Siirry sisältöön

Kotoutumislaki koskee kaikkia Suomessa asuvia maahanmuuttajia, joilla on ulkomaalaislaissa
tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa Suomessa, joiden oleskeluoikeus on rekisteröity tai joille
on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti.

Ylä-Savon kotoutumisohjelma

Kansainvälisyyspalvelut tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalveluja kaikille Ylä-Savossa asuville maahanmuuttajille. Järjestämme niin pakolaisten vastaanottamisen kuin myös työn, perhesiteen ja opiskelun perusteella maahan muuttaneiden kotouttamisen palvelut. Yhteistyötä tehdään viranomaisten, oppilaitosten sekä järjestöjen kanssa.

Kansainvälisyyspalvelut sijaitsevat Pohjolankatu 9 B, Naistentalolla Iisalmen keskustassa. Käynti toimistoon sisäpihan puolelta.

  • Palvelumme on avointa, vapaaehtoista ja maksutonta.
  • Käytössämme on laajat tulkkausmahdollisuudet.

Kotoutuminen Iisalmessa

Maahanmuuttajien kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttajat voivat osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan kuten muutkin maassa asuvat. Suomen kielen oppiminen on yksi tärkeä tekijä kotoutumisessa. Iisalmessa TE-toimistolla on suuri rooli kotouttamiskoulutuksen järjestämisessä. Myös järjestöt sekä seurakunnat ovat aktiivisesti mukana tukemassa maahanmuuttajien kotoutumista.

Maahanmuuttajat käyttävät samoja palveluita kuin muutkin kuntalaiset esimerkiksi terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja vapaa-ajan palvelut.

Kotoutumisesta Iisalmeen on kerrottu tarkemmin Ylä-Savon yhteisessä kotouttamisohjelmassa 2020-2023. Toimintaamme määrittää laki kotoutumisen edistämisestä.

ilmakuva Iisalmesta

Kansainvälisyyspalveluiden palvelupiste

Kansainvälisyyspalveluiden asiointipisteessä saat ohjaus- ja neuvonta-apua maahanmuuttoon, kotoutumiseen tai yritystoiminnan kansainvälistymiseen.

Me maahanmuuton, kotoutumisen ja kansainvälistymisen asiantuntijat autamme niin työnhakijoita kuin työnantajia. Käytämme tarvittaessa tulkkipalveluita helpottamaan asiointiasi.

Kaikki palvelumme ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia.

Pohjolankatu 9B, 74100 Iisalmi

Aukioloajat ja yhteydenotot

Olemme auki arkisin maanantaista perjantaihin.

  • Maanantai klo 9-11 ja klo 12-15
  • Tiistai klo 9-11 ja klo 12-15
  • Keskiviikko klo 12-15
  • Torstai klo 9-11 ja klo 12-15
  • Perjantai klo 9-11 ja klo 12-15

Voit olla yhteydessä meihin puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla tai WhatsApp-viestillä. Vastaamme yhteydenottopyyntöösi yleensä saman päivän aikana.

Yhteystietomme löytyvät alla olevista laatikoista.

Maahanmuuttajat työn, opiskelun tai perhesiteen perusteella

Maahanmuuttotyön asiantuntija Ulla Piippo palvelee kahdeksan kunnan alueelle Ylä-Savossa. Ylä-Savon alueeseen kuuluvat Iisalmi, Lapinlahti, Sonkajärvi, Vieremä, Kiuruvesi, Pielavesi, Keitele ja Rautavaara 

Maahanmuuttotyön asiantuntija antaa ohjausta ja neuvontaa työn, opiskelun tai perhesiteen perusteella Ylä-Savoon tulleille maahanmuuttajille ja pakolaistaustaisille, joiden kotoutumisaika on päättynyt.

Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Maahanmuuttotyön asiantuntija kertoo, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. Maahanmuuttotyön asiantuntija opastaa maahanmuuttajia kaikkien palveluita tuottavien tahojen pariin.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä. Asiakkuuden kestoa ei ole rajattu ja ohjausta ja neuvontaa saa niin arkielämän asioissa kuin lupa- ja kansalaisuusasioissa.

Maahanmuuttotyön asiantuntija antaa kansainvälisyys- ja maahanmuuttoneuvontaa myös työnantajille, yrityksille ja muille yhteistyökumppaneille. Neuvontaa saa niin arkisissa käytännön asioissa kuin maahanmuuttajien erityiskysymyksissä.

