Vuosittain myönnettävät avustukset

 • Toiminta-avustus: avustus, joka myönnetään yhdistysten sääntömääräisen toiminnan tukemiseen (euromääräisesti suurin avustusmuoto)
 • Koulutus- ja kurssiavustus: avustus järjestön toimintaan liittyvien suoritettujen koulutusten ja kurssien kuluihin (esim. valmentajakoulutus, ensiapukoulutus)
 • Liikunnan kohdeavustus: avustus liikuntatilojen ja -alueiden ylläpitoon, kunnossapitoon, rakentamiseen tai toimintaan liittyviin kalustohankintoihin
 • Jääseurojen kohdeavustus: avustus iisalmelaisille jääseuroille lähialueiden jäähallien käytöstä
 • Urheiluapurahat: apuraha menestyneille iisalmelaisille tai iisalmelaista järjestöä edustavalle urheilijoille
 • Vammaisjärjestöjen liikunnan toiminta-avustus: avustus, joka myönnetään vammaisjärjestön liikuntatoimintaan

Avustusten aikataulut

 • Liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset / helmi-maaliskuu
 • Vammaisjärjestöjen liikunnan toiminta-avustus / helmi-maaliskuu
 • Liikunnan koulutus- ja kurssitoiminnan avustukset / haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa koulutuksesta/kurssista
 • Liikunnan kohdeavustukset / ei erillistä hakuaikaa
 • Jääseurojen kohdeavustukset / kevätkausi 31.1. mennessä, syyskausi 31.8. mennessä
 • Urheiluapurahat ja esitys vuoden seuratoimijoista / marraskuu

Avustusten myöntämisperusteet

Sivistys- ja hyvinvointitoimiajan myöntämiä liikunnan avustuksia voi hakea iisalmelaiset rekisteröityneet liikunta-, nuoriso- ja vammaisjärjestöt.

Avustusten myöntämisen yleiset periaatteet

 • Avustuksia myönnetään hakemuksesta iisalmelaisille yhdistyslain (503/1989) säännösten mukaisesti rekisteröityneille yhdistyksille tai muille rekisteröityneille yhteisöille, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden. Yhdistysten edellytetään toimivan yhdistys- ja kirjanpitolain mukaisesti. Avustuksia voidaan myöntää myös ei iisalmelaisen hakijan toimintaan, joka tapahtuu Iisalmen alueella ja kohdistuu iisalmelaisten hyväksi.
 • Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräaikaan mennessä. Hakemuksen liitteitä voidaan täydentää hakuajan jälkeen.
 • Avustusta myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan laatua ja laajuutta. Arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan suunnitelmallisuus ja hakijan oma rahoitusosuus sekä samalle hakijalle aiemmin myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksen toteutuminen.
 • Avustusta ei myönnetä samaan toimintaan, johon yhdistys/yhteisö on saanut tai saa avustusta toiselta Iisalmen kaupungin viranomaiselta tai toisesta avustuslajista. Lukuun ottamatta tapahtumatuki. Avustus harkitaan tapauskohtaisesti.
 • Myönnetty avustus on hakijakohtainen, eikä sitä saa siirtää edelleen muun yhdistyksen/yhteisön käytettäväksi.
 • Avustuksia ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin, joiden keskeinen tavoite on taloudellinen voitto, mainonta tai niihin verrattava toiminta.
 • Avustuksen saaneen yhdistyksen/yhteisön edellytetään julkaisevan toimintakertomuksessaan tai muulla asianmukaisella tavalla, että se on saanut Iisalmen kaupungilta avustusta.
 • Myönnetyllä avustuksella hakija voi kattaa hyväksytyistä toimintakuluistaan korkeintaan 70 %. Tämä ei koske kulttuuripalveluiden jakamia kohdeavustuksia.
 • Avustusta saaneen yhdistyksen/yhteisön on toimittava hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Mahdolliset erimielisyydet on pyrittävä selvittämään osapuolten välisissä neuvotteluissa.

Jokaisen avustusmuodon tarkemmat myöntämisperusteet löytyvät dokumentista Sivistys- ja hyvinvointitoimialan avustusten myöntämisperusteet.

Ajankohtaista