Siirry sisältöön

Lomituspalvelut 1.1.2023

Iisalmen kaupunki hallinnoi 1.1.2023 alkaen Iisalmen, Kiuruveden, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien ja Heinäveden, Leppävirran, Siilinjärven, Rautavaaran, Rautalammin, Vesannon, Tervon, Keiteleen, Pielaveden, Kaavin, Lapinlahden, Sonkajärven, Tuusniemen ja Vieremän kuntien lomituspalveluita.

Pohjois-Savon lomituspalvelujen asiakaspalvelu

Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9.00 – 15.00. 
p. 040 722 7010

Ajan asiointiin voit varata myös lomituspalvelujen sähköpostista: lomitus@iisalmi.fi

Toimisto on avoinna ma-pe klo 9.00-15.00.
Käyntiosoite: PL 10/Luuniemenkatu 3 B, 74101 IISALMI

Lomitusasioitasi voit hoitaa Melan asiointipalvelun kautta. Melan asiointipalvelut löytyvät Melan nettisivuilta. Linkit avautuvat uuteen välilehteen.

Tietoa maatalousyrittäjille

Toimi näin

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Lomitusnettiä, voit palauttaa hakemukset suoraan lomatoimistoon postilla tai sähköpostilla. Lisäksi sijaisapuhakemuksessa on mainittava vähintään seuraavat tiedot:

  • hakijan nimi
  • syntymäaika
  • sijaisavun ajankohta
  • tieto millä perusteella sijaisapua (esim. työkyvyttömyys) haet

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus lomituspalveluihin on kotieläintilallisilla, joilla on vähintään 6 kotieläinyksikköä. Toiminnan on oltava maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettua. Maatalousyrittäjällä, joka käyttää lomituspalvelua, tulee olla lakisääteinen MYEL-vakuutus.

Lomituspalveluja voi saada vain maatalouden tuloverolain piiriin kuuluvan kotieläintalouden harjoittamista varten. Maatalousyrittäjän tulee osallistua itse säännöllisesti omalla tehtäväosuudellaan välttämättömiin päivittäisiin kotieläinten hoitotöihin, jotta hän voi saada lomituspalveluja. Kuntoutustuella olevalla saattaa olla oikeus sijaisapuun. Lisätietoa saat Melan verkkosivuilta.

Tausta ja lainsäädäntö

Maatalousyrittäjän lomituspalveluita ovat vuosiloma, sijaisapu ja maksullinen lomitus. Tilan maatalousyrittäjät voivat yhdessä valita, käyttävätkö he paikallisyksikön lomituspalveluja vai järjestävätkö lomituspalvelunsa itse.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut paikallisyksikön palvelut, kuntaan työsuhteessa oleva maatalouslomittaja tai kunnan hankkima ostopalvelulomittaja tekee maatalousyrittäjän välttämättömät päivittäiset kotieläintenhoitotyöt maatalousyrittäjän ollessa vuosilomalla tai esimerkiksi sairaana.

Jos maatalousyrittäjä on valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, hän voi ostaa vastaavan palvelun ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta. Paikallisyksikkö maksaa hakemuksesta korvauksen palvelun tuottajalle.

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki

Lomitusmuodot

Vuosiloma

Maatalousyrittäjän vuosiloman saaminen edellyttää, että vuosilomaa hakeva henkilö täyttää tietyt lomituspalvelulaissa säädetyt edellytykset.  

Lomaan oikeutettu maatalousyrittäjä:

* työhön osallistuen harjoittaa päätoimisesti karjataloutta
* yrittäjällä on voimassaoleva pakollinen MYEL-vakuutus tai hakemus vireillä
* karjatalouden tulee käsittää vähintään kuusi (6) kotieläinyksikköä loma-ajankohtana
* vuosiloman pituus on 26 päivää
* vuosilomaan saa sisältyä enintään kolme sunnuntaita/pyhäpäivää (paikallisyksikön palveluita käytettäessä, ei koske itse järjestettyä lomitusta)
* osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevalla tulee myös olla voimassaoleva MYEL-vakuutus

Maatalousyrittäjän vuosilomaa haetaan vuosittain paikallisyksikön määräämänä ajankohtana.

Tarkempia tietoja lomituspalveluista ja vuosilomasta sekä Lomituspalvelulaki (1231/1996) ja asetus (1333/1996) löytyvät Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nettisivuilta 

Sijaisapu

Sijaisapuhakemus tulee tehdä ennen kuin lomitus voi alkaa, joko kirjallisesti, lomitusnetin kautta, sähköpostin kautta tai tekstiviestillä (todennettavissa).

Maatalousyrittäjällä, joka harjoittaa maataloutta ja joka on sairauden, tapaturman, kuntoutuksen (lääkinnällinen), synnytyksen tai muun näihin verrattavan tilapäisen syyn vuoksi estynyt huolehtimaan maatalousyritykseen kuuluvista välttämättömistä tehtävistä ilman tilan ulkopuolista apua, on oikeus saada maatalouslomittaja sijaisavun ajaksi.

Sijaisapulomituksen aikana tulee karjatalouden käsittää vähintään kuusi kotieläinyksikköä ja sijaisapulomitukseen kuuluvat vain sijaisavun saajan välttämättömät päivittäiset karjataloustyöt.

