Kirjaamo

Voit toimittaa kaupungille osoitettuja asiakirjoja kirjaamoon.
Kirjaamossa asiakirjat kirjataan ja ne toimitetaan edelleen oikeaan yksikköön ja oikealle viranhaltijalle.

Kirjaamosta saat tietoa sekä vireillä olevien että päättyneiden hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajalta. Ilmoituksia voit lukea kaupungin verkkosivuilta.

Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi

Kirjaamo sijaitsee Iisalmen kaupungintalolla.

Palveluajat

Maanantai–perjantai 09:00–15:30

Aineisto- ja tietopalvelu

Kirjaamo tarjoaa tietopalvelua julkishallinnolle, tutkijoille ja opiskelijoille, tiedotusvälineille, yksityisille yhteisöille ja kansalaisille. Kirjaamosta saat tietoja käsittelyssä olevista asioita ja asiakirjoista. Kaupunginarkistosta asianosaiset saavat tarvittaessa jäljennöksiä heitä koskevista asiakirjoista, muun muassa päättötodistuksista. Kirjaamon ja kaupunginarkiston tietopalvelua hoitavat asianhallintavastaava ja asianhallintasihteeri.

Kaupunginarkistosta löytyvät mm. seuraavat arkistokokonaisuudet:

  • Iisalmen pitäjän 1892-1921 ja maalaiskunnan 1922-1969 arkistot
  • Kauppalan ja kaupungin osa-arkistot
  • Yksityisarkistokokoelmat ns. kotiseutuarkisto.

Vuodesta 2010 alkaen sosiaalihuollon asiakirjoista ja arkistosta vastaa Pohjois-Savon hyvinvointialue.

Tietopyynnöt

  • Saat kaupunginarkistoon siirretyistä asiakirjoista annettavat viralliset todistukset, otteet, jäljennökset ja selvitykset oikeiksi todistettuina asianhallintavastaavalta tai asianhallintasihteeriltä.
  • Keskusarkisto palvelee tutkijoita tutkimuksen lähteenä. Tutkijat voivat ottaa yhteyttä ja sopia ajan arkiston käytölle. Arkiston käyttö tapahtuu aina kaupunginarkiston henkilöstön valvonnassa.
  • Asiakirjoja voidaan lainata virkakäyttöön toiselle viranomaiselle, arkistolaitoksen yksikölle tai muuhun laitokseen, jossa niiden käyttö on valvottua ja säilyttäminen turvattua.
  • Asiakirjoja ei lainata yksityiskäyttöön, mutta asiakirjoja voidaan antaa luettavaksi ja jäljennettäväksi.
  • Tiedonanto on myös maksutonta, kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse tai asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvontavelvollisuuden piiriin. Muutoin Iisalmen kaupungin viranomaisten asiakirjoista ja tiedon antamisesta peritään kaupungille lunastusta ja maksuja kaupunginhallituksen hyväksymien perusteiden mukaan.
  • Asiakirjamaksu todistusjäljennöksestä tai vastaavasta on 20 euroa. Kopiontimaksu on 1 euro sivulta ja lisäksi mahdolliset todelliset postituskulut.
  • Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden, tai sähköisesti tietopyyntölomakkeella. Alla tietoa ja linkki tietopyyntölomakkeesta:

Tietopyyntölomake

Voit tehdä kaupungin asiakirjoista ja tiedoista tarvittaessa tietopyynnön.

Tällä lomakkeella voit tehdä kaupungin asiakirjoista ja tiedoista tietopyynnön.
Kuvaile lyhyesti mutta mahdollisimman tarkasti asia, asiakirjat tai muu tieto, mitä pyydät tällä tietopyyntölomakkeella. Esimerkiksi mitä asiaa pyyntö koskee, mikä on asiakirjan tyyppi ja mitä aikaa tietopyyntö koskee.
Lomake lähetetään Suomi-viestit palveluun. Lähettäminen vaatii kirjautumista ja tunnistautumista.

Yksityisarkistot

Yksityisarkiston arkistonmuodostajia voivat olla paikalliset yhdistysten, seurojen ja kansanliikkeiden arkistot, osuuskuntien ja liikelaitosten arkistot, perheiden, sukujen ja talojen arkistot sekä yksityishenkilöiden arkistot. Yksityisarkistojen sijoituspaikkana on kaupunginarkisto Kulttuurikeskuksessa.

Yksityisarkistojen luovutuksista ja vastaanotosta neuvotellaan aina tapauskohtaisesti etukäteen kaupungin arkistotoimesta ja asiakirjojen vastaanotosta vastaavan henkilön kanssa.

Yksityisarkistotoimesta ja vastaanottoperiaatteista on kerrottu tarkemmin kaupunginhallituksen hyväksymässä yksityisarkistotoimen ohjeessa.

Alla ohjeet ja lomakkeet:

Lisätietoa

Ajankohtaista

Yritysneuvonnassa on käytössä sähköinen ajanvaraus

Yritysasiantuntijoiden tapaamisajat ovat varattavissa myös sähköisen ajanvarauskalenterin kautta. Tapaamisvaihtoehtoina ajanvarausjärjestelmässä ovat joko perinteinen live-tapaaminen yritysneuvojan kanssa, etätapaaminen Teamsilla tai puhelinneuvonta.