Siirry sisältöön

Ajankohtaista

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 6.5.–4.6.2024 ja kaavamuutosehdotuksen esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 21.5.2024.

Kaavaehdotuksesta saatu palaute ei aiheuta muutoksia kaavakartalle ja kaava etenee tekniseen lautakuntaan 12.6.2024. Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyy
asemakaavamuutoksen ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja
kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä.

Kaavan käsittelyvaiheet

Kaavaprosessin vaiheet ovat aloitusvaihe, luonnosvaihe, ehdotusvaihe, hyväksyminen. Nyt olemme hyväksymisvaiheessa.

Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella. Aiheeseen liittyvä keskustelutilaisuus järjestettiin 19.9.2023.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 11.–29.9.2023.

Luonnosvaihe

Tekninen lautakunta päätti 15.11.2023 § 147(siirryt toiseen palveluun) asettaa kaavaluonnoksen nähtäville.

Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 27.11.–29.12.2023. 
Kaavaluonnoksen esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 7.12.2023. 

Luonnosvaiheessa nähtävillä pidetty aineisto

Nähtävilläolon jälkeen luonnoksesta saatu palaute käsitellään ja kaavaa edistetään ehdotukseksi.

Hyväksymisvaihe (meneillään)

Kaavaehdotuksesta saatu palaute ei aiheuta muutoksia kaavakarttaan.

Tekniselle lautakunnalle 12.6.2024 esitetään, että se hyväksyy asemakaavamuutoksen ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä.

Suunnittelualue

Ota yhteyttä

Ajankohtaista kaavoituksesta

Vastaa kyselyyn viheralueista!

Iisalmen kaupungilla on käynnistynyt viheraluejärjestelmän päivitystyö. Kaipaamme kaupunkilaisilta arvokkaita mielipiteitä viher- ja virkistysalueista.