Lapsi voi tarvita tukea yhdellä tai useammalla kehityksen osa-alueella. Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on lapsen tuen tarpeen mahdollisimman varhainen tunnistaminen, tuen tarpeen arviointi, tuen järjestäminen, mahdollisiin jatkotutkimuksiin ohjaaminen sekä monialainen yhteistyö. Tarkoituksena on turvata lapselle laadukas ja lapsen yksilölliset tarpeet huomioiva varhaiskasvatus.

Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on vanhempien ja kasvatushenkilöstön lapsesta tehtyjen havaintojen yhteinen tarkastelu tai aiemmin todettu lapsen tuen tarve. Lapsen tuen tarvetta arvioitaessa, suunniteltaessa ja toteutettaessa oleellista on tunnistaa lapsen vahvuudet ja kehitystarpeet sekä muodostaa lapsesta kokonaiskuva. Tärkeintä on tukea lapsen myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kasvua. Konkreettiset tukitoimet aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu. Tuen tarve, tavoitteet ja menetelmät kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Suunnitelma laaditaan yhdessä lapsen vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, varhaiskasvatuksen erityisopettajan sekä mahdollisten yhteistyötahojen, esim. neuvolan terveydenhoitajan, psykologin, terapeutin tai sosiaalityöntekijän kanssa. On tärkeää, että tavoitteita ja tukitoimia arvioidaan jatkuvasti lapsen arjessa.

Varhaiskasvatuksessa työskentelee neljä konsultoivaa varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, jotka ohjaavat tuen asioissa muuta varhaiskasvatuksen henkilöstöä. He kartoittavat lasten tukitoimien tarvetta ja järjestävät tarvittavaa tukea yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön, eri alojen asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien vastuualueet jakautuvat seuraavasti:

Aija-Marjut Laukkanen-Rytkönen (Maija Kahelin sijainen 30.6.2024 saakka)

 • Kangaslammin ja Edvin Laineen koulun esiopetusryhmät
 • Päiväkodit: Yksityinen päiväkoti Tuike ja yksityinen musiikkipäiväkoti Pilke Vipinä
 • Kunnallinen perhepäivähoito

Annamari Kurtelius

 • Päiväkodit: Paloisten päiväkoti, Peltosalmen päiväkoti, yksityinen päiväkoti Touhula Kangaslampi ja yksityinen päiväkoti Ruskolinna
 • Kauppis-Heikin koulun esiopetusryhmä
 • Syyslukukauden Sonkajärven varhaiskasvatus ja esiopetus

Eeva Ruotsalainen

 • Päiväkodit: Lumilinnan päiväkoti ja Kirkkopuiston Montessoripäiväkoti
 • Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit: Nallekarhu ja Päivänhelmi
 • Yksityinen perhepäivähoito
 • Kilpijärven koulun esiopetusryhmä

Jaana Puurtinen

 • Päiväkodit: Vuorohoito päiväkoti Simpukka ja yksityinen päiväkoti PikkuKengurun koti Oy
 • Mansikkaniemen koulun esiopetusryhmä

Yhteystiedot