Sijaisavusta perittävä maksu määräytyy MYEL-työtulon mukaan. Äitiysrahakauden ajalta sijaisavun korvaus on 50 %:lla alennettuna. Tilan ulkopuolella työskentelevän maatalousyrittäjän sijaisavun korvaus on 50 %:lla korotettuna.

Sijaisavun liitteet tulee toimittaa päätöksen tekoa varten lomatoimistolle ja ennakkoon tiedettäviin sijaisapuihin liitteet ennen päätöksen tekoa, esim. leikkaukset, lääkärin määräämät kuntoutukset, äitiyslomat jne.

Tarkempia tietoja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nettisivuilta 

Maksullinen lomittaja-apu

Vuosilomaan oikeutettu maatalousyrittäjä voi käyttää enintään 120 tuntia kalenterivuodessa maksullista lomittaja-apua. Ko. lomituksia voivat tehdä lomatoimiston osoittamat päätoimiset maatalouslomittajat (kuukausi- ja tuntipalkkaiset maatalouslomittajat).

Tarkempia tietoja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nettisivuilta.

Melan laatima lomitusopas

Melan nettisivuilta löydät lomituspalvelulain tulkinnat. Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

Lomituspalveluiden johdosta, ohjauksesta sekä valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallisesti lomituksen toimeenpanovastuu on Melalla. Maatalousyrittäjien lomituspalvelut rahoitetaan valtion varoista. Maatalousyrittäjät osallistuvat kustannuksiin lähinnä sijaisapu- ja maksullisen lomituksen maksuin.

Onnistunut lomitus

Lomitus sujuu hyvin, kun kaikki lomituksen osapuolet, lomitushallinto, maatalousyrittäjä ja maatalouslomittaja tekevät yhteistyötä. Tavoitteena on järjestää lomituspalvelut mahdollisimman hyvin maatalousyrittäjien toiveiden mukaisesti.

Paikallisyksikön järjestämissä lomituksissa maatalouslomittaja on lomatoimen työnjohdon alainen ja häntä koskevat sen määräykset työajasta ja työturvallisuudesta.

Maatalousyrittäjä voi itse toiminnallaan vaikuttaa lomituksen onnistumiseen. Lomitus onnistuu, kun maatalousyrittäjä opastaa maatalouslomittajan työhönsä ja antaa hänelle ohjeet eläinten hoidosta ennen lomituksen alkamista.

Maatalousyrittäjän tulee huolehtia, että työolosuhteet ja koneet täyttävät työturvallisuusvaatimukset. Lisäksi maatalouslomittaja tulee opastaa koneiden, laitteiden ja vaarallisten aineiden  käyttöön. Maatalousyrittäjän tulee myös hankkia rehua ja muita maataloustarvikkeita sekä ilmoittaa maatalouslomittajalle, mistä hänet tavoittaa loman aikana.

Työohjeet lomittajalle voit tallentaa Melan asiointipalvelun kautta Lomitusnetti -ohjelmaan. Lomitusnetti -ohjelmaan kirjaudut Melan asiointipalvelun kautta. Linkki avautuu uudelle välilehdelle.

Lomituspalvelujen yhteistoimintaryhmä

Lomituspalvelujen onnistuminen edellyttää yhteistyötä kaikkien lomitusjärjestelmän kanssa tekemisissä olevien välillä. Kuntiin onkin perustettu paikallisia yhteistoimintaryhmiä, joissa on jäseninä lomituspalveluista vastaava kunnan vastuuhenkilö, lomittajien ja viljelijöiden edustajat sekä Mela-asiamies.

Yhteistoimintaryhmä seuraa lomituspalveluiden toimivuutta ja käsittelee lomitukseen liittyviä käytännön kysymyksiä. Yhteistoimintaryhmän perusajatuksena onkin tukea lomituksen hallintoa päätöksenteossa. Yhteistoimintaryhmä voi käsitellä vain lomituksen yleisiä kysymyksiä. Se ei voi ratkaista yksittäisten maatalousyrittäjien lomitusasioita.

Yksittäinenkin maatalousyrittäjä voi vaikuttaa kuntansa lomitusten toimivuuteen ja palvelujen kehittämiseen ottamalla yhteyttä oman paikallisyksikkönsä yhteistoimintaryhmän jäseniin ja esittämällä heille näkemyksensä.

Voit antaa palautetta lomitusjärjestelyistä myös suoraan lomituspalvelut hoitavalle paikallisyksikölle. Palautteen Pohjois-Savon lomituspalvelujen alueella voi antaa osoitteeseen lomitus@iisalmi.fi tai soittaa numeroon 040-722 7010. Palaute ohjataan kyseisestä asiasta vastaavalle henkilölle. Voit antaa palautetta lomituksiin liittyvistä asioista myös suoraan yhteistoimintaryhmälle. Valitus lomituspalvelujen järjestämiseen liittyvistä asioista tehdään paikallisyksikköä hallinnoivan kunnan- tai kaupunginhallitukselle.

Tietoa maatalouslomittajille

Selkokieliohjeistus maatalouslomittajille

Yhteystiedot

Ajankohtaista