Näiden avustusten tavoitteena on edistää ja ylläpitää monipuolista kansalaistoimintaa Iisalmessa sekä tukea järjestöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää toimintaa. Harkinnanvaraista kohdeavustusta hakiessa tulee määrittää kohde tai toiminta, johon avustusta haetaan. Avustusta voi hakea esimerkiksi yhdistyksen järjestämiin kerhoihin, ryhmiin, kursseihin, hankintoihin tai projekteihin. Avustusta ei myönnetä yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan toteuttamiseen.

Harkinnanvaraiset kaupunginhallituksen toiminta- ja kohdeavustukset siirrettiin vuoden 2023 alusta kaupunginhallituksen päätöksen (9.5.2022 § 119) mukaisesti sivistys- ja hyvinvointitoimialalle tapahtuma-avustuksia lukuun ottamatta. 

Päätösten valmistelussa huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin oman toiminnan, strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa. Avustusten myöntämisessä, hakemisessa, maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatetaan avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita. Mikäli avustuksen hakija on saanut kaupungilta muuta tukea toimintaansa, siitä tulee ilmoittaa avustushakemuksessa.

Kenelle?

Avustusta voivat hakea sosiaali- ja terveysjärjestöt, potilasjärjestöt ja yleishyödylliset järjestöt. Liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöt eivät voi hakea avustusta, eivätkä ne järjestöt, jotka kuuluvat sopimusperusteisten avustusten piiriin. Vammaisjärjestöt eivät voi hakea tätä kohdeavustusta liikuntatoimintaan.

Mihin ja miten haen avustusta?

Harkinnanvaraista kohdeavustusta hakiessa tulee määrittää kohde tai toiminta, johon avustusta haetaan. Avustusta voi hakea esimerkiksi yhdistyksen järjestämiin kerhoihin, ryhmiin, kursseihin, hankintoihin tai projekteihin. Avustusta ei myönnetä yhdistyksen sääntömääräisen toiminnan toteuttamiseen. 

Muut harkinnanvaraiset kohdeavustukset ovat olleet haettavana 29.1. – 8.3.2024 klo 15:00 saakka. Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Mahdolliset liitteet tulee toimittaa sähköpostitse kaupungin kirjaamoon kirjaamo@iisalmi.fi viimeistään 30.11.2024. Kaikki liitteet on toimitettava samalla kertaa. Avustusta ei makseta ennen liitteiden toimittamista.

Milloin päätökset tulevat?

Päätökset avustusten myöntämisestä tehdään huhtikuun aikana. Avustukset voidaan maksaa aikaisintaan myöntämispäätöksen saatua lainvoiman.

Mitä vastuita/velvoitteita avustuksen saajalla on?

Avustus voidaan maksaa, kun avustuksen saaja on toimittanut tarvittavat asiakirjat ja selvityksen edellisen vuoden avustuksen käytöstä. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on tilinpäätösasiakirjojen eli toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, tilintarkastus-/toiminnantarkastuskertomuksen ja voimassa olevien sääntöjen toimittaminen kaupungille. Avustuksensaajan tulee myöhemmin toimittaa selvitys avustuksen käytöstä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 24.01.2023 § 10

Asioi sähköisesti

Voit hakea järjestösi yhteyshenkilönä Iisalmen kaupungin sivistys- ja hyvinvointitoimialan myöntämiä harkinnanvaraisia kohdeavustuksia sähköisellä verkkolomakkeella haun voimassaoloaikana.

Hakemuksen voi tehdä ainoastaan keväisin erikseen kaupungin verkkosivuilla ilmoitetulla hakuajalla.

Yhteystiedot

Ajankohtaista