Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava- tai yleiskaava-alueella.

Toimi näin

Mikäli tontillasi on kaadettavia puita, ota yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse vihertyönjohtajaan, joka suorittaa tarvittaessa maastokatselmuksen.

Jos toimenpiteet vaativat maisematyöluvan, täytä maisematyölupahakemuslomake ja tarvittavat liitteet.
Naapurien kuulemisen voit tehdä itse tai sen voi tehdä kaupunki puolestasi (maksullinen).
Hakemuksen sekä naapurien kuulemislomakkeen voit täyttää/tallentaa ja lähettää sähköpostilla tai tulostaa ja lähettää postitse.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Maisematyölupamaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava maisematyölupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja vastaaviin toimiin asemakaava-alueella. Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Hakemuksen ratkaisee kunnan määräämä viranomainen. Maisematyölupaa ei tarvita sellaisiin yksittäisten puiden kaatoihin, jotka liittyvät tonttien hoitoon. Maisematyölupaa ei tarvita myöskään silloin, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Asioi sähköisesti

Hakemus puiden kaadon katselmuksesta

Tonttipuiden kaatamista tai muuta maisemaa muuttavaa toimenpidettä varten tarvitaan maisematyölupa tai vihertyönjohtajan katselmus.

Tee esitykset yksittäisistä kaadettavista tonttipuista kaupungin viherrakennustyönjohtajalle ja asemakaava-arkkitehdille joko suoraan puhelimitse, sähköpostilla tai tällä lomakkeella. Esityksen perusteella viranomaiset tekevät paikalla katselmuksen. Katselmus on ilmainen hakijalle.

Maisematyölupahakemus

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

  1. asemakaava-alueella
  2. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
  3. alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan
    laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Selvitys naapurin kuulemisesta yleisten alueiden lupa-asioissa

Erillinen lisälomake naapurien kuulemiseen mm. maisematyölupa-asioissa

Käytä tätä lisälomaketta naapurien kuulemiseen yleisten alueiden lupa-asioissa. Tällaisia yleisten alueiden lupia ovat mm. maisematyöluvat

Hinnasto

Veroton hintaVerollinen hintaLisätietoja
Maisematyölupa225 €Alv 0%, viranomaistoimintaa
Puunkaatolupa49 €Alv 0%, viranomaistoimintaa
Naapurin tai asianosaisen kuuleminen32,26 € /kuultava40
Hakemuksesta kuuluttaminen/lehti-ilmoitus136,29 €169

Yhteystiedot