Siirry sisältöön

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU) -hanke käynnisti laajan 15 kunnan välisen ilmastoyhteistyön. Hanke tähtää ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja ilmastotyön juurruttamiseen kuntien jokapäiväiseen toimintaan. Näkyvä ja avoin ilmastotyö tulee lisäämään Pohjois-Savon maakunnan ja seutujen vetovoimaa muun muassa elinkeinoelämän keskuudessa.

SISU-hankkeessa kehitetään ilmastoasioista viestimistä, ilmastotoimien seurantaa ja ympäristövastuullisuuden huomioimista kuntien tekemissä hankinnoissa sekä juurrutetaan ilmastotyötä kuntien jokapäiväiseen työhön, talouden pitoon ja päätöksentekoon. Hankkeen avulla ilmastotyötä jo pidempään tehneet kunnat voivat olla esimerkkinä kunnille, jotka vasta aloittavat ilmastotyötään. Kolmivuotisen hankkeen avulla tuetaan kuntaorganisaatioiden työntekijöitä ilmastotyössä sekä toteutetaan erilaisia kampanjoita ja tapahtumia asukkaille ja yrityksille.

Hanke toteutetaan ryhmähankkeena, jonka päätoteuttajana toimii Kuopion kaupunki, osatoteuttajina ovat Iisalmen kaupunki, Navitas Kehitys Oy sekä Kehitysyhtiö SavoGrow Oy. Ilmastotyötä kunnissa vievät eteenpäin seudulliset ilmastokoordinaattorit ja kokonaistoteutusta koordinoiva projekti- ja viestintävastaava. SISU-hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä mukana olevat kunnat. Hankeaika 2023-2025.

Kartta SISU-hankekunnista: Iisalmi, Joroinen, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Varkaus, Vesanto.
SISU-hankkeessa mukana olevat kunnat näkyvät kartassa vihreällä, sävyt osatoteuttajittain.

Hankkeen tavoitteet ja kärkitoimet

 • Ilmastokoordinaattoritoimintamallin rakentaminen ja toteuttaminen
 • Seudullisen ilmasto-ohjelman seuranta, päivittäminen ja koordinointi
 • Kuntakohtaisten ilmastosuunnitelmien toimeenpano ja toimenpiteiden konkreettinen toteuttaminen, ilmastotyön aloittaminen ja ilmastosuunnitelman laadinta Sonkajärvellä
 • Ilmastotavoitteiden etenemisen seuranta ja mittaaminen on kaikkien nähtävillä ja seurattavissa
 • Ilmastojohtamisen kehittäminen ja ilmastotoimien vienti talouteen
 • Ilmastoviestintä kunnissa ja kuntien sekä seutujen välillä
 • Ilmastoystävälliset hankinnat
 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen

Hankkeen Iisalmen toteutus

SISU-hankkeen Iisalmen kaupungin osatoteutuksessa ovat mukana Iisalmen lisäksi Kiuruvesi, Lapinlahti ja Sonkajärvi. Ilmastokoordinaattori työskentelee kunnissa seuraavasti:

 • Iisalmessa maanantaisin ja perjantaisin
 • Lapinlahdella tiistaisin
 • Kiuruvedellä keskiviikkoisin
 • Sonkajärvellä torstaisin

Ota yhteyttä

Aiheesta lisää

SISU-hankkeen toteuttajien ja rahoittajien logot: Euroopan unionin osarahoittama, Pohjois-Savon liitto, Kuopion ja Iisalmen kaupungit, Navitas Kehitys Oy, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy sekä SISU-hankkeen logo.

Ympäristövastuullisuus

Yksi Iisalmen kaupungin strateginen arvo on luoda vastuullista tulevaisuuden elinympäristöä. Huolehtiakseen luonnosta ja ympäristöstä sekä huomioidakseen vastuullisuuden päätöksenteossa tulee kaupungin olla tietoinen oman toimintansa vaikutuksista ympäristöön ja ilmastoon sekä siitä miten mahdolliset negatiiviset vaikutukset voidaan päätös kerrallaan minimoida.

Ympäristövastuullisuus
Tutustu yrittäjyyskasvatuksen polkuun

Tulos-hankkeen aikana laadittu yrittäjyyskasvatuksen polku on nyt luettavissa. Polun tavoitteena on mahdollistaa eri tahojen yhteistyö ja erilaisten toimenpiteiden kokeileminen yhdessä.

Yritys-twist pilotoitu onnistuneesti

Tulos-hankkeen myötä twist-kesätyön aikana pilotoitiin yritys-twist. Twist-kesätyö on Iisalmen kaupungin nuorisopalvelujen oma kesätyömuoto yläkoulun 7-8lk. oppilaille.  Yritys-twistissä kesätyöntekijät tutustuivat iisalmelaisiin yrityksiin sekä pääsivät tekemään erilaisia työtehtäviä yrityksissä.

Seudullinen matkailijakysely

1.6.2024 starttaa seudulla matkailijakävijätutkimus, jonka avulla keräämme tietoa täällä vierailleiden käyttämistä palveluista ja alueelle jäävästä matkailutulosta.

Pito- ja vetovoimatoimenpiteiden ideointia paikallisessa URBACT-toimintaryhmässä

Kesällä 2023 käynnistyneessä kansainvälisessä URBACT – Residents of the Future -hankkeessa on edetty siihen vaiheeseen, kun hankkeella pilotoitavia toimenpiteitä aletaan suunnitella paikallisella tasolla.

Seudullisen matkailuhankkeen kuulumiset

Ensimmäiset työpajat toteutettiin huhtikuussa. Peräti 21 matkailualan yritystä ja toimijaa kokoontui verkostoitumistyöpajaan Iisalmessa. Haluaisitko sinä tai yrityksesi tulla osaksi matkailutoimialaa?

Kehitystyötä paikallisessa URBACT-toimintaryhmässä

Työpajamaisessa työskentelyssä hyödynnetään URBACT-ohjelman suosimia työkaluja, joiden avulla hankkeen teeman mukaisesti pyritään löytämään ratkaisuja pienenevän väkiluvun tuomiin haasteisiin, työvoimapulaan sekä vetovoiman kehittämiseen.