taustalla järvi.

Tavoiteaikataulu

Viheraluejärjestelmätyön taustaa

Viheraluejärjestelmä ohjaa suunnittelua ja kunnossapitoa

Viheraluejärjestelmä ohjaa viheralueiden suunnittelua ja kunnossapitoa.

 • Iisalmen yleiskaavatyö on valmistunut ja myös se nojaa uudistettavaan viheraluejärjestelmään.
 • Asemakaavoituksessa viheraluejärjestelmä on ohjannut ja tulee ohjaamaan viheralueiden ja reitistöjen suunnittelua.
 • Viheraluejärjestelmää hyödynnetään kaupungin yleisten alueiden suunnitellussa ja hoidossa.

Viheraluejärjestelmän päivitystarpeet

Viheraluejärjestelmän uudistamis- ja täydentämistarpeet liittyvät etenkin toimintaympäristön muutokseen: esimerkiksi ilmastonmuutos ja siihen sopeutuminen sekä luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ovat nousseet huomioitaviksi teemoiksi alueidenkäytön suunnittelussa.

Iisalmen kaupunkistrategiassa tavoitteina on mm. tiivis yhdyskuntarakenne, toimiva ja hyvin saavutettava palveluverkko sekä puisto- ja liikuntareittien kokonaisuus, joka houkuttelee ihmisiä liikkumaan. Myös Iisalmen ilmastosuunnitelmassa on viheraluejärjestelmätyöhön kytkeytyviä tavoitteita.

Uudistamistyössä konsulttina toimii Nomaji maisema-arkkitehdit ja työtä ohjaa kaupungin puolelta ohjausryhmä.

Iisalmen keskusta-alueen viheraluejärjestelmä, 2004

Lisätietoja

Katutyömaa

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen vaativat monitahoista yhteistyötä eri asiantuntijoiden, viranomaisten ja sidosryhmien välillä, jotta saavutetaan turvallisia, toimivia ja esteettisiä kaupunkiympäristöjä. Lisäksi kestävän kehityksen periaatteet, kuten ympäristöystävällisyys ja sosiaalinen kestävyys, ovat yhä tärkeämpiä näkökohtia suunnittelussa ja rakentamisessa.

Katujen ja yleisten alueiden suunnittelu ja rakentaminen
Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä annettiin 412 ääntä – työryhmä esittää toteutettaviksi ulkoilmaelokuvatapahtumaa ja näköalatornia Paloisvuorelle

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Maaliskuussa kuntalaiset pääsivät äänestämään työryhmän valitsemien kuuden ehdotuksen joukosta omia suosikkejaan. Ääniä annettiin yhteensä 412 ja kärkiehdokkaiksi nousivat mm. näköalatorni Paloisvuorelle ja ulkoilmaelokuvatapahtuma. Talousarvioon on varattu yhteensä 100 000 euroa, jolla tulee kattaa valittavien toimenpiteiden toteutus vuonna 2024. Lopullisen toimeenpanopäätöksen tekee Iisalmen kaupunginhallitus.

 

 

Lähde mukaan kohti ilmastosisukasta arkea!

Tiedätkö, mikä on hiilijalanjälkesi ja miten voit vaikuttaa siihen? Jokaisella valinnalla on merkitystä ja nyt on aika tehdä muutos kestävän elämäntavan edistämiseksi.