Kiintiöpakolaiset tai oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat

Pakolaisten palveluohjaajat Anni-Erika Ylönen ja Katja Hukkanen ottavat vastaan Iisalmeen ja lähikuntiin – Lapinlahti, Sonkajärvi, Vieremä ja Rautavaara – tulevat kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneet turvapaikan hakijat.

Kotouttamista ja arkiohjausta tehdään viiden kunnan alueella yhteistyössä alueen oppilaitosten, viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa.

Maahanmuuttajien työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluiden kotoutumisasiantuntijoiden työhön kuuluu vieraskielisten ja/tai kotoutujien kotoutumis- tai työllistymissuunnitelmien laadinta ja lausuntojen tekeminen. Suunnitelmassa sovitaan esimerkiksi suomenkielen koulutukseen osallistumisesta tai muusta kotoutumisesta edistävästä palvelusta (työkokeilut, palkkatukityö, ammatillinen koulutus).

Asiantuntijat ohjaavat ja neuvovat työllistymiseen sekä kouluttautumiseen liittyvissä kysymyksissä ja tarvittaessa avustavat työ- ja koulutuspaikan hakemisessa. Työllisyysasiantuntijat kertovat myös työnhakijan velvollisuuksista sekä oikeuksista.

Kansainvälisyyspalveluiden päällikkö

Työllisyys- ja kansainvälisyyspalveluiden yksikön päällikkönä toimii Virpi Jukarainen. Jukarainen vastaa työllisyys- ja kansainvälisyystiimien johtamisesta ja esimiestehtävistä

Jukarainen valmistelee työllisyyspalveluiden järjestämisessä 1.1.2025 tapahtuvaa TE24-uudistusta ja uuden toimintamallin mukaista työllisyys- ja palvelustrategiaa. Toimeenpanovalmistelua tukevien suunnitelmien laatiminen tapahtuu yhteistyössä muiden Ylä- ja Pohjois-Savon kuntien kanssa.

Jukaraisen työtehtäviin kuuluu työllisyyden kuntakokeilun johtaminen ja seudullinen koordinaatio sekä yhteistyö muihin Kuopion alueen kokeilun toimijoihin ja valtakunnallisiin verkostoihin.

Kansainvälisyyspalveluissa Jukarainen vastaa työalan kokonaiskoordinaatiosta, hallinnosta, hankkeiden valmistelusta ja niihin rahoituksen hakemisesta. Jukarainen toimii viranomaisverkostoissa, tekee alueellista  ja valtakunnallista yhteistyötä  sekä  tiedottaa alueen kuntiin kansainvälisyysasioista. 

Kesäinen valokuva puiden latvoista.

Tietoa Ukrainasta saapuvalle

Mikäli saavut Ukrainasta ja tarvitset tilapäistä suojelua tutustu Maahanmuuttoviraston (Migrin) sivuihin aiheesta. Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun tarkoituksena on, että väliaikaista suojelua voidaan tarjota nopeasti.

Alla olevasta linkistä pääset siirtymään Migrin sivuille, josta löytyy ajankohtaista ja päivitettyä tietoa tilapäisen mm. suojelun perusteista, hakuprosessista sekä tilapäisen suojelun jatkamisesta.

Lähikuvassa raikkaan sininen kukka, jossa kastepisaroita.

Ajankohtaista

Muutoksia Iisalmen kaupungin yrityspalveluissa

Iisalmen kaupunki uudistaa yrityspalveluidensa toimintaa lähestyvän TE-uudistuksen yhteydessä. Uudistuksessa TE-toimiston aiemmin tarjoamat työllisyys- ja työnantajapalvelut yhdistyvät kaupungin nykyisiin elinvoimapalveluihin.

Työnantaja – hyödynnä mahdollisuutesi työvoiman saamiseen

Työllisyyspalvelut tarjoavat työnantajille eri mahdollisuuksia työvoiman saamiseen. Autamme hyvinkin yksilöityjen työllistämisratkaisujen löytämisessä. Tavoitteemme on, että työ löytää tekijänsä.

Kysely työnantaja- ja yrityspalvelujen kehittämiseksi TE-uudistuksen yhteydessä – vastaa ja vaikuta!

TE-uudistus astuu voimaan vuoden 2025 alusta ja uudet työllisyysalueet aloittavat toimintansa. Ylä-Savon alueella halutaan valmisteluvaiheessa selvittää, mitä ja millaisia palveluita erityisesti yritykset ja työnantajat uudistuvilta palveluilta odottavat.

Työllisyyspalveluiden asiointipisteen aukioloaika muuttuu kesällä

Kesän muutokset ajanvarauksettoman asiointipisteen aukioloaikoihin.