Siirry sisältöön

Iisalmen kaupunki myöntää avustusta asuttujen yksityistien kunnossapitoon ja parantamiseen. Avustushakemukset tehdään sähköisessä verkkoasioinnissa Iisalmen tiekuntarekisterissä.

Tarvittaessa paperiset hakemuslomakkeet löytyvät kiinteistösihteeriltä Iisalmen kaupungintalolta. Ota yhteyttä ennen lomakkeiden hakemista.

Hakuaika yksityistieavustuksille on 1.2.2024 – 3.4.2024. Hakuajan ulkopuolella tulleita ja muille kuin vuoden 2024 lomakkeille tehtyjä avustushakemuksia ei käsitellä.

Kunnossapito- ja parantamisavustus

Kunnossapitoavustuksen avustussumma määräytyy tien luokituksen ja pysyvän asutuksen pituuden mukaan. Parantamisavustusta myönnetään kustannusarvion pohjalta.

Avustusta myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tieosuudelle.  

Jos tiekunta hakee avustusta myös tien parantamiseen, on hakemukseen liitettävä kustannusarvio ja selvitys tehtävästä toimenpiteestä sekä korjattava kohta (esim. 300 m tien alusta). Parantamistöiksi katsotaan mm. kantavuuden lisääminen karkealla murskeella, tarpeellinen (pinnan tasauksen mahdollistava) kulutuskerroksen lisäys käyttäen # 0/16 mursketta, rumpujen uusiminen, pienehköt sillan korjaukset ja ojitustyöt. Parantamisavustukset maksetaan vasta, kun parannustyöt on tehty ja kustannukset tiedossa. Työn valmistumisesta ilmoitettava erikseen kaupungille. Tiekunnan omavastuu on vähintään 20 % parantamiskuluista.

Iisalmen tiekuntarekisteri

Iisalmen tiekuntarekisteri- verkkoasioinnissa haetaan yksityistieavustuksia sähköisesti.

Iisalmen tiekuntarekisteri- verkkoasioinnissa haetaan yksityistien kunnossapitoavustuksia sähköisesti.
Suosittelemme, että käytät ensisijaisesti verkkoasiointia.

Yksityistierekisteri

Yksityistierekisteriin merkitään sellaiset yksityiset tiet, joille on perustettu tiekunta.

Yksityistiet ovat yksityisten maanomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityistierekisteriin merkitään sellaiset yksityiset tiet, joille on perustettu tiekunta. Rekisteristä selviää muun muassa tiekunnan nimi, tien tunnus ja yhteyshenkilön tiedot (mikäli tiedossa) sekä ne kiinteistöt, joiden alueella tie kulkee.

Yksityistiet ovat rekisterissä käyttöoikeusyksikköinä. Se tarkoittaa, että niiden sijainti voidaan näyttää kiinteistörekisterikartalla.

Toimitsijan tai hoitokunnan tehtävänä on ilmoittaa yhteystiedot merkittäväksi yksityistierekisteriin.

Yhteystiedot

Ajankohtaista