Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain määrärahasta yleisten alueiden rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Vuosittain Kadut ja ympäristö -vastuualue laatii työohjelman, jonka tekninen lautakunta hyväksyy. Kuluvan vuoden työohjelman mukaiset rakentamis- ja peruskorjauskohteet julkaistaan kevättalvella Iisalmen Sanomissa sekä kaupungin verkkosivulla.

Ennen rakentamista tai peruskorjausta laaditaan katusuunnitelma, joka asetetaan yleisesti nähtäville 2 viikon ajaksi. Suunnitelmasta käy ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet.

Katusuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksen periaatteella. Vuorovaikutus tarkoittaa, että kaikille osallisille, kuten alueen maanomistajille ja niille tahoille, joiden asumiseen tai toimintaan suunnittelu saattaa vaikuttaa, varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen suunnitelmien valmisteluvaiheessa.

Viher- ja liikunta-alueiden suunnittelu

Tavoitteena on ympäristöltään luonnonkauniin Iisalmen säilyminen jatkossakin “Vihreänä Kaupunkina”. Iisalmen kaupungille on laadittu Viheraluejärjestelmä -suunnitelma, jonka tarkoituksena on turvata kaupunkivihreän säilyminen keskusta-alueella.

Suunnitelma on pohjana kaikelle muulle suunnittelulle. Näin turvataan keskeisten puistojen, kevyen liikenteen reittien sekä kaupunkiluonnon säilyminen ja kehittäminen. Viheraluejärjestelmän hyväksyi kaupunginvaltuusto joulukuussa 2004.

Liikunta-alueiden suunnittelua ohjaa vuonna 2022 valmistunut liikuntaolosuhteiden kehittämissuunnitelma. Suunnitelman löydät tältä sivustolta.

Toimi näin

Valmistelun luonnosvaiheesta ilmoitetaan kiinteistöjen omistajille/haltijoille kirjeitse. Luonnoksen nähtävillä olosta julkaistaan ilmoitus Iisalmen Sanomissa sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

Ennen teknisen lautakunnan hyväksymistä suunnitelmaehdotukset pidetään nähtävillä 14 päivän ajan Teknisen ja ympäristö -toimialan suunnitteluyksikössä (kaupungintalo 1. kerros) sekä Iisalmen kaupungin verkkosivulla. Tänä aikana osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä suunnitelmaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset on jätettävä kirjallisena kaupungintalon kirjaamoon. Suunnitelmaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan Iisalmen Sanomissa sekä virallisella ilmoitustaululla.

Nähtävillä olevat suunnitelmat

Lisää aiheesta

Ota yhteyttä