Siirry sisältöön

Turvallinen koulumatka

Ylä-Savon kouluissa on kuluneen vuoden aikana kiinnitetty huomiota turvalliseen ja ympäristöystävälliseen koulumatkaliikkumiseen. Kouluille laadittiin suunnitelmat, joissa autokyyteihin ja koulukuljetuksiin liittyviä saattoliikennepaikkoja kehitetään turvallisemmiksi ja toimivammiksi pienin muutostöin tai kokonaan siirtämällä saattoliikenteen paikkaa. Lisäksi nuoret haastettiin itse pohtimaan miten turvallisuutta ja ympäristöystävällistä liikkumista voitaisiin parantaa.

Raportti koululaisten turvallisen ja viisaan liikkumisen edistämisestä Ylä-Savon kunnissa sekä kestävän liikkumisen suositukset koulukiinteistöjen ja niiden lähialueiden suunnitteluun löytyvät aineistosta tällä sivulla.

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon ja Siilinjärven yhteinen liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui v. 2017. Suunnitelma sisältää katsauksen seudun väestökehitykseen ja yhdyskuntarakenteen muutoksiin, liikennejärjestelmän ja asukkaiden liikkumisen nykytilaan sekä liikenneturvallisuustilanteeseen. Nykytilanteesta tehtyjen havaintojen perusteella liikenneturvallisuudelle ja sen kehittämiselle on kuvattu visio ja asetettu tavoitteet liikenneturvallisuustyön kohdentamiseksi. Suunnitelma sisältää myös ehdotuksen liikenneturvallisuustyön jatkuvasta toimintamallista. Suunnitelman painopisteenä olivat kuhunkin kuntaan mahdollisimman toteuttamiskelpoiset ja realistiset toimenpidelistat liikenneympäristön ja esteettömyyden parantamiseksi. Liikenneturvallisuussuunnitelma on ladattavissa Ely-keskuksen sivuilta tai sivun oikean laidan linkistä.

Ydinkeskustan kehittämissuunnitelma

Liikenneturvallisuus

Ydinkeskustan kehittämissuunnitelman tavoitteena on tehdä ydinkeskustan katutiloista kävelypainotteisia. Suunnitelmassa on esitetty, että ydinkeskustan sisäiset kadut Savonkatu, Louhenkatu ja Kauppakatu muutetaan kukin kahden korttelin matkalta yksisuuntaiseksi. Yksisuuntainen ajoneuvoliikenne mahdollistaa ajoratojen kaventamisen ja jalkakäytävien leventämisen niin, että kadunvarsipysäköinti säilyy. Leveämmillä kevyen liikenteen väylillä voidaan sallia myös pyöräily. Ajoratojen kaventamisella ja risteysalueiden korottamisilla alennetaan ajonopeuksia.

Pohjolankadun luonnetta on tarkoitus muuttaa ydinkeskustan kohdalla läpikulkuväylästä keskustabulevardiksi. Kaupunkikuvan parantamisen ohella tavoitteena on hillitä ajonopeuksia ja vähentää Pohjolankadun estevaikutusta. Jalkakäytävät levennetään nykyisten pysäköintiruutujen ulkoreunaan ja kadunvarsipysäköinti sallitaan matalan reunakiven yli ajaen. Pyöräily sallitaan näillä levennetyillä yhteiskäyttöalueilla.

Ydinkeskustassa ja sen reunamilla on lisäksi suunniteltu toteutettavaksi yhdistetyt jalankulku- ja pyörätiet Riistakadulle ja Päiviönkadulle. Näillä reiteillä täydennetään pohjois-eteläsuuntaista ja itä-länsisuuntaista kevyen liikenteen verkostoa.

Kehittämissuunnitelmassa on myös esitetty tulevaisuudessa Päiviönkadun ja Pohjolankadun risteyksen sekä Kuutolankadun ja Pohjolankadun risteyksen muuttamista liikennevalo-ohjatuiksi. Suunnitellut liikennevalot on tarpeen toteuttaa liikennemäärien kasvaessa ja edellä mainittujen ydinkeskustan katujen suuntamuutosten vaikutuksesta.

Esteettömyys ja viihtyisyys

Suunnitellut kävelypainotteiset kadut parantavat esteetöntä liikkumista ja ympäristön viihtyisyyttä. Kadut rakennetaan siten, että korkeat reunakivet poistuvat ja liikkeiden sisäänkäyntejä parannetaan mahdollisuuksien mukaan. Kaduille lisätään viheristutuksia ja kalusteita kuten pyörätelineitä, roska-astioita ja penkkejä. Lisäksi katutilojen valaistusta uusitaan ja parannetaan.

Ydinkeskustan kehittämissuunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä edistetään erityisesti keskustan liikenneturvallisuutta, mutta myös julkisten tilojen yleistä turvallisuutta.

Ydinkeskustan kehittämissuunnitelmassa esitettyjen vaihtoehtojen pohjalta on laadittu ydinkeskustan liikennesuunnitelma, jossa on laadittu liikenteen toimivuustarkastelut sekä määritetty toimivuuden edellyttämät toimenpiteet katuverkolla. Ydinkeskustan liikennesuunnitelmaan voi tarkemmin tutustua sivun oikean laidan linkistä.

Aiheesta lisää

Ota yhteyttä