Siirry sisältöön

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena on tukea Ylä-Savon matkailualan yritysten kasvua verkostoitumisen ja yhteistyön kautta. Vastuullinen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä asiakaskokemuksen parantaminen luo yrityskohtaista asiakastyytyväisyyttä ja parempaa kannattavuutta sekä edistää kestävän matkailun tavoitteita. Tavoitteena on myös kasvattaa alueen houkuttelevuutta ja saavutettavuutta Iisalmi ja tienoot -matkailuverkoston avulla.

Kansainvälistymisen kautta haetaan mahdollisuutta laajentaa liiketoimintaa ja tavoittaa uusia asiakkaita eri kohderyhmistä ja erityisryhmistä. Hanke tukee matkailualan toimijoita digitaalisuuden hyödyntämisessä ja lisäksi tiedolla johtamista vahvistetaan niin yritystasolla kuin aluekehityksessä. Iisalmessa sijaitsevan kulttuuriperinnöllisesti tärkeän Mansikkaniemen alueen esteettömyyttä parannetaan investointien avulla, joka mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen.

Miksi yhteistyö ja liiketoiminnan kehittäminen on tärkeää?

Matkailualalla toimii pieniä yrityksiä, ja jopa perheyrityksiä, joissa resurssit kehitystyöhän ovat rajalliset ja aikaa ei riitä vaikkapa nettisivujen päivittämiseen tai uusien asiakkaiden hankintaan. Yrityksen pyörittäminen vaatii monenlaista osaamista yrittäjältä. Tähän vastataan hanketyöllä.

Hankkeen työntekijöinä olemme mukana yhteisissä työpajoissa ja kuljemme rinnallasi niin halutessasi. Työpajojen vetäjät ovat alansa vahvoja ammattilaisia. Työpajoissa käydään läpi ennalta sovittuja aiheita, sinä voit kysyä heiltä juuri sinun yritystäsi koskevia asioita. Lisäksi joidenkin työpajojen jälkeen on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa. Näin voimme yhdessä viedä sinun liiketoiminnallesi tärkeää asiaa.

Kahvikuppi, omena ja Juhani Ahon kirja

Kuka voi tulla mukaan hankkeeseen?

Jokainen seudun henkilö, yritys tai toimija, joka haluaa olla mukana kehittämässä alueen matkailupalveluita. Alueena Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Rautavaara ja Vieremä.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Ylä-Savon alueen matkailuyrittäjät ja tapahtumajärjestäjät, kuten esimerkiksi Iisalmi – ja tienoot -matkailubrändin alla toimivat matkailualan yritykset ja toimijat. Myös matkailualan yrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt sekä jollakin muulla toimialalla tällä hetkellä toimivat yritykset ja tahot, jotka miettivät toimintansa laajentamista matkailualalle tai yhteisten matkailutuotteiden kehittämistä ko. kohderyhmän kanssa.

Haluamme laajentaa verkostoa ja yhteistyötä. Kerro meille, jos

 • sinulla on vahva asiantuntijuus intohimostasi tai harrastuksestasi ja haluaisit kertoa siitä muille
 • tunnet seudun lintusuot, vesistöt tai lähimetsät kuin omat taskusi
 • haluaisit kertoa oman maatilan tai sukusi asuinpaikan tarinaa
 • haluaisit leipoa korvapuusteja tai marjapiirakkaa vieraiden kanssa
 • sinua kiinnostaisi kehittää Mansikkaniemen palveluita ja tuottaa niitä
 • olet taitava käsityöihminen
 • haluaisit tuottaa esteettömiä palveluita
 • ottaisit turistin mukaan pilkille tai ongelle

Työpakettien sisältö

1.  Pk-yritysten kasvu verkostoitumisen ja yhteistyön kautta

Luodaan yhteistyömalli, jossa tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Luodaan verkostojohtamisenmalli tukemaan matkailualan paikallisten ja maakunnallisen toimijoiden näkökulmasta. Nämä mallit antavat ajankohtaista tietoa syksyllä 2024 toteutettaviin tuotteistamisen työpajoihin.

2. Vastuullinen tuotteistaminen

Hyödynnetään asiakaskokemus, digitaalisuus, kohderyhmä- ja tuotekorttiajattelua, kun päivitetään olemassa olevia toimintoja tai kehitetään uusia tuotteita kohderyhmä ajattelun avulla. Uudet tuotteet pilotoidaan ja testataan käytännössä. Esteettömän matkailukohteen  ja -tuotteen kehittäminen pilottina Mansikkaniemen alueelle Iisalmessa. Työpajat tulevat sisältämään mm.

 • Yritykset toteuttavat vastuullisuuden käsikirjan oman liiketoiminnan tueksi
 • Paketoidaan tuotteita ja palveluita, jotta niitä on helppo ostaa
 • Digitaalinen saavutettavuus. Tuotteesi löytyy helposti netistä ja sen voi ostaa sieltä
 • Olemassa olevaa tai uutta palveluasi tai tuotettasi kehitetään houkuttelevaksi ja mietitään vastausta kysymykseen: “Miksi tämän tuotteet asiakas ostaisi ja miksi ei ostaisi?”
 • Kehitetään uusia tuotteita uusille kohderyhmille. Luodaan tuotekortti.

