Siirry sisältöön

Kuinka osoite määritetään

Iisalmen kaupungin Tonttipalvelut-yksikkö määrittää kiinteistön tai rakennuspaikan osoitteen viimeistään rakennuslupavaiheessa. Uusista osoitteista (kadun/tien nimi ja osoitenumero) tehdään kiinteistöinsinöörin viranhaltijapäätös, joka lähetetään mm. asukkaalle, Digi- ja väestötietovirastolle, Postille, Verotoimistolle, Savon Voima Verkko Oy:lle, Iisalmen Vedelle, rakennusvalvontaan ja Maanmittauslaitokselle.

Osoite muodostuu tien tai kadun nimestä ja numerosta, poikkeustapauksessa alueen nimestä ja numerosta, saaressa järven ja saaren nimestä sekä numerosta. Asemakaava-alueella kadun nimi vahvistuu asemakaavassa. Haja-asutusalueella teiden nimet määritetään Iisalmen kaupungin osoitejärjestelmän mukaisesti. Haja-asutusalueen uusien rakennuspaikkojen osoitteet määritetään rakennuslupakäsittelyn yhteydessä ja kaava-alueen osoitteet vahvistetaan pääsääntöisesti tonttijaon hyväksymisen jälkeen.

Osoitenumeron sijoittaminen

Kaupunki asentaa katujen ja teiden nimikyltit. Osoitenumeron merkitseminen maastoon on kiinteistön omistajan tai haltijan tehtävä.
Ohjeen osoitenumeroinnin merkintään ja osoitenumerokilven sijoittamiseen löydät kohdasta Aiheesta lisää.

Osoitetiedot muissa palveluissa

Valtakunnallisesti osoitetietoa ylläpitää Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palvelusta voit tarkistaa osoitetietoja. Osoitteita voit tarkastella myös Iisalmen karttapalvelusta. Pääset palveluihin kohdasta Linkit.

Iisalmen ajantasaiset osoitteet löydät Maanmittauslaitokselta, josta navigaattoriyritykset voivat hankkia tämän tiedon käyttöönsä.
Iisalmen kaupunki ei  voi vaikuttaa navigaattoriyritysten ja Google Maps- palvelun tietojen oikeellisuuteen, kattavuuteen ja päivitystiheyteen.
Google Maps:n käyttäjät voivat antaa palautetta Google Maps- palvelun puuttuvasta tai virheellisestä osoitetiedosta kyseisen palvelun kautta.

Ota yhteyttä

Aiheesta lisää