Siirry sisältöön

Hankeinfo

Residents of the Future on URBACT -ohjelman alla oleva EU-rahoitteinen verkostohanke, jonka toiminta-aika on 1.6.2023 – 31.12.2025. Hankkeen kokonaisbudjetti on 827.455,43 €, ja EU-rahoituksen osuus on 587.505,54 €. Hanketta on toteuttamassa yhteensä 9 eurooppalaista pientä tai keskisuurta kuntaa ja kaupunkia:

Kroatian Šibenik on hankkeen pääkumppanina toimiva kaupunki, muut kunnat ja kaupungit ovat projektikumppaneita. Iisalmen kaupungin Residents of the Future -hanketiimi koostuu kahdesta henkilöstä elinvoimapalveluista, jotka koordinoivat paikallista toimintaa.

Residents of the Future -verkoston edustajat ryhmäkuvassa.

Ratkaisuja ja toimia yhteiseen ongelmaan kansainvälisellä tasolla

Hankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja pienenevän väkiluvun tuomiin haasteisiin, työvoimapulaan sekä vetovoiman kehittämiseen. Ratkaisuja esitettyihin haasteisiin haetaan kolmen eri teeman osa-alueilta:

  • Kaupunkibrändin kehittäminen
  • Digitaalisen murroksen hyödyntäminen (monipaikkaisuus, etätyöt)
  • Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen mahdollisuudet (uudet liiketoimintamahdollisuudet)
Verkoston esittely URBACT-sivustolla (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Hankkeen toimenpiteet

Kaikissa hankkeen eri vaiheissa ja tekemisessä tähdätään siihen, että sen päättyessä lopputuloksena jokaisella mukana olevalla kunnalla ja kaupungilla olisi valmis kokonaisvaltainen toimintasuunnitelma, jota on työstetty yhdessä saaden siihen sisältöä, ideoita ja inspiraatiota eri kumppaneilta.

Tärkeimpiä elementtejä hankkeessa on jokaisen osallistuvan kunnan/kaupungin oma sisäinen URBACT Local Group (ULG ) eli paikallinen toimintaryhmä, joka on toiminnassa koko hankkeen ajan. Ryhmään tarvitaan n. 10-20 hengen kokoonpano paikallisista toimijoista, joilta löytyy halu keskustella hankkeen käsittelemistä haasteista ja etsiä ratkaisuja niihin yhdessä paikallisella tasolla. Iisalmen URBACT toimintaryhmä on perustettu ja aktivoitunut syksyn 2023 aikana.

Hankkeen aikana voidaan pilotoida ja kokeilla pieniä toimenpiteitä, joita voidaan kirjata tulevaan toimintasuunnitelmaan. Kokeilut voivat olla esim. sisäisiä pitovoimatapahtumia, vetovoimaponnistuksia tai digitaalisuuteen ja vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä.

Hankkeeseen kuuluu myös kasvotusten tapahtuvia verkostotapaamisia, johon kaikkien kumppanimaiden edustajia osallistuu. Tapaamisia järjestetään kuudessa eri maassa hankkeen toiminta-aikana, 2-3 kpl per vuosi.

Hankkeen verkostotapaamiset

Syyskuu 2023: Ensimmäinen verkostotapaaminen “Getting ready for action!” järjestettiin Kroatian Šibenikissä 27.-28.9.2023. Tapaamisen keskiössä oli luoda yhteishenkeä hankeverkoston kumppaneiden kesken sekä tutustua jokaiseen kaupunkiin/kuntaan sekä niiden vahvuuksiin ja ongelmakohtiin paremmin. Lisäksi verkostotapaamisessa annettiin jokaiselle kumppanille valmiudet paikallisen toiminnan käynnistämiseen ja sen koordinointiin. Tapaamisen teemoihin kuului myös vihreän siirtymän teemoihin liittyviä koulutuksia sekä tutustumisvierailu co-working-tiloja tarjoavan yrittäjätoiminnan keskukseen, Trokutiin.

Verkostotapaamisen ensimmäisen päivän tunnelmia Šibenikin kirjastossa.

Huhtikuu 2024: Hankkeen toinen verkostotapaaminen pidettiin Ranskassa Saint-Quentinin kaupungissa 9.-11.4.2024. Tapaamisen teemana oli digitaalinen transformaatio, johon liittyviä erilaisia koulutuskokonaisuuksia kuuluikin ohjelmaan. Verkostotapaamisessa syvennyttiin myös URBACT-ohjelman mukaisiin oppeihin mm. toimenpiteiden testaamisesta. Lisäksi ohjelmaan kuului koulutustuokio hackathonin suunnittelusta ja järjestämisestä sekä tutustumiskäyntejä mm. paikalliseen yrityshautomoon ja innovatiiviseen puistoon, joka tarjosi ilmaiseksi kävijöille erilaisia aktiviteetteja.

Saint-Quentinin verkostotapaamisessa kokoontumiset tapahtuivat upeissa puitteissa.

