Siirry sisältöön

Iisalmen kaupunki tarjoaa laadukasta perusopetusta kymmenessä alakoulussa ja yhdessä yläkoulussa. Tuntimäärät ovat valtakunnallista minimiä suuremmat. Lapsi käy koulua omassa lähikoulussaan, joka määräytyy asuinpaikan mukaan.

Iisalmeen muuttava oppilas

Kouluun ilmoittaudutaan oman lähikoulun rehtorille.

Lapsen alakoulu määräytyy hänen kotiosoitteensa perusteella. Alakouluja on kymmenen ja yläkouluja yksi.

Koulujen yhteystiedot ja oppilaaksiottoalueet näet alla olevista linkeistä.

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Elokuussa alkavaan kouluun ilmoittaudutaan helmikuun aikana Wilma-järjestelmän kautta.

Oppilaan asuinosoitteen mukainen lähikoulu ja ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen lähetetään koulutulokkaan kotiin tammikuun lopussa. Ilmoittautua voi myös puhelimitse virka-aikana koulun rehtorille/kansliaan ilmoittautumisaikana.

Lisätietoja ja tiedot oppilaan lähikoulusta näet alla olevista linkeistä.

Hakeminen muuhun kuin lähikouluun

Mikäli vanhemmat haluavat hakea koulupaikkaa muusta kuin omasta lähikoulusta tai perhe asuu koulun alkaessa toisella paikkakunnalla, koulupaikkaa haetaan liitteenä olevalla lomakkeella.

Päätöksen koulupaikasta tekee sivistys- ja hyvinvointi –toimialan toimialajohtaja. Olethan yhteydessä tulevan koulun rehtoriin koulun aloittamista koskevissa asioissa.

Tulosta hakulomake ja palauta lomakkeessa olevan ohjeen mukaan.

Hakeminen Montessori-painotteiseen opetukseen Edvin Laineen koulun 1.-2. luokalle

Montessoripainotteista opetusta annetaan Edvin Laineen koulun yhdysluokassa vuosiluokilla 1–2.

Luokalle haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä Wilman kautta. 

Montessoriopetus on opetusmenetelmä, jossa toiminnallinen oppimateriaali mahdollistaa oppijan yksilöllisen ja kiireettömän etenemisen. Työskentelytapa lisää yhteisöllisyyttä ja kasvattaa oppijaa ryhmän aktiiviseksi jäseneksi. Oppilasta ohjataan hänen yksilöllisten edellytystensä mukaan itsenäiseen työhön ja hän oppii jo varhain ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. 

Hakeminen musiikkipainotteiseen opetukseen Edvin Laineen koulun 3.-6. luokalle

Musiikkipainotteista opetusta järjestetään Edvin Laineen koulussa vuosiluokilla 3-6, joilla noudatetaan musiikin painotettua opetussuunnitelmaa.

Hakemisesta ja aikatauluista tiedotetaan Wilmassa tammikuussa ja hakemus tehdään sähköisesti Wilma-järjestelmässä. 

Oppilaat valitaan musiikkipainotteiseen opetukseen pääsykokeen perusteella. Jos oppilas on Ylä-Savon musiikkiopiston oppilas, hän saa paikan musiikkipainotteiseen opetukseen ilman pääsykoetta. Kaikki halukkaat 2-luokkalaiset voivat ilmoittautua ja osallistua pääsykokeeseen, joka järjestetään tammi-helmikuussa. 

Musiikkipainotteisessa opetuksessa valmistetaan vuosittain yhteinen konsertti. Ryhmät esiintyvät eri kokoonpanoissa erilaisissa tilaisuuksissa. Oppilailla on viikossa musiikkia neljä tuntia, jolloin opiskellaan äänenkäyttöä, laulamista (kuoro), bändisoittoa ja orkesterisoittoa. Tavoitteena on musiikkiharrastuksen löytäminen ja vahvistaminen.

Oppivelvollisuus ja opintojen keskeyttäminen

Oppivelvollisuus

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Opiskelu on maksutonta. Perusopetuksen päättötodistuksen saatuaan nuori jatkaa opintoja toisella asteella.

Oppivelvollisuus alkaa perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun lukuvuoden alkaessa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun nuori on tätä ennen hyväksytysti suorittanut toisen asteen tutkinnon eli lukion ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon tai niitä vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Oppivelvollisuuden tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen ja sivistys sekä edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti. Lisäksi oppivelvollisuuden tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa oppimiseroja ja lisätä koulutuksellista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja lasten ja nuorten hyvinvointia.

Opintojen keskeyttäminen

Alle 18-vuotias voi keskeyttää eli lopettaa opinnot, jos hänellä on siihen hyvä syy. Keskeyttämiseen täytyy pyytää lupa koulusta tai oppilaitoksesta. 

Oppivelvollisuus keskeytetään yleensä väliaikaisesti eli määräaikaisesti. Keskeytys on voimassa niin kauan kuin syy kestää. Nuori palaa keskeytyksen jälkeen jatkamaan opiskelua.

Oppivelvollisuus voidaan keskeyttää myös pysyvästi eli toistaiseksi. Se on mahdollista vain, jos pysyvä sairaus tai vamma estää opiskelun. 

Nuori voi keskeyttää opinnot, jos syy on:

  • sairaus tai vamma, joka estää opiskelun.  
  • äitiysvapaa, isyysvapaa tai vanhempainvapaa.
  • väliaikainen ulkomailla oleminen, esimerkiksi vaihto-opiskelu tai nuoren perhe muuttaa tilapäisesti ulkomaille.
  • vaikea elämäntilanne, joka estää opiskelun.

Urheiluakatemia

Urheiluakatemia on osa Juhani Ahon yläkoulun valinnaisainevalikoimaa ja se toteutetaan yhdessä alueen muiden oppilaitosten kanssa. Iisalmen seudun urheiluakatemia mahdollistaa opiskelun ja kilpaurheilun yhdistämisen Iisalmessa, Sonkajärvellä ja Vieremällä.

Tutustu aiheeseen alla olevasta linkistä.

koulu, jonka useat seinä ovat taideteoksia

Koulut

Iisalmessa on kymmenen alakoulua ja yksi yläkoulu. Lapsi käy koulua omassa lähikoulussaan, joka määräytyy asuinpaikan mukaan.

Koulut