Iisalmen kaupungilta haettavat toiminta-avustukset myönnetään kulttuuriyhdistysten sääntömääräisen toiminnan tukemiseen. Kun toiminta-avustuksia jaetaan, otetaan huomioon kulttuuripalveluiden käytössä olevan määrärahan suuruus, yhdistyksen toiminnan laajuus, valtiolta, kunnalta ja seurakunnalta saadut avustukset ja taloudellinen asema. Toiminta-avustusten hakuaika on talvella, ja haku-ajasta ilmoitetaan vuosittain lehtikuulutuksella ja sähköisellä ilmoitustaululla.

Kulttuurin kohdeavustuksia voi hakea jatkuvana hakuna, ja niitä myönnetään niin pitkään kuin vuoden määrärahaa riittää. Avustuksia voidaan myöntää iisalmelaisille eri kulttuuri- ja taiteenalojen ammattilaisille, järjestöille ja yksittäisille taiteen harrastajille:

  • yksittäisen näyttelyn, konsertin tai tapahtuman järjestämis- ja materiaalikuluihin
  • julkaisukuluihin
  • kalusto- ja työvälinehankintoihin sekä muihin materiaalikustannuksiin.

Kohdeavustusta on mahdollista myöntää myös ei-iisalmelaisille toimijoille projekteihin, joiden tuotos kohdistuu Iisalmeen. Vakiintuneisiin, vuosittain toistuviin tapahtumiin ei myönnetä avustusta.

Kohdeavustus myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan ja se maksetaan kokonaisuudessaan sovittuna ajankohtana. Kohdeavustusten hakijoiden on esitettävä suunnitelma projektista, johon avustusta haetaan. Kohdeavustuksista on tehtävä selvitys seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Selvitykseen ei tarvitse liittää tositteita, mutta tositteet on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten. Kohdeavustusta ei voi käyttää pysyviin tilavuokriin eikä kiinteistökuluihin.

Asioi sähköisesti

Iisalmen kaupunki on siirtynyt toiminta- ja kohdeavustuksissa sähköiseen hakumenettelyyn. Ohesta löydät sähköiset avustushakemukset, joiden haku sulkeutuu automaattisesti kun hakuaika on päättynyt. Muistathan tehdä hakemuksesi ajoissa.

Yhteystiedot

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille, lippujen myynti sekä kirjaamon ja arkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Palveluajat
Ma–pe 09:00–15:30
Käyntiosoite
Palvelupaikka kartalla

Ota yhteyttä

Lainsäädäntö

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Ajankohtaista