Siirry sisältöön

Eläinten hyvinvoinnin valvonnasta säädetään laissa eläinten hyvinvoinnista ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. Lisäksi vanhat eläinlajikohtaiset valtioneuvoston asetukset ovat yhä voimassa. Lain tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta. Lain tarkoituksena on myös lisätä eläinten kunnioitusta ja hyvää kohtelua.

Ilmoituksen tekeminen eläinsuojeluun

Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot,  jotta eläinsuojelutarkastus voidaan suorittaa:

  • Ilmoittajan nimi
  • Puhelinnumero ja tarvittaessa sähköpostiosoite.

Eläinsuojeluviranomaisilla on vaitiolovelvollisuus ja he käsittelevät yhteystietojasi luottamuksellisesti eivätkä luovuta niitä ilmoituksen kohteelle.

Huom! Ilmoitukset käsitellään virka-aikaan. Virka-ajan ulkopuolella, kiireellisessä tapauksessa, otathan yhteyttä päivystävään kunnaneläinlääkäriin tai poliisiin.

Eläinten hyvinvoinnin tarkastusta varten valvontaviranomaisella tulee olla riittävä syy epäillä, että kohteessa menetellään eläinten hyvinvointisäädösten vastaisesti.

Valvontaeläinlääkärit eivät hoida seuraavia

Järjestysongelmat kuten naapurustoa häiritsevä koirien haukkuminen, vapaana kulkeva eläin tai muu vastaava ympäristölle haittaa aiheuttavat asia.

  • Koirat eivät saa aiheuttaa haukkumisella naapureille kohtuutonta meluhaittaa. Taloyhtiössä eläimestä aiheutuvasta melusta tai muusta haitasta kannattaa olla yhteydessä isännöitsijään tai taloyhtiön hallitukseen, mikäli keskustelu omistajan kanssa ei riitä. Järjestyslain vastaisesta metelöinnistä voi ilmoittaa poliisille. Jatkuva naapurin sisätiloihin kuuluva haukunta voi aiheuttaa myös terveydensuojelulain vastaisen meluhaitan. Terveydensuojelulain vastaisesta meluhaitasta voi olla yhteydestä kunnan ympäristöterveystarkastajaan.

Ylä-Savon Ympäristöterveyspalvelut yhteystiedot (avautuu uuteen ikkunaan)(avautuu uuteen ikkunaan)

Irrallaan kulkevan tai aggressiivisen eläimen toisille eläimille tai ihmisille aiheuttamat haitat. Asiasta voi tehdä rikosilmoituksen. Poliisilla on esitutkintaviranomaisena mahdollisuus kuulusteluun ja jo tapahtuneiden asioiden selvittämiseen.

Eläinten ostoon ja myyntiin liittyvät kiistat. Tällaisissa tapauksissa tulee olla ensisijaisesti yhteydessä toiseen osapuoleen ja selvittää asia hänen kanssaan. Eläinkauppaan liittyvissä kiistakysymyksissä voi olla yhteydessä kuluttaja-asiamieheen.

Eläinten väkivaltainen kohtelu. Eläimiin kohdistuva väkivalta ovat usein hyvin vaikeasti todistettavissa eläinten hyvinvoinnin valvomiseksi tehdyllä tarkastuksella. Näissä tapauksissa olisi hyvä saada todisteita esim. valokuvaamalla tai videoimalla, minkä jälkeen asiasta voi tehdä rikosilmoituksen. Poliisin tehtäviin kuuluu eläinten hyvinvoinnin valvonta sen lisäksi, että poliisi valvoo myös järjestys- ja metsästyslain noudattamista ja poliisilla on esitutkintaviranomaisena mahdollisuus kuulusteluun ja jo tapahtuneiden asioiden selvittämiseen.

Epäillessäsi eläintenhyvinvointilainsäädännön vastaista eläinten kohtelua voit tehdä ilmoituksen. Mikäli olet tehnyt ilmoituksen ja eläinten tilanteessa tapahtuu muutosta, on asiassa hyvä tehdä uusi ilmoitus.

Linkit lainsäädäntöön

Ota yhteyttä

Iisalmen kesäviestijän blogissa valokeilassa ovat tavalliset iisalmelaiset ihmeidentekijät

Iisalmen kaupungin markkinoinnissa ja viestinnässä toteutetaan monenlaisia toimia seudun osaajavetovoiman kehittämiseksi. Yhtenä kurkistusikkunana toiselta paikkakunnalta töiden vuoksi Iisalmeen muuttaneiden ajatuksiin on jo muutaman vuoden ajan toiminut kaupungin markkinoinnin ja viestinnän kesätyöntekijöiden blogisarja, jota tänä kesänä tuottaa viestintätieteiden opiskelija Merja Tuukkanen. Merjan blogissa tutustutaan Iisalmen ihmeidentekijöihin – ihan tavallisiin iisalmelaisiin, joilla jokaisella on oma tarinansa kerrottavaan.

Pihlajaharjun talvikunnossapitotyöt 2024/2025

Iisalmen kaupunki pyytää kokonaishintatarjouksia katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapitotöihin Pihlajaharjun alueella. HILMA -linkki: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/100855/notice/147341/overview(avautuu uuteen…

Vastaa kyselyyn viheralueista!

Iisalmen kaupungilla on käynnistynyt viheraluejärjestelmän päivitystyö. Kaipaamme kaupunkilaisilta arvokkaita mielipiteitä viher- ja virkistysalueista.

Elinkeinojohtajan katsaus

Elinvoimapalveluiden uutiskirjeen 6/2024 pääkirjoitus. Lue tuoreimmat kuulumiset elinkeinojohtaja Terho Savolaisen ajankohtaiskatsauksesta.

Mattohissi, Paloisvuori

Iisalmen kaupunki on hankkimassa katetun mattohissin Paloisvuoren laskettelurinteeseen. Tarjouspyyntö käsittää käyttämättömän mattohissin ja oheislaitteet sekä…

Iisalmen kaupunki on TikTokissa!

Löydät meidät jatkossa sosiaalisessa mediassa myös TikTokista. Pidämme tärkeänä, että voimme jakaa kiireneutraalia sanomaa myös nopeatempoisessa trendien ympäröimässä TikTokissa. Miltä kuulostaa ja näyttää Kiireneutraali TikTok By Iisalmi?