3. Matkailuyritysten kansainvälistyminen 

Käydään läpi kansainvälistymispolkua. Mitä se vaatii ja mitä tulisi vielä tehdä? Mistä kansainvälinen asiakas meidät löytää sekä maillaista tietoa hän etsii? Mitä digitaalinen ostopolku tarkoittaa, kun saksalainen turisti etsii tietoa Savosta tai Suomesta?

Kun meillä on valmiita ostettavia tuotepaketteja tarjolla, kartoitetaan B2B-jälleenmyyjiä Saksan markkinoilta. Tämän jälkeen voimme esitellä heille yrityksiä ja yrityksen palveluita.

4. Innovointi (ml. liiketoiminta ja markkinointiosaaminen)

Toimenpiteinä ovat ajantasaisen tutkimus- ja tilastotiedon tuottaminen matkailun kehittämisen tueksi sekä tapahtumien aluetaloudellisen merkityksen selvitys tapahtuma-analyysillä tiedollajohtamisen keinoin.

Mansikkaniemen investointi

Vuonna 2023 valmistui Koljonvirta-Mansikkaniemen esiselvitys, jonka tavoitteena on alueen pitkäjänteinen kehittäminen ja antaa vaihtoehtoja alueen kehittämiselle. Iisalmen kaupunki omistaa alueen. Alueella on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja -perintöä.

Mansikkaniemen yleissuunnittelu tehdään vuonna 2024 ja investointeja vuosina 2025 ja 2026. Hankkeen investointiosan keskeisenä tavoitteena on alueen historiaa kunnioittaen parantaa Mansikkaniemen alueen esteettömyyttä ja saavutettavuutta matkailu- ja virkistyskohteena. Toimenpiteiden pohjalta yritykset ja uudet toimijat voivat kehittää alueelle tuotteita ja palveluita työpajoissa.

Kustannukset ja rahoitus

Osallistumismaksua hankkeen toimintoihin osallistuvilta ei peritä. De minimis -tuki ilmoitus vaaditaan, joka tehdään yhdessä projektipäällikön kanssa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 496.143 €. Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto Euroopan oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF), Iisalmen kaupunki ja Ylä-Savon seuturahasto.

 • Kehittämisosion rahoitus on 354.043 €, josta EU-tuki on 80 %
 • Investointiosion rahoitus on 140.000 €, josta EU-tuki on 70 %

Tulevat työpajat

Tulemme täällä myöhemmin ilmoittamaan hankkeen tulossa olevista työpajoista.

Aiheesta lisää

Tule mukaan kehittämään palveluita!

Kutsumme sinut, matkailusta tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä kiinnostunut, kehittämään Ylä-Savon ja Rautavaaran matkailua! Koskaan ei ole liian myöhäistä olla mukana! Ole rohkeasti yhteydessä!

Ota yhteyttä

Matkailuhankkeen logopalkki
Laskettelijat Paloisvuorella

Pohjois-Savon matkailun alueorganisaatio

Pohjois-Savon matkailu Oy koordinoi alueen matkailutoimijoiden yhteistyötä, luo kansainvälisiä markkinoita ja kehittää toimialaa sekä edustaa alueen matkailutoimijoita sovituissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa, kuten Visit Finland ja Lakeland -yhteistyössä.

Pohjois-Savon Matkailu Oy (siirryt toiseen palveluun)
Tutustu yrittäjyyskasvatuksen polkuun

Tulos-hankkeen aikana laadittu yrittäjyyskasvatuksen polku on nyt luettavissa. Polun tavoitteena on mahdollistaa eri tahojen yhteistyö ja erilaisten toimenpiteiden kokeileminen yhdessä.

Yritys-twist pilotoitu onnistuneesti

Tulos-hankkeen myötä twist-kesätyön aikana pilotoitiin yritys-twist. Twist-kesätyö on Iisalmen kaupungin nuorisopalvelujen oma kesätyömuoto yläkoulun 7-8lk. oppilaille.  Yritys-twistissä kesätyöntekijät tutustuivat iisalmelaisiin yrityksiin sekä pääsivät tekemään erilaisia työtehtäviä yrityksissä.

Seudullinen matkailijakysely

1.6.2024 starttaa seudulla matkailijakävijätutkimus, jonka avulla keräämme tietoa täällä vierailleiden käyttämistä palveluista ja alueelle jäävästä matkailutulosta.

Pito- ja vetovoimatoimenpiteiden ideointia paikallisessa URBACT-toimintaryhmässä

Kesällä 2023 käynnistyneessä kansainvälisessä URBACT – Residents of the Future -hankkeessa on edetty siihen vaiheeseen, kun hankkeella pilotoitavia toimenpiteitä aletaan suunnitella paikallisella tasolla.

Seudullisen matkailuhankkeen kuulumiset

Ensimmäiset työpajat toteutettiin huhtikuussa. Peräti 21 matkailualan yritystä ja toimijaa kokoontui verkostoitumistyöpajaan Iisalmessa. Haluaisitko sinä tai yrityksesi tulla osaksi matkailutoimialaa?

Kehitystyötä paikallisessa URBACT-toimintaryhmässä

Työpajamaisessa työskentelyssä hyödynnetään URBACT-ohjelman suosimia työkaluja, joiden avulla hankkeen teeman mukaisesti pyritään löytämään ratkaisuja pienenevän väkiluvun tuomiin haasteisiin, työvoimapulaan sekä vetovoiman kehittämiseen.