Toiminta paikallisessa URBACT toimintaryhmässä

Lokakuu 2023: Ensimmäinen URBACT toimintaryhmän kokoontuminen pidettiin 24.10.2023. Kokoontumiseen osallistui yhteensä 12 toimintaryhmän jäsentä. Tapaamisen sisältöihin kuului URBACT-ohjelman ja Residents of the Futuren yleisesittelyä toimintaryhmälle. Esityksessä käytiin läpi mm. hankkeen tavoitteet, budjetti, osallistuvat kumppanikaupungit, aikataulu, toimenpiteitä yms. Lisäksi esiteltiin, mitä kaikkea projektin puitteissa on tähän mennessä tapahtunut sekä kerrottiin lyhyesti, millaista antia on ollut kasvokkain tapahtuneissa tapaamisissa. Kokoontumisen aikana suoritettiin muutama ryhmätyö hyödyntäen URBACT työkaluja ”Stakeholders Ecosystem Map” ja “The power-interest matrix”. Pääasiallisena tavoitteena näissä ryhmätöissä oli saada kartoitettua yhdessä toimintaryhmän kanssa se, ketä muita toimintaryhmän jäsenistöön kannattaisi vielä kutsua, ja mitkä eri sektorit olisivat tärkeitä olla edustettuna toimintaryhmässä.

Joulukuu 2023: Toinen URBACT toimintaryhmän kokoontuminen oli 5.12.2023, ja tuolloin kokoontumiseen osallistui 14 toimintaryhmän jäsentä. Kokoontumisen tavoitteena oli saada määritellyksi Residents of the Future -projektin teemaa tukeva, pääasiallinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi paikallista toimintaa lähdetään viemään eteenpäin ja suunnittelemaan eri toimenpiteitä hankkeen aikana. Asiaan pureuduttiin jälleen ryhmätöiden kautta, ja niissä hyödynnettiin URBACT työkaluja ”Problem tree” sekä sen yhteydessä ”5 Whys”.

Maaliskuu 2024: Kolmas paikallisen URBACT toimintaryhmän kokoontuminen tapahtui 12.3.2024, ja osallistumaan pääsi tuolloin kuusi toimintaryhmän jäsentä. Kokoontumisen tavoitteena oli ideoida hankkeella pilotoitavia veto- ja pitovoimatoimenpiteitä jo aiemmin yhdessä määriteltyjen tavoitteiden pohjalta ryhmätyöskentelyn kautta. Ryhmätyössä hyödynnettiin tällä kertaa OPERA-työkalua. Vaikka hyviä ja kehityskelpoisia ideoita jo nousikin ryhmätyön tuloksena, tullaan toimenpiteitä suunnittelemaan vielä lisää seuraavassa toimintaryhmän kokoontumisessa, koska maaliskuun kokoontumisen osallistujamäärä oli vähäinen.

Euroopan karttakuva jossa näkyy Residents of the Future -verkoston kumppanimaat.
Residents of the Future -verkoston projektikumppanit kartalla.

Hankehenkilöstön yhteystiedot

Aiheesta lisää

Ajankohtaista

Tutustu yrittäjyyskasvatuksen polkuun

Tulos-hankkeen aikana laadittu yrittäjyyskasvatuksen polku on nyt luettavissa. Polun tavoitteena on mahdollistaa eri tahojen yhteistyö ja erilaisten toimenpiteiden kokeileminen yhdessä.

Yritys-twist pilotoitu onnistuneesti

Tulos-hankkeen myötä twist-kesätyön aikana pilotoitiin yritys-twist. Twist-kesätyö on Iisalmen kaupungin nuorisopalvelujen oma kesätyömuoto yläkoulun 7-8lk. oppilaille.  Yritys-twistissä kesätyöntekijät tutustuivat iisalmelaisiin yrityksiin sekä pääsivät tekemään erilaisia työtehtäviä yrityksissä.

Seudullinen matkailijakysely

1.6.2024 starttaa seudulla matkailijakävijätutkimus, jonka avulla keräämme tietoa täällä vierailleiden käyttämistä palveluista ja alueelle jäävästä matkailutulosta.

Pito- ja vetovoimatoimenpiteiden ideointia paikallisessa URBACT-toimintaryhmässä

Kesällä 2023 käynnistyneessä kansainvälisessä URBACT – Residents of the Future -hankkeessa on edetty siihen vaiheeseen, kun hankkeella pilotoitavia toimenpiteitä aletaan suunnitella paikallisella tasolla.

Seudullisen matkailuhankkeen kuulumiset

Ensimmäiset työpajat toteutettiin huhtikuussa. Peräti 21 matkailualan yritystä ja toimijaa kokoontui verkostoitumistyöpajaan Iisalmessa. Haluaisitko sinä tai yrityksesi tulla osaksi matkailutoimialaa?

Kehitystyötä paikallisessa URBACT-toimintaryhmässä

Työpajamaisessa työskentelyssä hyödynnetään URBACT-ohjelman suosimia työkaluja, joiden avulla hankkeen teeman mukaisesti pyritään löytämään ratkaisuja pienenevän väkiluvun tuomiin haasteisiin, työvoimapulaan sekä vetovoiman kehittämiseen.